Annonse
Jone Askeland frister laks i hvitskummet under terskelen på sona Linjer i Årdalselva.

Årdalselva

Ryfylkes bortgjemte storlaksperle

I Årdalselva kan du fiske storlaks allerede fra 20. mai. Men i midten av juni taper mange laksefiskere interessen for elva ... Kortsalget startet 1. mai.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Kalenderen viser 20. juni, men langs elva er det knapt en fisker å se. Lokalkjente Arild Reime beskrev da også Årdalselva som «Ryfylkes bortgjemte storlaksperle» da vi hadde ham på tråden et par dager tidligere.

Reime utdyper, når vi møter han ved riksveibrua som krysser elva på valdet Bøen.

– I Årdalselva er tidligfisket mest populært. Fra midten av juni dabber interessen merkbart av. Utover sommeren er elva avhengig av nedbør, forteller han før ansiktet sprekker i et bredt smil.

– De tolv første dagene av 2017- sesongen ble det fisket 2000 kilo laks med snittvekt sju kilo!

Så langt har Reime allerede landet elleve lakser, den største 10 kilo. Samtlige tatt på Bøen, et av valdene nærmest sjøen.

Stavangermannen forteller at han bunkrer opp bobilen ved sesongstart og fisker ca. 60 døgn i løpet av sesongen. Reime er tydeligvis altetende på redskapsfronten: Utrustet med mark, sluk- og fluestang, er han skodd for de fleste forhold denne junikvelden.

20 kilos bamse
Elva går for øyeblikket på 21 kubikk/sek. Perfekt. Reime velger fluestanga. Rusler forbi terskelen ved riksveibrua og nedover mot stryket Råbekken. På fortommen henger en grønn, fortynget Sunray Shadow- variant.

Han starter kveldsøkta med korte vinklede speykast som fiskes helt inn. Ett kast, ett skritt. Ett kast, ett skritt. Og der lugger sannelig en laks i flua! Neste elvesving gis ekstra oppmerksomhet.

– Her mistet jeg en 20 kilos bamse forrige onsdag. Laksen drog som et lokomotiv nedover elva, men det er langt mellom slike fisker, smiler han.

Et kast seinere tar plutselig en laks på inntrekket i hvitskummet – som på bestilling.

Reime hever 14- foteren i triumf. Femkiloslaksen spenner godt ifra, men vår kjentmann kan snart lande mellomlaksen med erfaren hånd.

Arild Reime kroker laks på Bøen, et attraktivt vald tidlig i sesongen.

Storlaksår
Arild Reime har nærmere 30 års erfaring fra Årdalselva, hvor han har landdratt rundt 250 lakser. I år er det til alt overmål storlaksår, med mye fisk mellom sju og 13 kilo.

Han veier fisken i hånda.

– Nå har det tydeligvis kommet noen femkiloslakser på elva. Sviddene vil entre elva i midten av juli.

Reime forteller at han fisker mest med sluker som Buck Spesial og Møresilda tidlig i sesongen. Og når han svinger fluestanga, foretrekker han flytsynkline og kobbertube der strømmen er hard. Eller som nå, med ei intermediateline og en Sunray Shadow- variant, gjerne i grønt og oransje.

Reime framhever den 20–30 meter brede Årdalselva som ei særdeles spennende lakseelv, med høyt innslag av storfisk.

– Det er tydeligvis kommet noen femkilosfisker på elva, smiler Arild Reime.

Vannføringen styrer
Elva kjennetegnes av mange kunstige terskler, der laksen kan stå både ovenfor, ved siden av og i hvitskummet under terskelen.

Arild Reime hiver laksen over skuldra og er vekk.

Først dagen derpå finner vi andre laksefiskere ved elva. På valdet ovenfor – Linjer – møter vi tidligere oppsynsmann i elva, Eirik Norland samt Jone Askeland. Kameratene er fluefiskere og nordsjøarbeidere, noe som betyr at de kan være i elva store deler av sesongen.

Duoen framhever vannføringen som det springende punkt i Årdalselva: Ved mer enn tolv kubikk kan du fiske mesteparten av elva, men renner elva under ti kubikk vil laksen samle seg i den dype hølen Leirberget på Bøen.

– Er du på plass når elva stiger, kan du oppleve drømmefiske, påpeker Askeland.

Arild Reime er skodd for de fleste forhold.

Stille på dagtid
Norland legger til at overskyet værtype med regnbyger regnes som optimalt. På valdet Tjentland har han likevel fisket best i steikende solskinn.

– Her på Linjer fisker vi i hvitskummet under tersklene. Da betyr værforholdene mindre, forteller han.

Det kan også være verdt å merke seg at laksefiskerne i Årdalselva som regel er morgenfugler og sveiver inn rundt frokosttid. På dagtid kan du derfor oppleve å ha elva mer eller mindre for deg selv. Dessuten har elva mandagsfredning, noe som medfører at tirsdager er populære fiskedager.

– Prøv en tynt dressed Sunray Shadow med Chartreuse, oransje underving og 6–8 centimeter overvinge av svart geit, tipser Norland.

Det oppfordres til gjenutsetting av laks i Årdalselva. Eirik Norland fikk 21 laks i Årdalselva i 2017- sesongen, den største 109 cm.

Heng flua
Til tidligfiske i mai framhever Norland at det handler om å fiske flua dypt og sakte, samt at flua skal begynne å fiske med én gang den treffer vannet.

– Ei god allroundline til tidligfiske vil være ei Flyt- S2-S4, eventuelt Intermediate- S2- S3. Sammen med ei bottletube, vil dette fiske meget effektivt, tipser han.

Videre understreker Norland at hemmeligheten ligger i å få flua til å henge lengst mulig der fisken står. Når vanntemperaturen stiger og laksen blir mer villig til å komme opp etter flua, endres bildet:

Da er det ei annen line som har gitt utrolig god uttelling, nemlig Flyt- Hover- S2.

Det drives et omfattende kultiveringsarbeid i Årdalselva, blant annet rognplanting.

Har du tenkt deg til Årdalselva for å prøve lakselykken, anbefaler fiskekameratene først å sjekke statistikken for siste uka på ardalselva.no – samt å spørre folk langs elva om fiskeplassene.

– I Årdalselva oppfordres det ellers til måtehold og gjenutsetting, sier Nordland. Men nå har han tydeligvis røpet nok.

– Jone, vi må fiske!

– Minstevannføringen en skam

Årdalsvassdraget er svært brutalt regulert, med tap av ca. 64 prosent av opprinnelig vannføring.

Det forteller leder i Årdal Elveeigarlag, Per Bringedal, til Jakt & Fiske. Bringedal mener det er en skam at 17 års revisjonsarbeid munnet ut i en minstevannføring på 1,5 m³ om vinteren og skarve 2 m³ om sommeren.

– Dette er en tilnærmet verdiløs minstevannføring. At verdens rikeste land ikke verdsetter laksen og miljøet mer, viser hvor fattige vi egentlig har blitt, sukker han.

Bringedal forteller at det drives et omfattende kultiverings- og overvåkingsarbeid i elva i regi av et fagråd. Bl.a. gjennomføres det rognplanting, ulike habitatforbedrende tiltak, merkeforsøk, fisketellinger og smoltslep.

– Regulanten Lyse Produksjon, som vi har et godt samarbeid med, har et konsesjonspålegg for produksjon av 11 500 smolt som slepes ut fjorden. Gjenfangstene fra smoltslepa er imidlertid ikke tilfredsstillende.

Per Bringedal, leder i elveeierlaget i Årdalselva, har tro på laksens framtid, men karakteriserer minstevannføringen som tilnærmet verdiløs.

Snittvekt på 6,4 kilo
Lederen i elveeierlaget framhever derimot at utlegg av gytegrus synes å være en særdeles nyttig metode for å opprettholde en stabil laksestamme i Ådalselva. Det plantes også årlig mellom 50–100 000 rogn på elvebunnen.

Laksefangstene har variert de siste årene. I 2017- sesongen ble det fisket 4000 kilo laks med snittvekt 6,4 kg. Et resultat Bringeland sier seg godt fornøyd med. (Etter den tørre og varme 2018 sesongen kunne elva klokke inn 1857 kilo laks, red. anm.)

– Jeg har tro på framtiden for laksen, men sjøørreten har vist en nedadgående trend i flere år og har vært fredet siden 2010. Vi bruker mye ressurser på å åpne sidebekker for å tilrettelegge for sjøørreten.

Her fisker du

Fra 1. mai kl. 09.00 er det salg av 12 fiskekort på elveguiden.no.

I perioden 1. mai til 10. mai er det begrenset kortsalg, kun ett kort pr. døgn de første 10 dagene, fra 20. mai. Prisen er 550 kroner for døgnkort.

Bøen: Et av de nederste valdene mot fjorden, ca. 2 km langt. Fire fiskekort, i tillegg tre sesongkort og ett grunneierkort. Attraktivt tidlig i sesongen. Fine fluestrømmer; passer også for meite- og haspelfiske. Lett tilgjengelig. Noen terskler og stryk. Spørsmål vedr. kortsalg: Arild Torbjørnsen, tlf. 915 39 703.

Linjer: Valdet ovenfor Bøen, 500– 600 meter langt på nordsiden. Fire fiskekort. Best fra sesongstart til midten av juni. Terskelfiske. To gapahuker og toalett. Teltgamme ved Einarshølen med fire feltsenger. Spørsmål vedr. kortsalg: Olaf Vestersjø, tlf. 959 90 876.

Tjentland: Valdet oppstrøms Linjer. 1300 meter langt. Fire fiskekort, i tillegg fire sesongkort. Den mest produktive sona. Flotte fluehøler som Grønnehølen, Sandhølen og Bruhølen. Best fiske fra midten av juni. Utleiehytte, Asbjørn Tjentland, tlf. 47 34 0604. Spørsmål vedr. kortsalg: Tor Olav Tjentland, tlf. 99 23 10 68.

På lav vannføring samles laksen i hølen Leirberget på valdet Bøen.

Årdalselva – fakta

Beliggenhet: Hjelmeland kommune, Rogaland

Atkomst: Via riksvei 13 fra Sandnes, eller via Odda i Hordaland

Sesong: 20.05–31.08. Fredning mandager, og midtsesongevaluering

Lakseførende strekning: 21,7 km til utløpet i Årdalsfjorden

Døgnkvote: 1 laks. Det oppfordres til gjenutsetting, med premiering

Fredning: Hunnlaksfredning i august. Sjøørreten fredet

Forbudt: Bruk av spinner og kunstig mark er forbud

To hovedløp: Bjørg og Storåna. Årdalselva veksler mellom høler og stryk. Oppover er elva forholdsvis steinete og stri. Krystallklart vann, men en del groe på steinene

Regulert: Elva er kraftig regulert, med tap av ca. 64 % av opprinnelig vannføring. Noe som medfører at elva kan betegnes som ei flomelv

Terskler: Etter en storflom i 1982 ble det etablert en mengde terskler i elva. Disse fungerer lite tilfredsstillende. Elveeierlaget arbeider med å restaurere/ endre funksjonene på tersklene

Desinfeksjon: Utføres ved GEA trafikkstasjon i Årdal

Gytebestandsmål: 892 kg hunnfisk. Bestanden vesentlig større enn gytebestandsmålet

Gytefisktelling 2017: 1350 laks (fangstuttak på 28 %)

Fangst: 2017 - 4060 kg (820 kg gjenutsatt). 2018: 1857 kg (391 kg gjenutsatt).

Overnatting: Fiskehytte på Tjentland, like ved elva. Fire sengeplasser, tlf. 473 40 604. Høiland Gard (www.hoiland-gard.no), en drøy kilometer fra elva. Flere overnattingsmuligheter

Annet: Ved fangst av fettfinneklippet laks skal hodet skjæres av og leveres elveeierlaget ved Per Bringedal, tlf. 93 01 7371.

Fiskekort, kart og informasjon: www.ardalselva.no

Elva slynger seg gjennom idylliske Årdal, før den munner ut i Årdalsfjorden.
Powered by Labrador CMS