laksefiske

Lakseførende strekning i den regulerte Jølstra i Førde er seks kilometer. Laksen er fredet, og sjøørretfisket begrenset. Foto: Atle Skjelde

Åpent om sideløp

Planen til Førde elveeigarlag om å åpne et gammelt sideløp til lakseelva Jølstra, har foreløpig strandet.
Helge Dahlen og teamet i Elveguiden.no har hatt solid vekst, tross to sesonger preget av pandemi. Foto: Privat

Suksess for Elveguiden

Nettstedet der du kan kjøpe fiskekort og lese fangstrapporter, vokser stadig. Nå står utlandet for tur.
Laksestammene i Tanavassdraget er i kjelleren. Fredning er videreført. Bildet er fra det omfangsrike munningsområdet. Foto: Børre Dervo.
Miljødirektoratet:

Marginale endringer i laksefiske

– At villaksen har havnet på rødlista, er resultatet av en langvarig bestandsnedgang. Rødlistingen får derfor ingen umiddelbare konsekvenser for fiskebestemmelsene
Numedalslågen, her ved idylliske og attraktive Grinievja, holder skansen som en av landets mest fangstrike lakseelver. Pålagt minstevannføring berget mye av sesongen under fjorårets tørkesommer. Foto: Morten Harangen.
Laksetips:

I gode og onde sesonger

Langvarig tørke gjorde at 2021-sesongen i lakseelvene ble den desidert dårlige i nyere tid. Uten vann uteble også mange av fiskerne. Men forventningene foran en ny sesong er ikke mindre av den grunn ...
Inatur lanserer en ny laksebørs og løsning for å rapporter fangst. Foto: Torgeir W. Skankce

Enklere å sjekke og rapportere laksefangst

Inatur lanserer denne sesongen en ny og forbedret laksebørs og rapporteringsløsning.

Fiske på villaksens favorittmat gjør laksen tidligere kjønnsmoden

Forklaringene på hvorfor laksen i Tanavassdraget er mindre enn før når den går opp i elva for å gyte, overrasker.

Kulturskatten Lindum

Av engelskhusene som ble bygget til britiske laksefiskere i siste halvdel av 1800-tallet, var Lakseslottet Lindum i Suldal ikke bare det største. Det rommer også en unik historie.
Laksesesongen:

Begredelig i nord – bra helt i sør

Det var hovedinntrykket i månedsskiftet juli-august, etter at to tredjedeler av året laksesesong er unnagjort.

Tragedien Tana

Fredning er kraftig lut, men framstår som det eneste fornuftige tiltaket i dagens situasjon i Tana, skriver Jakt & Fiske på lederplass.

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.

Bred støtte til Tana-fredningen

I sommer forbys alt fiske i Tanavassdraget, landets i særklasse største og viktigste lakseelv. Stengningen støttes av både lokale og tilreisende sportsfiskere.

Mer vann ga rekordfangst i Kvina

2020 ble et rekordår i den hardt regulerte elva i Agder. Årsaken var en våt juli og mer vann pga. vedlikehold av reguleringsdammen.

Veteraner og vertskap

Rastløse sjeler farter fra elv til elv i laksesesongen. Andre er trofaste mot ett vald, livet ut …
Flueliner til junilaksen:

Dypt eller høyt?

Skal du fiske tungt og dypt, eller presentere flua høyt? Det er spørsmålet ved sesongstart i lakseelvene.
Nye bøker:

Tre bøker om laks

Det glødende engasjementet for Salmo salar, truslene den står overfor og kjærligheten til elvefiske for titusener av oss, har nylig materialisert seg i tre nye bøker om laks og laksefiske.

Lågens gullalder

Brufoss i Numedalslågen var en periode sentrum for utvikling av det moderne laksefisket i Norge. Mens landet ellers var opptatt av kald krig, drapet på John Lennon og levde godt på lånte penger, ble det skapt laksefiskehistorie i Lardal.

Sider