oppdrett

En ny rapport viser at 8 prosent av undersøkte norske lakseelver har en høy forekomst av rømt oppdrettslaks. Foto: Marius Ltu / iStockphoto

Andel oppdrettslaks som rømmer holder seg stabil

Andelen oppdrettslaks som rømmer, holder seg stabil. 8 prosent av elvene som er undersøkt, har høye innslag av oppdrettslaks.
– Regjeringen ønsker vekst i havbruksnæringen for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping, økte eksportinntekter og aktivitet i kystsamfunnene, sier statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen. Foto: Marius Ltu / iStockphoto
Havbruk:

Ønsker oppdrettsvekst på alle kanter

Etter at hav- og fiskeriministeren lovte å jobbe for økt eksport av norsk sjømat, bekrefter nå statssekretæren at også næringa skal vokse.
Én tredjedel av undersøkt sjøørret hadde dødelige mengder lakselus på seg, viser den foreløpige rapporten fra den nasjonale overvåkningen av lakselus på vill laksefisk (NALO). Foto: Rune Nilsen / Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet:

1 av 3 undersøkte sjøørret har dødelige mengder lakselus

Den foreløpige rapporten om lakselus på vill laksefisk viser at 2/3 av undersøkt sjøørret er infisert av en mengde lus som kan gi negative effekter.
Aldri før har Norge eksportert sjømat før en større verdi. Det er laksen som står for mesteparten av inntekten. Nå lover fiskeriminister Bjørnar Skjæran å samarbeide med næringen om å øke eksporten ytterligere. Foto: istockphoto / Dieter Meyrl
Oppdrettslaks:

Norge eksporterer sjømat som aldri før – NJFF roper varsku

Bare i juni eksporterte Norge sjømat for 12.3 milliarder kroner. – Vi er bekymret for at ytterligere vekst baner vei for offshoreoppdrett som ikke er utredet godt nok, sier NJFFs villaksekspert.
Åtte av landets 13 produksjonsområder for oppdrettslaks får øke produksjonen av fisk. – Selv om fiskeriministeren gir «grønt lys», betyr ikke det at alt er såre vel, sier nestleder Bjarte Erstad i NJFF. Foto: iStockPhoto/Daniel Balakov

Frykter konsekvensene av ytterligere oppdrettsvekst

Åtte av landets 13 produksjonsområder for laks- og ørretoppdrett får grønt lys og kan øke produksjonen verdt flere milliarder. – At fiskeri- og havministeren gir «grønt lys», betyr ikke at alt er såre vel, sier nestleder i NJFF.
Nylig la Veterinærinstituttet fram den årlige fiskehelserapporten som beskriver tilstanden i norsk fiskeoppdrett. Den fastslår at det går på fiskehelsa løs. I de mest oppdrettsintense områdene på Vestlandet, er dødeligheten oppe i 20 prosent. Foto: Marius
Prosjektleder villaks i NJFF:

– Oppdrettsnæringen er en hellig ku

– Av all industriproduksjon, er det kun oppdrettsnæringen som tillates å forurense i et slikt omfang, sier prosjektleder villaks i NJFF, Alv Arne Lyse.
Anmeldelse av "Den nye fisken":

Om lakselus og oppdrettsbaroner

Lakselus koster oppdrettsnæringen årlig mellom fem og ti milliarder. Lusebekjempelse har blitt en næring i næringen. Men hva koster lakselusa våre villaksstammer?

Mengden omega 3 i oppdrettslaks er halvert

De siste femten årene har innholdet av marine omega 3-fettsyrer blitt halvert i oppdrettslaksen.
Trygve Poppe har vært friluftsmann siden han satt i bæremeis på ryggen til far. Foto: Jo Straube

Doktor Poppes kur

Etter syv år er Trygve Poppe endelig blitt pensjonist igjen. Hele Norges fiskedoktor har takket av. Nesten.

En skapelsesberetning

Etter en artikkelserie i Morgenbladet i 2017, ble Kjetil Østli og Simen Sætre lagt for hat av oppdrettsnæringen. Nå har duoen skrevet bok om fjøslaksens tilblivelse.

Varsel om milliongebyr etter massedød av fisk på Stord

Mattilsynet har varslet et gebyr på drøyt 1 million kroner til Erko Settefisk etter at over 600.000 fisk døde ved et anlegg på Stord i desember i fjor.

Vestlandsoppdrettere tapte mot staten

De 25 oppdrettsbedriftene på Vestlandet som saksøkte staten etter pålagt rødt lys og biomassenedtrekk, tapte saken i Sunnfjord tingrett.

Dramatisk smoltdødelighet

Det nærmer seg tiden hvor laksesmolten forlater elva og skal til havs. Nyere undersøkelser viser at i noen vestlandselver tar lakselus knekken på opp mot halvparten av utvandrende laksesmolt.

Rømt oppdrettslaks raserer villaksen

Kun 15 av de 53 laksebestandene som utgjør våre nasjonale laksevassdrag er upåvirket av rømt oppdrettslaks, ifølge en fersk rapport. Konsekvensene er lavere produksjon av villaks i elvene og økt sjødødelighet.
Oppdrettsbransjen:

Villaks har over 90 prosent oppdrettsopphav i enkelte elver på Vestlandet

Villaks i mindre kystvassdrag trues av rømt oppdrettslaks. I Fjellvassdraget på Sotra og småelver i Hardanger er graden av oppdrettsopphav opptil 95,4 prosent.

De fleste massedødsfall blant krepsdyr knyttes ikke til lakselusmidler – men krill blir påvirket

I de fleste tilfeller av undersøkte massedødsfall av krepsdyr er det ikke funnet noen klar sammenheng med oppdrettsnæringens behandling mot lakselus.

Sider