Annonse

Sesonganalysen

Flomelvenes år

Mye regn og ideell vannføring sørget for partystemning gjennom store deler av laksesesongen i de små lakseelvene på Vestlandet – og i Orkla og Gaula.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Mens fisket og fangsttallene i 2021 var historisk dårlig, ble årets sesong en fest, med et forrykende storlaksfiske i noen av våre tradisjonelt beste lakseelver.

Også i mange av de mindre elvene var stemningen på topp. Årsaken var rikelig med vann gjennom store deler av sommeren, i motsetning til i fjor, som var knusktørr på Vestlandet.

Typisk er Møre og Romsdal, med et stort antall små lakseelver, som gjerne fisker godt et par døgn etter et realt regnskyll. I sommer regnet det jevnt og trutt, og elvene hadde ideell vannføring mesteparten av sesongen.

Denne 12-kilos ruggen var sesongens største i Aureelva i Møre og Romsdal, en av mange mindre lakseelver som hadde et svært godt fiske i sommer. Fornøyd fisker er Martine Straube Grebstad, her med pappa Dag.
Denne 12-kilos ruggen var sesongens største i Aureelva i Møre og Romsdal, en av mange mindre lakseelver som hadde et svært godt fiske i sommer. Fornøyd fisker er Martine Straube Grebstad, her med pappa Dag.

Elver som Osenvassdraget ved Molde, Søya, Visa, Batnfjordselva, Tressa, Isa/Glutra, Aureelva, Fetvassdraget, Vikelva (Bjørke) og Solnørelva fisket svært bra, til begeistring for lokale fiskere.

Vann var heller ikke mangelvare i de typiske flomelvene på Sunnmøre, med et solid oppsving i fangstene.

Les også: Lite oppdrettslaks i elvene

Surna, som i en årrekke har vært den ledende elva på Nordmøre, hadde en sesong litt under middels, med ca. 4000 kg. Lakseoppgangen var brukbar, men nedtapping av dammene (Follsjøen og Gråsjøen) og en vannføring på over 100 kubikk i fire uker, gjorde forholdene krevende.

Laksevær!

Også lenger sør på Vestlandet var det laksevær: Mye nedbør og ikke altfor varmt, ga god vannføring og bra lakseoppgang i en rekke elver i Rogaland og i Vestland. I Nausta i Sunnfjord gikk det opp mer laks enn på mange år. Også langs den korte Eidselva i Nordfjord satt smilene løst. I slutten av juli var det landet rundt 450 laks, det beste resultatet på 20 år.

Historien om Brufossfisket: 50 år for folk flest

I Etneelva var det tatt 575 laks (2409 kg) da strek ble satt 15. august. Det er godkjent på drøyt seks kilometer elv i løpet av den kun to måneder lange sesongen. Over 1800 laks og 1500 sjøørret (fredet) hadde passert fisketelleren i slutten av august. Det lover godt for kommende sesonger.

Bra oppgang av laks og godt fiske er signalene fra Suldalslågen, som pga. sein oppgang av laks hadde sesongstart først 10. juli, men til gjengjeld fisker ut september.

Tungt på laksebørsen for Orkla, som i likhet med Gaula hadde et forrykende storlaksfiske i første halvdel av årets sesong. Denne, tatt av Thomas Dehlin på valdet Ljøkjel, var en av tre lakser over magiske 20 kilo i Orkla.
Tungt på laksebørsen for Orkla, som i likhet med Gaula hadde et forrykende storlaksfiske i første halvdel av årets sesong. Denne, tatt av Thomas Dehlin på valdet Ljøkjel, var en av tre lakser over magiske 20 kilo i Orkla.

Tidenes junifiske

Orkla og Gaula er to av lokomotivene i vårt elvefiske, og i sommer viste de to trøndernaboene seg fra sin beste side. Første halvdel av sesongen var eventyrlig, junifisket i Orkla var all time high.

31. august var det registrert 6234 laks på laksebørsen, hvorav 1604 var storlaks (over 7 kg) og totalfangst 31 647 kg. At laksen i tillegg var feit, tyder på gode beiteforhold i havet.

Gaula holder fortsatt skansen som landets mest fangstrike lakseelv, mye på grunn av et forrykende fiske på de 30 kilometerne fra sjøen og opp til Gaulfossen fra sesongstart 1. juni og fram til midten av juli. Ved sesongslutt var det notert 6415 laks på børsen, hvorav 1860 storlakser! Samlet vekt 34 164 kg.

Les også: Jubelsesong i mange lakseelver

I de to trønderkjempene er det neppe noen grunn til å bekymre seg for om det står nok fisk igjen på gyteplassene i høst, i forhold til gytebestandsmålet. Seks av ti lakser ble satt ut igjen, etter at de var ferdig kjørt.

Adrenalinkick var heller ikke mangelvare i Stjørdalselva, hvor status ble vel 10 000 kilo fordelt på 2300 lakser.

I Namsen, den fjerde av de fire store i Trøndelag, var junifisket bra, med drøyt 700 storlaks på land, deretter ble innsiget dårlig.

Drøyt 23 000 kilo fordelt på 6800 laks er brukbart, men det er ti tonn mindre enn elva leverer i toppår.

Det var langt mellom hver stramming på fluesonen Vabrottet i de øvre deler av Numedalslågen.
Det var langt mellom hver stramming på fluesonen Vabrottet i de øvre deler av Numedalslågen.

Knusktørt i sør og på Østlandet

Mens regnet silte jevnt og trutt ned på Vestlandet og i Trønde- lag, var det knusktørt på Østlandet og Sørlandet store deler av sommeren. I Numedalslågen var julifisket brukbart, men august ble stusslig.

Ved sesongslutt viste laksebørsen 13 628 kg, fordelt på vel 3000 fisk. Det er ti tonn mindre enn det elva leverer i toppår.

Bokanmeldelse: Strålende til sørlandets lakseperler

Mandalselva var et av lyspunktene i fjor, årets sesong ble preget av dårlig vannføring. At det sto mye fisk i sjøen i juli og august, i påvente av vann for å sette kurs mot gyteplassene, var dårlig trøst for dem som hadde blinket ut en av sørlandselvene i ferien.

Med 17 000 kilo fikk Altaelva et markant oppsving i fisket, sammenlignet med de to foregående sesongene. Her landing av storlaks i Bollo i slutten av juli.
Med 17 000 kilo fikk Altaelva et markant oppsving i fisket, sammenlignet med de to foregående sesongene. Her landing av storlaks i Bollo i slutten av juli.

Fra bra til begredelig i nord

I elvene i Nordland, Troms og Finnmark svingte det fra bra til begredelig. I 2021 ble det tatt 6200 kg i Vefsna, fordelt på drøyt 1400 laks. Det antallet er ikke giganten i Nordland i nærheten av i år.

Sesongen ble preget av mye og kaldt vann, og sein oppgang av laks til strekningene oppstrøms Forsjordio. Laksestammen er under gjenoppbygging, 77 prosent av fisken ble satt ut igjen.

Rikelig med vann var det også i Fusta, som hadde periodevis god oppgang av fisk, men laksen var lite bitevillig. Også i natur- skjønne Beiarn var fisket labert.

Fornøyd i Alta

Målselva, tungvekteren i Troms, har hatt en grei sesong med snaut 1800 laks ved utgangen av uke 32. Her løsnet det i måneds- skiftet juni-juli, med tett oppunder 1000 laks i ukene 27-28-29.

Repparfjordelva i Vest-Finnmark var brukbar, men rundt 4000 kg fordelt på vel 1200 fisk er likevel 2,5 tonn mindre enn i 2020-sesongen i denne krystallklare smålakselva.

I Altaelva er man godt fornøyd etter å ha satt sluttstrek med 17 000 kg (11 300 kg i fjor). På det nivået bør også verdens beste storlakseelv ligge.

Spesielt det eksklusive fisket tidlig juli var svært bra, med mye stor laks i upåklagelig kondisjon. En formidabel oppgang av smålaks lover godt for kommende sesong. Snøsmelting og mye regn, samt en real sommerflom i siste halvdel av juli, gjorde at elva gikk stor mesteparten av sesongen.

Tanavassdraget: Fiske på villaksens favorittmat gjør laksen tidligere kjønnsmoden

Nedslående

Lakseelva i Porsanger passerte 4000 kg på tampen av sesongen, fordelt på snaut 700 fisk. Elva leverte som vanlig en del grove eksemplarer, men fangsten er snaut halvparten av det elva har oppvist i sine beste sesonger.

Fisket i elvene i Øst-Finnmark har vært nedslående. I Sør-Varanger var oppgangen så dårlig at man stengte fire elver etter midtsommerevalueringen.

Vestre Jakobselv, flaggskipet som for få år siden fisket 10 000 kg, vil i beste fall lande på halvparten i år.
Tanavassdraget, historisk landets mest fangstrike elv, er for tiden fredet. Laksestammene her er i kjelleren.

Powered by Labrador CMS