Jakt

Strekk sesongen i Sverige 

Har du fortsatt jaktlyst nå på nyåret? Rett blikket mot øst! Svenskene har blant annet jakt på en raskt økende dåhjortbestand utover vinteren.  
Ultra Light Arms:

Rusten kjærlighet

Noen forhold varer livet ut. Min Ultra Light Arms eldes omtrent i samme takt som meg selv. Neste år feirer vi 25- års jubileum.
Bekjempelsen av skrantesyke:

Anbefaler ikke statlig felling på Hardangervidda i vinter

Etter en samlet vurdering mener Mattilsynet og Miljødirektoratet at det ikke er tilrådelig å gjennomføre ekstraordinære uttak av villrein vinteren 2022. Klokt, mener NJFF.

Norge – et fristed for mellomskarv?

Miljødirektoratet har foreslått å stoppe jakt på storskarv i saltvann i Sør-Norge 2022–2028. Det gjør både skarvejegerne og fiskere forbannet. Det har aldri har vært så mye storskarv i Sør-Norge som nå – også i ferskvann, påpeker artikkelforfatteren.

Utenlandske jegere melder ikke fra om jaktresultater

Norske myndigheter har ingen oversikt over hvilke arter utenlandske jegere jakter på, eller hvor mange dyr som felles.

Grunneiere vurderer jaktnekt på Hardangervidda

Grunneiere og rettighetshavere på Hardangervidda vurderer å boikotte jakten dersom myndighetene bestemmer seg for utskyting av villreinstammen.

Gir 4000 kr i destruksjonspant for ulovlige rifler

Er du blant dem som i kjølvannet av ny våpenlov og våpenforskrift, rammes av forbudet mot å eie halvautomatisk rifle med stor ildkraft, foreslår regjeringen nå at du skal få en kompensasjon på 4000 kroner når våpenet leveres til politiet.
Tap av leveområder:

Varsku for Vidda-reinen

Reinsjegere og bygdefolk roper et varsku for Hardangervidda og Brattefjell-Vindeggen. Bakgrunnen er massiv hyttebygging og økt ferdsel i sårbare områder.

Snart helt stengt

Det pågår storstilt motorveiutbygging på Sør- og Østlandet. Vilttrekkene kartlegges og passasjer blir laget. Men hva skal viltet gjøre når kommunen bygger ned korridorene i etterkant?

Er dette årets tyngste tiur?

19. oktober skjøt Ole Morten Rømo (31) en rugg av en tiur i Namdalen. Storfuglen ble kontrollveid på postvesenets vekt til hele 5,442 kg.
Ny rødliste:

– Haren burde ikke vært rødlistet

I den ferske rødlista karakteriseres hare fremdeles som «nær truet». Men harebestanden er solid, hevder harejegere fra nord til sør.

Statskog åpner salg av dagskort for elgjakt

For å få en sunnere elgstamme og samtidig øke jaktinteressen, åpner Statskog for salg av rekordmange dagskort på elgjakt.
Utsetting av fasan og rapphøns:

Fugledansen

I 150 år har man sagt ja, så sa myndighetene nei, før det igjen ble til ja og tja. Siste ord om utsetting av fasan og rapphøns i norsk natur er ikke sagt.

10 gode grunner til harejakt

Feel good, lavterskel og enkelt tilgjengelig. Det er harejakta i et nøtteskall.
Skogsfugljakt:

Helsvart lykkedag

Vi ble med hjem til NJFFs nye jakthund- og viltkonsulent på hans favorittjakt. Det ble en dag av sjelden sort.

Frykt for at villreinen på Hardangervidda skal bli utryddet

Jegere og ordførere rundt Hardangervidda frykter at villreinen der skal bli utryddet dersom statlige myndigheter får det som de vil.

Sider