Annonse

Villrein

Vil flytte turist­hytter for å beskytte vill­reinen

Vannkraft og veier stenger trekkmuligheter for villreinen i Setesdal-Ryfylke, og splitter leveområdene opp i stadig mindre biter.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Villreinforsker Olav Strand.

– En flytting av turisthyttene vil være positivt for både villrein og folk. Det vil gi større rom for å utvikle friluftsliv og turisme i mindre sårbare deler av området, sier villreinforsker Olav Strand i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I en ny rapport anbefaler forskerne flere tiltak for å bedre forholdene for Europas sørligste, og nest største bestand av villrein.

Blant de mest omfattende tiltakene er flytting av turisthyttene Øyuvsbu og Storsteinen med tilhørende stinett i et sårbart villreintrekk ved Blåsjø.

Andre forslag er strengere regulering av ferdsel på veien inn til Store Urevatn og en fredningssone i jakta.

– Oppdemte vannmagasin har stengt tradisjonelle trekkveier for villrein og skapt trange trekkpassasjer. I tillegg gir anleggsveger økt ferdsel med bil og sykkel inn i kjerneområdene for villrein. Fremtidige tiltak må legge til rette for at bestanden blir robust nok til å håndtere endringer i ferdsel og bruk, sier forsker Strand.

Powered by Labrador CMS