Annonse

Tørr og varm laksesesong

Varme elver med minimal vannføring skapte hodebry for både fisk og fiskere i sommer. Nedbøren i august reddet imidlertid noe av sesongen i flere toneangivende lakseelver.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Til tross for at det var historisk lite vann i Stjørdalselva i juni og store deler av juli, har det vært en bra fiskesesong, ifølge Morten Welde i Stjørdal JFF.
– Elva var tidvis ufiskbar, og uttaket har vært begrenset. Det sto likevel mye fisk på elva, som begynte å ta da vannet omsider kom. Totalfangsten vil trolig passere 9000 kg, litt over normalen, sier Welde.

Da vanntemperaturen steg til 20 grader, valgte elveeierlaget å stenge elva og sidevassdragene i noen døgn. All laks over tre ble fredet i august.

Også i Namdalen var det varmt i sommer, men det veldige nedslagsfeltet, som omfatter store deler av Børgefjell, sørger for at Namsen alltid har vann. Her fra Foss/Melhus i Overhalla.

Varmt var det også i store Namsen og sideelva Sanddøla, som var oppe i en vanntemperatur på 26 grader på det verste. Da regnet kom, var det liten tvil om at det sto mye fisk på elva. I slutten av august var det rapportert 21 000 kg i vassdraget.

I siste halvdel av august, ble det et skikkelig bonanzafiske, både i hovedelva og i sideelvene Bjøra og Søråa. Vår medarbeider Morten Harangen var på rett sted til rett tid, og landet 11 laks og noen sjøørreter i løpet av tre døgn i august.

I august kom regnet, og da ble det også fart i de mindre elvene i Namdalen. Morten Harangen hadde noen eventyrlige døgn i Søråa.

Tørke i Midt-Norge
I juli var hele Gaulavassdraget stengt for fiske i fem døgn, i påvente av mere vann og lavere vanntemperatur.
– Det har vært en merkelig sesong, med begrenset fiske. Det ser uansett lovende ut med tanke på gytebestandsmålet, sier Torstein Rognes i Gaula Natursenter.

Da «trønderværet» kom, ble det igjen fart på fisket. I Gaula ble det landet mer laks i august enn i hele juni og juli til sammen. Totalfangsten vil trolig bikke 24 000 kg.

Rognes påpeker at det ikke er mangel på fisk i vassdraget, men har forståelse for frustrerte grunneiere og sportsfiskere.

– Mens værforholdene medførte restriksjoner i elvefisket, fikk det ingen konsekvenser for kilenotfisket i Trondheimsfjorden. Det synes jeg er betenkelig. Det sto mye fisk i fjordsystemet, som ventet på vann. Vi forventer uansett et storlaks- og mellomlaksår i 2019.

Den kraftregulerte naboen Orkla ble ikke like tørr som Gaula, men varm, blank elv på minstevannføring var melodien. I midten av august var det landet om lag 17 000 kg, hvorav 66 prosent av fisken ble gjenutsatt. Årets største fra Orkla, en hannlaks på 20,4 kg, ble tatt av Heinz Hoefler 3. juni.

På Nordmøre dominerte smålaksen fangstene i Surna. Her ble det landet om lag 4500 kg laks, til tross for at elva tidvis var stengt for fiske i juli.

I løpet av et døgn i august passerte 1306 laks laksetrappa i den 16 meter høye Fotlandsfossen i Bjerkreimselva i Rogaland.

God oppgang i Bjerkreimselva
Da Etne i Hordaland ble stengt for fiske 16. august, var det tatt kun 651 kg laks, fordelt på 169 eksemplarer, en fjerdedel av et normalår. Etter nedbøren som kom i midten av august, ble det fart i oppgangen i Bjerkreimselva i Rogaland, som tradisjonelt er Norges mest fangstrike smålakseelv. 11. august ble det satt ny rekord i oppgang gjennom laksetrappene på ett døgn. Da passerte totalt 1306 laks i den nye og gamle trappa. Per 22. august var det gått opp ca. 8000 laks. Det lover i det minste godt for framtiden.

Både Otra og Mandalselva fisket bra på tampen av sesongen. Sørlandets største lakseelv vil trolig lande på om lag 7000 kg når sluttstrek settes.

På Østlandet ble det fisket rundt 12 000 kg i Numedalslågen, halvparten av et godt år, mens det i Drammenselva kun var notert 3000 kg i siste halvdel av august.

Rekordoppgang i Målselv
Indre Troms kan skryte av mer enn godt sommervær. I laksetrappa i Målselvfossen har det gått rekordmange laks i sommer. 4. juli fant nesten 800 laks veien opp trappa. Med en uke igjen av årets fiskesesong, hadde 7700 laks passert Målselvfossen. En solid forbedring fra 2017-sesongen, da antallet var 5218 laks.

– Vi har hatt veldig god oppgang i år. Trolig har det sammenheng med bevisst forvaltning over tid, oppkjøp av kilenøter, samt tidlig vår. Selv om det i slutten av august var rapportert 7000 kg, vil totalfangsten trolig bli det dobbelte, sier Odd-Helge Utby, leder av Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM).

Alf Oddvar Kjelbotn fanget en laks på hele 23 kilo på flue ved Målselvfossen camping, den største i elva siden 1943.

Det har vært solide fangster ellers i Troms og Nordland. Vefsnavassdraget kunne endelig åpne for laksefisket igjen. Snaut 3000 kg laks må kunne sies å være et greit comeback etter gyrobehandlingen. Fisket har også vært brukbart i Reisaelva (3200 kg), Beiarn (5500 kg) og Saltdalselva (2200 kg).

Tregt i Lakselva og Alta
Mens flere av smålakselevene i Finnmark kan se tilbake på nok en god fiskesesong, var det en treg start i Lakselva i Porsanger. Fangstene tok seg opp mot slutten av sesongen, men totalfangsten (drøyt 5000 kg) er halvparten av hva elva har vist til de seinere årene. Det er rapporter tre eksemplarer over 20 kilo.

Lakselva i Porsanger var en skuffelse i sommer. Her ved idylliske Kairanen i sone 3.

I Altaelva ble det også en sesong under pari.

– Fisket har vært slitsomt, så det blir spennende å se hvor mye fisk vi ser under vår årlige gytegroptelling med helikopter. Vår viktigste oppgave er å sikre reproduksjon, sier Tor Erland Nilsen, daglig leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap.
Altaelva markerer seg dog fortsatt som landets fremste storlaksdestinasjon, med flere eksemplarer over 20 kg, den største på 25 kg.

Powered by Labrador CMS