Annonse

Skrantesjuke

– Nytt tilfelle endrer hele CWD-situasjonen

Det er påvist smitte hos ei simle som felt under høstens jakt på Hardangervidda.

For første gang på to år, er det nå funnet et nytt tilfelle av skrantesjuke på Hardangervidda.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Prøvetaking fra høstens villreinjakt på Hardangervidda har påvist et nytt sykt dyr. For første gang er prionsykdommen CWD (Chronic wasting disease) påvist hos ei simle på vidda.

Enkelt sagt er dette verst tenkelige nyhet i kampen om å utrydde skrantesyken.

– Tragisk

– Hadde det syke dyret vært en voksen bukk, hadde det fortsatt vært sannsynlig at forvaltningens plan for å håndtere smittet kan fungere. En syk simle endrer hele CWD-situasjonen, sier sekretæren i Hardangervidda villreinutval Svein Erik Lund.

Les også: – Må løse problemene med menneskelig ferdsel

Det første, og fram til nylig eneste, tilfelle av skrantesjuke på Hardangervidda ble påvist september 2020 hos en voksen bukk. Da hadde jegere sendt inn omtrent 5.000 CWD-prøver. Siden den gang, har det vært sendt inn cirka 3.000 prøver før smitten ble påvist hos en simle.

– Dette viser at det er svært vanskelig å spore sykdommen ved prøvetaking. Med så mange prøver tatt for å finne to syke dyr, er det ikke usannsynlig at det er smitte i andre omkringliggende områder.

Vanskelige veivalg

Med tanke på at det har gått såpass lang tid mellom de to påviste smittetilfellene på Hardangervidda, mener Lund at det slett ikke er usannsynlig at det er minst ett tredjedyr som har smittet simla.

Bakgrunn: Seks av ti nasjonale villreinområder er i dårlig stand

– Vi har i praksis allerede skutt ut all eldre bukk på Hardangervidda og halvert bestanden. Nå må myndighetene ta stilling til om det fortsatt er mulig å utrydde sykdommen, eller om vi må belage oss på leve med CWD.

– Tror du det kan komme til at den resterende bestanden på Hardangervidda skal skytes ut slik som i Nordfjella Sone 1?

– At det nå er funnet smitte hos ei simle, gjør at muligheten for å utrydde sykdommen uten å ta ut alle dyrene synes veldig liten.

Ny anbefaling

– Dette prøveresultatet bekrefter dessverre at villreinbestanden på Hardangervidda er smittet av skrantesjuke. Det er for tidlig å si noe om hvor mange dyr som kan være smittet totalt. Nå skal det gjøres nye beregninger og Mattilsynet avventer disse, sier Inge Erlend Næsset, avdelingsdirektør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Mattilsynet skal sammen med Miljødirektoratet levere sin anbefaling om veien videre vedrørende CWD-bekjempelse på Hardangervidda til sine respektive departementer 01.11.22.

– Tenker ikke på fjell-elgen

Selv om Lund for mange er mest kjent som sekretær i villreinutvalet, jobber han primært som utmarkskonsulent for Nore og Uvdal kommune.

– Lenge har jegere vært oppfordret til å ta ut elg og hjort i områder som grenser til Hardangervidda. Men i praksis gjør myndighetene lite for å tilrettelegge for jakt på elgen som går langt inne på fjellet. Nå vet vi jo en gang for alle at det er smitte der, sier Lund.

Les også: Frykt for at villreinen på Hardangervidda skal bli utryddet

Knut Morten Vangen, leder for viltseksjonen i Miljødirektoratet:

– Ikke helt uventet

Knut Morten Vangen leder viltseksjonen i Miljødirektoratet. Han er ikke overrasket over cwd-funnet.

– Det er ikke helt uventet at vi finner flere smittede dyr, men det er selvfølgelig ikke en god beskjed å få. Vi jobber nå sammen med Mattilsynet om å vurdere hva dette betyr for det videre arbeidet med å bekjempe klassisk skrantesjuke på villrein, sier han til Jakt & Fiske.

Vangen forteller at Veterinærinstituttet nå skal gjøre nye beregninger for skrantesjukesmitte på Hardangervidda, og at det vil komme mer informasjon etter hvert.

– Trist og dramatisk

Informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Espen Farstad oppfordrer til å ha is i magen.

– Vi opplever det nye funnet av skrantesyke på en simle fra Hardangervidda som både trist og dramatisk, men det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette vil få. Nå er det viktig at vi fortsetter den gode dialogen lokalt og med alle berørte parter. Jegerne har hatt en viktig rolle i overvåkingsarbeidet, og vi skal uansett stille opp for et fortsatt godt samarbeid som kan bidra til å løse utfordringene, sier han.

– Norge har et ansvar

Nyheter sammenfaller med at regjeringen har bestilt en stortingsmelding om villreinen, og starter arbeidet med nye tiltaksplaner for viltarten Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på.

– Det er åpenbart at villreinen trenger kraftige tiltak for å bedre situasjonen, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide i den forbindelse.

Saken blir oppdatert.

Powered by Labrador CMS