Annonse

For dyrt lakse­fiske i Mandals­elva?

Hva betyr egentlig allmennhetens tilgang? Fredrik Mikkelsen med fast laks i den kalkede Mandalselva, der du må hoste opp 1000 kroner døgnet på noen få soner.

På Sørlandet har fiskekortprisene i Mandalselva steget merkbart de ti siste årene. – 1000 kroner døgnet er for mye i ei smålakseelv, sier Bjarte Austvik i Kristiansand JFF.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Leder i Kristiansand JFF, Bjarte Austvik, er kritisk til prisutviklingen i sørlandsperla Mandalselva.

– Kortprisene i Mandalselva øker mer enn i omkringliggende elver. Over en tiårsperiode har prisene steget med 100 prosent, sier han.

Det sørlandske lakselandskapet er kjennetegnet av mange smålakselver der storsamfunnet har sprøytet inn millionvis av kalkingskroner. Da bør folk få slippe til. Når døgnprisene på småsoner i elva koster 1000 kroner, mener Austvik terskelen er overskredet.

– Dette er for mye i en smålakseelv. På de store sonene koster et døgnkort til sammenligning rundt 300 kroner.

Austvik understreker at de ikke ønsker konflikt med grunneierne, men at overskuddet må føres tilbake til elva.

Ullen paragraf
I kalkede elver stiller lakse- og innlandsfiskeloven krav om at fisket skal forvaltes til fordel for allmennheten. En ullen paragraf, ifølge seniorrådgiver Frode Kroglund ved Fylkesmannen i Agder. For hva betyr allmennhetens tilgang?

– Loven tolkes ulikt i Norge. Noen mener hele elva bør være tilgjengelig for alle, mens andre tolker loven dit hen at kun deler av elva skal være tilgjengelig for en rimelig penge.

Kroglund mener det bør være greit at enkelte deler av ei elv tilbys eksklusivt, men det må være en balanse.

– Hvis det oppfattes ugreit lokalt at noen få soner i Mandalselva koster 1000 kroner døgnet, må det sendes melding til fylkesmannen. Først da kan dette tas opp til diskusjon med Miljødirektoratet og grunneierlag.

Powered by Labrador CMS