Annonse

Guide

Slik bedømmer du råbukkens alder

Å bli dyktig på å bedømme råbukkens alder, krever mye tid i felt. Du må ha som vane å granske dyra svært nøye.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Rolf Svensson, tekst og illustrasjoner

Bukkens karakter kan gi en viss pekepinn når den skal klassifiseres som ung, voksen eller gammel.

Det gir god trening å studere rådyra om våren, når de fremdeles går samlet på innmarka. Da er det muligheter for å studere forskjeller mellom individene. Observer hode, hals, bogparti og helhetsinntrykk. Til slutt vurderer du geviret.

Det vanskeligste er vurderingen av rådyr i aldersgruppen tre til fire år. Å bestemme eksakt alder i denne aldersgruppen kan lett slå feil, pga de individuelle forskjellene. Det kan handle alt fra en god eller dårlig start på livet, til fôrtilførsel, gener og dyrets generelle tilstand.

Fjorårets bukk

Når den ett år gamle bukken får sommerpels, fremstår den typiske ettåringens karakter: Lang, tynn hals med smalt hode, som skaper inntrykk av at ørene er lengre enn hos voksen råbukk. Hele kroppen har en slank figur med «barnslig» fysikk. Feiingen skjer sent, vanligvis ikke før i juni – juli. Det er ikke uvanlig å se ufeiede fjoråsbukker langt utpå sommeren.

Les også: Utstyr du trenger til bukkejakta

Ettåringen er den første som får sommerpels. Allerede i mai får den ferdig sommerfarge. Fjorårsbukkens atferd vil gjerne bære preg av både engstelse og nysgjerrighet.

Overfor en ukjent fare, kan den hoppe litt framover på stive bein, trampe, søke vitring – og kaste med hode og hals. Hvis den springer av gårde, er det med tvil; den stopper ofte gang på gang.

Bukk fra to år og eldre

Det er praktisk talt umulig å vurdere om en bukk er to år, tre år eller eldre, kun ved å bedømme geviret. Hodepryden gir ingen sikker aldersinformasjon i seg selv. En sekstakker kan være to år gammel, mens en tre – fire år gammel bukk kan være en firetakker eller svak sekstakker.

Flere faktorer kan påvirke utviklingen av gevirene, bl.a helsetilstanden. Midlertidig svekket kondisjon etter en hard vinter, kan få bukken til å sette opp et lite gevir den kommende sesongen, for deretter å komme igjen med kraftigere gevir året etter.

Vanligvis har bukker i alderen tre til fem år et broket ansikt med mer eller mindre tydelige, lyse ringer rundt øynene. Lyse øyeringer, eller den hvite til grå neseflekken, er imidlertid ikke sikre tegn på alder, fordi slike fargeskiftninger kan framtre mer eller mindre klart i forskjellige aldre.

Guide: Bra forberedelser gir bedre bukkejakt

Det forekommer yngre råbukk med liknende brokethet, og middelaldrende råbukk som er mer ensfargede i hodet.

Ved aldersbedømming: Studer hodet og halsens fysikk, men legg særlig vekt på helhetsinntrykket. Vurdering av geviret gjør du til slutt. Opp til treårsalderen er vurderingen rimelig sikker. Bukker eldre enn tre år er mye vanskeligere, fordi aldringstegnene da blir mer diffuse.

Øverst: Råbukk som er fem år eller

Fire aldersgrupper

Øverst til venstre ses en toåring. Kroppen har ikke ennå fått den fullt utvokste bukkens karakter. Den har fortsatt lang og smal hals. Gevirene feies vanligvis i april. Sommerpelsen er vanligvis ikke helt på plass før i begynnelsen av juni.

Bukken øverst til høyre er tre år, og utstråler mer voksen karakter. Den har en mer kompakt og kraftfull kropp, der halsen er kortere. Treåringen feier normalt i løpet av april. Oppførselen er rolig, og den har ikke den samme lekenheten over seg, som hos yngre råbukk. Deler av vinterpelser sitter igjen på kroppen.

Bukken nederst til høyre er fire – fem år. Bukk i denne aldersgruppen kan være vanskelig å skille fra eldre dyr, ettersom alderstegnene blir mer diffuse (sammenlign med bukken nederst til venstre).

Begge bukkene på nederste rad er fullt utviklede, med kraftige korte halser. Hodet virker bredere, og har mer tyngde over seg. Kroppen har mer muskelmasse og dyret ser kraftigere ut. Bukker i denne alderen beveger seg med jevne, avmålte bevegelser, og holder hals og hode lavere. De løper ikke usikkert, slik som fjorårsbukken, og nøler i mindre grad.

Råbukkens opptreden er tydelig, den er herskeren over sitt territorium. Med en god start på livet, og bra tilgang til fôr av høy kvalitet, kan en råbukk allerede fra fireårs alder få den karakteren som bukken nederst til venstre. Eldre råbukker får seinere sommerpels om våren, enn yngre.

Bedøm bukkens hode

Øverst t.v: Råbukk som er to år gammel.Øverst t.h: En treårig bukk.Nederst t.v: Bukken er fire år eller eldre. Nederst

For å få hjelp til å bestemme bukkens alder i felt, viser vi her Rolf Svenssons hodestudier av ni råbukker, fra ett år til fem år pluss.

  1. Denne bukkens ansikt er slående ensfarget. Den hvite neseflekken er uklar, halsen er smal og fysikken umoden. Gevirene viser en svak sekstakker, svakt perlet, små rosenkranser med tydelig mellomrom. Helhetsinntrykket kan avgjøre om dette er en fjorårsbukk eller toåring.
  2. Denne bukken har en mørkere panne enn bukken over, med klar hvit neseflekk som blir svakt grå opp mellom øynene. Den har en smal hals og ungdommelig fysikk. Gevirene er relative kraftige, med noe fremtredende perling. Rosenkransene er små med mellomrom. Det generelle inntrykket taler for en ettåring. Det er imidlertid den endelige totalvurderingen av bukken som avgjør om han er ett eller to år.
  3. Her er hodet stort sett ensfarget, med framtredende hvit neseflekk, smal hals og ungdommelig oppsyn. Det firetakkers geviret er like langt som ørene. Rosenkransen er svakt utviklet, med et klart intervall. Alt taler for en ettåring.
  1. Disse tre bukkene er i alderen tre – fem, med varierende sjatteringer i ansiktet. Bukken til venstre har den mest ungdommelige utstrålingen, men det største geviret av de tre. Rosenkransene er godt utviklet, med klare intervaller. Gevirene er fint perlet. Vurderingen blir at han er den yngste av de tre bukkene. De to råbukkene til høyre er vanskelige å bedømme. Begge er svake sekstakkere, med beskjeden perling og sammenvokste rosenkranser. Den høyre bukkens fysikk og noe grovere hals, taler for at det er den eldste.
  1. Disse bukkene er tre – fem år pluss. Bukken til venstre har et ensfarget gråaktig ansikt, eldre fysikk og meget grov hals. Et kraftig sekstakkers gevir, fin perling og store rosenkranser, viser at bukken er den eldste av de tre. Å skille alderen hos de to bukkene til høyre er ikke mulig. Hodets utseende, halsens tykkelse, og gevirsettene viser ikke at en av bukkene er eldre enn den andre. Vurderingen vil være at begge dyr er middelaldrende.

Vurder helhetsinntrykket

Å studere helhetsinntrykket ved å se på hode, hals, og kroppens karakter, gir en god pekepinn for å bestemme bukkens alder. Øverst til høyre er en typisk ettåring, der halsen er smalere enn hodet, sett forfra, og kroppen er lett og ungdommelig.

Bukken på øverst til venstre er to år, med noe kraftigere hals enn ettåringen. Hos rådyr i denne alderen er halsen ofte like bred som kinnbeinene, sett forfra, men bukken har fortsatt en ungdommelig kroppskarakter.

Bukken nederst til høyre er tre – fire år gammel. Halsen har blitt grov og –er ofte bredere enn hodet, sett forfra. Hele kroppens karakter utstråler utvokst råbukk. Bukken nederst til venstre er fem år eller eldre. Han har svært kort, grov hals, og kompakt, kraftfull kroppskarakter.

Øverst t.v: Bukk på to år.Øverst t.h: Typisk ettåring.Nederst t.v: Bukk på fem år eller eldre.Nederst t.h: Bukk på tre til fire år.
Powered by Labrador CMS