Annonse

Laksesesongen

Begredelig i nord – bra helt i sør

Midtveis i juli hadde kun ca. 1800 laks passert fisketrappa i Målselvfossen i Troms, mot 3-4000 i et normalår.

Det var hovedinntrykket i månedsskiftet juli-august, etter at to tredjedeler av året laksesesong er unnagjort.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

tampen av juli kunne daglig leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap, Vegard Ludvigsen, melde om en elendig sesong med beskjedne 4,7 tonn laks.

– Det er lite laks i elva. Per nå ligger vi ca. 70 laks bak fjoråret, sier han.

Fjorårets sesong landet på 13,6 tonn laks i Altaelva, også det under pari med mye grilse i fangstene.

– Vi ønsker å ligge mellom 16 og 20 tonn laks, sier Ludvigsen til Jakt & Fiske.

Situasjonen er heller ikke lystig for Lakselva i Porsanger, der det i slutten av juli kun var tatt 1700 kilo. På samme tid i 2020- sesongen var resultatet 2,4 tonn, i toppår har elva fisket 10 000 kilo.

– Fisket har vært dårlig, forteller leder i Lakselv Grunneierforening, Nils- Roger Pettersen.

Etter midtsesongevalueringen ble sesongkvoten i Lakselva derfor redusert til én storlaks og fire laks under 80 cm. Laks over 110 cm ble fredet. For tilreisende fiskere og døgnkortfiskere ble det heller ikke anledning å ta laks over 80 cm.

Enorme mengder pukkellaks

Sør- Varanger JFF har hatt nok å stri med i sommer. I slutten av juli hadde frivillige fisket opp over 10 000 pukkellaks fra fellene i Munkelva.

– Det er katastrofe i den elva, sier fiskeutvalgsleder Kenneth Stålsett til Finnmarken. Uttaket av pukkellaks koster lokalforeningen store summer, og de mister inntekter fra fiskekortsalget.

– I år går vi med dundrende underskudd, sier Stålsett.

I Vestre Jakobselv var det tatt ut nærmere 8000 individer da Jakt & Fiske gikk i trykken. I tillegg tas det opp en del pukkellaks i Karpelva og Klokkerelva.

Samtidig rapporteres det om svært lite oppgang av atlantisk laks i disse elvene. Klokkerelva og Munkelva ble da også stengt for laksefiske.

I juli søkte lokalforeningen om tillatelse til å ta ut pukkellaks i Grense-Jakobselv, der det var observert enorme mengder av den uønskede arten. Fiskesesongen i grenseelva ble i tillegg innkortet.

Det har vært en begredelig sesong i Finnmark, som her i vesle Syltefjordelva på Varangerhalvøya. Elva ble stengt i juli pga. lavt lakseinnsig.

Krisestemning

Pettersen forteller at elva vanligvis får et lakseinnsig i august.

– Nå har vi fokus på gytebestanden, og vi er spent på den nye evalueringen vi skal ha i midten av august, sier han.

Også fra naboelvene Stabburselva og Børselva rapporteres det om dårlig innsig av laks. Laksebørsen for Repparfjordelva viser 3400 kilo, mens fangsten for Neiden i Øst-Finnmark viser labre 1400 kilo. I sistnevnte elv er det dessuten tatt ut over et tonn med pukkellaks.

Videre sørover viser laksebørsen for Reisaelva i gamle Troms fylke kun 1800 kilo laks. Fjorårsfangsten stoppet på 4300 kilo.

I Målselva er det krisestemning å spore etter at kun rundt 1800 laks har passert laksetrappa i Målselvfossen midtveis i juli, mot 3–4000 i et normalår. Laksebørsen viste 5700 i månedsskiftet, fjorårets totalfangst var til sammenligning på 14 100 kilo.

Meget bekymret

Etter midtsesongevalueringen ble kvoten satt til én laks per fisker/døgn, samt utsettingspåbud for all holaks.

– Laksefisket har vært elendig siste måneden. Vi er meget bekymret for bestanden, sier leder i Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget, Odd Helge Utby.

Laksebørsen for Beiarelva i Nordland viste 3500 kilo, mens Vefsna på Indre Helgeland sto med 4400 kilo – begge elvene med ca. halvparten av fjorårets totalfangst.

Bjørn Brodtkorp i Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning ser likevel positivt på framtiden.

– Rehabiliteringsprosjektet i Vefsna er inne i en fase der elva skal begynne å produsere selv. Da er det forventet med en dupp i fangstene. Det er gledelig å se at smålaksen kommer tilbake, sier han.

I Trøndelag holdt Orkla og Gaula brukbart koken. Her et parti fra Gaula.

Middels i Gaula

I Namsenvassdraget viste laksebørsen beskjedne 14 200 kilo rundt 1. august (se egen sak). Fjorårssesongen, som var bra, endte til sammenligning på 28 700 kilo.

Lakselokomotivene Orka og Gaula sør for Trondheim, holder derimot brukbart koken, med henholdsvis 14 600 kilo og 16 700 i protokollene på tampen av juli. I fjor endte for øvrig Orkla på solide 28 500 kilo og Gaula på 29 900 kilo.

I Gaula ble alt fiske stanset i perioden 27.7–29.7 pga. svært lav vannføring og høye vanntemperaturer.

– Vi har hatt en middels sesong, men utfordringer med lite vann og tørke, forteller leder i Gaula Elveeierlag, Torstein Rognes.

Andre trønderelver i slutten av juli: Stjørdalselva 5400 kilo og Verdalselva 1900 kilo.

Kvotereduksjon i Namsen

I juli strammet Miljødirektoratet inn på laksefisket i seks vassdrag rundt Nordfjord og fire vassdrag i Namsfjorden. Begrunnelsen var lavt lakseinnsig.

Sesongen ble enten kortet inn 14 dager (som i f.eks. Gloppenelva i Nordfjord), eller at kvotene ble redusert (Namsen i Nord-Trøndelag).

I Namsen mente flere grunneiere at restriksjonene var basert på feil faktagrunnlag, mens Miljødirektoratet viste til forskningsfangsten i Namsfjorden og på Vikna, som hadde ca. halvparten av vanlig fangst.

Bra i sør

I Møre og Romsdal viste laksebørsen 3100 kilo for Surna og 1500 kilo for Driva. Vestlandselvene Etne og Nausta har begge fisket rundt tonnet.

På Sørlandet hadde Otra fisket 2000 kilo, mens Mandalselva lå på 5900 kilo.

– Jeg tipper vi vil lande på litt under ti tonn til slutt, noe som er godt over middels, sier leder i Mandalselva Elveeierlag, John Gunnar Lauvdal.

Lauvdal legger til Mandalselva tradisjonelt er ei sein elv, og at det har vært færre fiskere i sving i sommer enn vanlig.

Ifølge leder i Numedalslågen forvaltningslag, Geir Jespersen, har lakseinnsiget vært veldig bra med god kondisjon på laksen. Laksebørsen for Numedalslågen viste 9400 kilo i månedsskiftet, inkludert flåtefisket.

– Sesongen var preget av en seks uker lang tørkeperiode. Da stoppet alt fisket opp, men det gikk overraskende mye smålaks i periodene med god vannføring. Det står også mye laks i fjorden, påpeker han. Fjorårets sesong endte totalt på 17 700 kilo i Numedalslågen.

Powered by Labrador CMS