Annonse
Eljakt. Bli en god jaktleder. Foto: Alexander M. Schindler

Guide | Jaktlederens oppgaver

Bli en god jaktleder på 1–2–3!

Som jaktleder må du tenke på både sikkerhet, lover og regler, inspirere lagmedlemmer og løse tvister. Er du klar for oppgaven?

Publisert Sist oppdatert

Høsten står for dør, og laget står uten jaktleder. Hvem bør ta ansvaret? Den største grunneieren, den mest erfarne jegeren eller den som liker best å bestemme over andre? 

– En god jaktleder, har autoritet uten å måtte ta det. En som er rolig og inkluderende, og ikke påtar seg oppgaven fordi han er glad i å sjefe. Om ingen andre vil ta rollen, kan det fort bli den høylytte personen i laget som melder seg, sier Øyvind Juliussen ved Skogkurs.

Han har rukket å kurse et par hundre jaktledere, og har sine tanker om hva som utgjør en god jaktleder – og hvordan du blir en. Det er ikke påkrevd fra myndighetenes side at jaktleder skal ha det dedikerte jaktlederkurset, men vær klar over at jaktrettighetshaver kan kreve det.

Jaktleders oppgaver. Elgjakt med Haberget jaktlag. Foto: Alexander M. Schindler
Morgenpraten er en ypperlig anledning til å gi viktige beskjeder til laget. Her gir vikarierende jaktleder Ada Bredalen (i midten) noen siste beskjeder angående dagens drev til resten av Halberget jaktlag.

– Du bør kunne mer enn du lærer på et 12-timers kurs. Men kurset gir deg en grunnleggende forståelse for oppgaven, en oversikt over hva du bør vite og hvor du kan søke informasjon, påpeker Juliussen.

Utøvelse gjør mester

I utøvelsesforskriftens § 26 a heter det at «Jaktlag som deltar i jakt etter elg, hjort og bjørn skal utpeke en ansvarlig jaktleder». Med jaktlag menes «de tilfeller der to eller flere jegere jakter sammen i hele eller deler av jakttiden».

Den konkrete kunnskapen satt til side, hva utgjør egentlig en god jaktleder?

– Vi pleier å si at jaktlederen er både troppsfører, reiseleder og dommer, sier Juliussen.

Troppsføreren

Er beskjedene klare og alle rammene rundt jakta tydelige? Den praktiske ledelsen av jakten kan gjøres på ulike måter. Hvordan legge opp poster, hvem går med hund, hvilket terrengavsnitt skal jaktes, og hvilke kategori dyr kan felles i dag?

Juliussen anbefaler å snakke om og skrive ned regler om hvordan ting gjøres i fellesskap.

– Det kan være viktig å dyrke fram yngre hundeførere og yngre hunder. Vi trenger rekruttering. Det blir fort vanskelig for en jaktleder om den eneste som «får lov» til å gå med hund både er dårlig til beins og har en dårlig hund, sier Juliussen.

Kurs i jaktledelse

Det er ikke lovpålagt med jaktlederkurs, men rettighetshavere kan stille krav om at jaktleder skal ha gjennomgått kurset. Kurset gir grunnleggende forståelse av lovverk, rettigheter, plikter med mer. Mange av NJFFs lokalforeninger tilbyr jaktlederkurs, se aktivitetskalenderen på njff. no. Også Skogkurs.no tilbyr jaktlederkurs.

Poster og hunder er bare en bit av oppgavekaka. Er det nedfelt godtgjørelse for utkjøring av elg? Må alle bidra til flåing og grovpartering? Trengs det dugnadstimer i terrenget? Uten klare avtaler, kan slike situasjoner fort skape gnisninger i laget om noen sluntrer unna.

Reiselederen

Det jaktfaglige er viktig, likeså det sosiale. Som jeger er du under opplæring hele livet. Å motivere lagkameratene, er derfor en viktig del av ledervervet.

– For de aller fleste tilhører jakta fritiden, og bør være ditto lystbetont. Hvis folk gjør ting de trives med, vil de gjøre en bedre jobb. Husk at ikke alle beskjeder er like enkle å forstå for en fersk jeger versus en dreven ringrev, sier kursholderen. Hans kanskje viktigste tips, er å sørge for at alle i laget får den samme informasjonen – og forstår den på lik måte. 

Elgjakt. Bli en god jaktleder. Foto: Alexander M. Schindler
Skal alle bidra med flåing og partering? Eller er det bare noen som står i bua til langt på natt fall etter fall? Det er lurt å ha gode regler på dette innad i jaktlaget, gjerne skriftlig.

– Og hvis det går trådt i felt, er det kanskje lurt å fyre opp et ekstra stort kaffebål og prøve å motivere jegerne, sier Juliussen.

Dommeren

Før eller seinere må du trolig forholde deg til skadeskyting, skudd på for lange hold eller feil avskyting. En klassiker er en overilt jeger som feller kolla fra kalven. Og det er du som jaktleder som må forholde deg til kommunen, rettighetshaver og politi ved for eksempel et ettersøk. Meldeplikten er et sentralt stikkord.

– Du kan ikke fyke i flint hver gang noen gjør en feil. Men feilskyting av dyr som du ikke har på kvoten, kan få konsekvenser, sier Juliussen.

Bli en god jaktleder. Elgjakt i Innlandet. Foto: Alexander M. Schindler
Yngve Falkenberg-Arrell er en av den yngre garde jegere som har tatt jaktlederkurs, her på elgjakt i Innlandet.

Han anbefaler alle jaktledere å ha et godt naboskap til andre jaktlag i valdet, og oppfordrer til gjensidig praksis å hjelpe hverandre om det er behov. Enten om det gjelder ettersøk eller feilskyting. 

Et annet tips er å ikke dele ut 100 % av kvoten i begynnelsen, men heller ha noen dyr i bakhånd. Som jaktleder er det også din oppgave å sørge for at jaktlaget etterlever lover og regler, både samfunnets og lagets egne. I en tvistesak er det du som må ta en avgjørelse, og da gjelder det å gjøre det i ordnede former. 

– Består jaktlaget av dine nærmeste venner, kan det sette vennskapet på prøve å måtte ta ubehagelige avgjørelser. Derfor er det så viktig med skriftlige regler alle kjenner til i god tid før jakta starter. Da blir jakta hyggeligere for alle, sier Juliussen.

Eksempler på jaktleders oppgaver:

Jaktleders oppgaver. Elgjakt med Haberget jaktlag. Foto: Alexander M. Schindler
 • Påse ved frammøte at samtlige deltakere på jaktlaget har: betalt jegeravgift, gyldig skyteprøvebevis, tillatt våpen og forskriftsmessig ammunisjon.
 • Sørge for at kvota blir meddelt samtlige av lagets deltakere. Gjør det klart hvilke konsekvenser felling av feil dyr eller for mange dyr medfører.
 • Planlegg postene sikkerhetsmessig. Angi om skyteretning- og vinkel ved behov. Ta hensyn til vindforhold og høreavstand.
 • Gi beskjed om tømming av patroner i løp og magasin under samling eller felles forflytning.
 • Avtal hvor hundefører/driver skal gå og avtal entydig signal for å varsle postmannskap.
 • Sørg for tilgjengelig ettersøkshund i tilfelle skadeskyting. Påse at forskriftsmessig ettersøk og meldeplikt blir overholdt. Merk spesielt de regler som gjelder når såret vilt går ut av valdet.
 • Foran hvert drev/hver jaktdag skal det gis klar beskjed om hvilke dyr som kan skytes (kjønn og alder). Avtal om det kan skytes på annet vilt mens drevet pågår.
 • Gi beskjed om hvem som skal ha den enkelte post, og når mannskapet kan forlate posten.
 • Vær tydelig på at det ikke skal nytes alkohol umiddelbart før eller under jaktutøvelsen. Også etter jaktutøvelsen skal våpen være tømt og forsvarlig håndtert før det drikkes.
 • Påskutt dyr skal alltid regnes som felt inntil det motsatte er tilfredsstillende avklart.
 • Sørg for at det er ordnet med transport for felte dyr, og gi skriftlige beskjeder til jaktlagets medlemmer.
 • Sørg for et tilstrekkelig meldesystem ved fall.
 • Rapporter jaktresultatet umiddelbart etter avsluttet jakt til ansvarlig for valdet, eller daglig, dersom dette kreves.

 

Powered by Labrador CMS