Annonse

Nesvik frikjenner oppdretten før han sier algedøden har ukjent årsak

Oppdrettere som er rammet av laksedøden i Nord-Norge, reagerer på hets og beskyldninger om at de selv er skyld i krisen. De får støtte av fiskeriministeren, som samtidig sier årsaken til algedøden er ukjent.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Fakta om Chrysochromulina-algen

Chrysochromulina leadbeateri er et planteplankton som flyter fritt i vannmassene. Arten er relativt vanlig og kan observeres om våren, men da som oftest bare i lavt antall.

En sjelden gang forekommer algene i mengder som kan omtales som oppblomstringer og som kan resultere i at fisk dør.

Det er studier som tyder på at algearten skiller ut hemolytiske forbindelser. I kontakt med gjellene hos fisken fører dette til skader som kan resultere i at fisken ikke får tilstrekkelig med oksygen og til slutt dør. Ved moderate konsentrasjoner, før det blir dødelig, kan algene føre til at fisken endrer atferd. Den trekker til overflaten og snapper eller gaper.

Algene forbruker næringssalter. Dermed vil økningen av alger reduseres etter hvert som næringssaltene er brukt opp. Skulle algene derimot transporteres til nye områder som fortsatt har næring, vil de kunne fortsette.

Rundt 7,7 millioner oppdrettslaks har dødd som følge av algeoppblomstringen i Nordland og sør i Troms.

I Nordland er disse selskapene rammet: Ballangen Sjøfarm, Ellingsen Seafood, Mortenlaks.

I Troms er disse selskapene rammet: Sørrollnesfisk, Northern Lights Salmon, Kleiva Fiskefarm, Gratanglaks, Nordlaks og Salaks.

Kilde: Havforskningsinstituttet /Fiskeridirektoratet

– Det er ekstra unødvendig og en påkjenning å få høre at dette er vår feil. Og enda verre blir det når det kommer mens våre folk kjemper dag og natt for å holde kontroll, og mens vi vet hvilke konsekvenser dette får for sysselsettingen og at ringvirkningene kan bli veldig store, sa leder Tor Anders Elvegård i Havbruk Nord, da næringen samlet seg i Svolvær i Lofoten mandag ettermiddag.

Flere av oppdretterne som var på møtet, hvor også fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) deltok, gir uttrykk for at det er tungt å lese stygge kommentarer i sosiale medier midt oppi den vanskelige perioden.

– Når algene rammer, er det lite eller ingenting man kan gjøre, annet enn å bruke alle ressursene vi har på å ta opp død fisk og håndtere den på bra vis. Det gir en sterk følelse av fortvilelse og håpløshet når man blir satt på prøve av naturen og sjøen – og av kommentarfeltene, sier Elvegård.

– Ikke så enkelt
Så langt er 7,7 millioner laks døde som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Troms, som av forskere beskrives som helt naturlig når visse forutsetninger tilfeldigvis er oppfylt.

– Felles for alle som er rammet, er at dette har vært brutalt. Det er vondt å se at de dyrene vi har ansvar for til daglig, lider og dør, sier Elvegård.

Mange av dem som har kommentert oppslagene om dødsalgen, har påpekt at laksedøden kunne vært unngått om fisken ble holdt i lukkede anlegg.

Spa-hotell?
Elvegård er ikke umiddelbart enig i at det er løsningen.

– Lukkede anlegg fremstilles som reneste spa-hotellene for fisken. Det er ikke så enkelt. Ingenting er så enkelt, sier han.

Han mener vi må klare å ta innover oss at naturen er farlig om vi skal leve av naturbasert matproduksjon.

– Hittil har nordmannen levd med og akseptert at havet og naturen er farlig. Vi har overlevd her i storm og stille, i svart hav og blått hav. Nå skal vi også finne ut hvordan vi skal leve med grønt hav, sier han, og henviser til den grønne fargen som algen påfører havet.

Nesvik: – Ikke næringen sin feil
Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) reagerer også på det som skrives.

– Dette er ikke næringen sin feil. Folk må slutte å komme med sånne påstander i sosiale medier og i enkeltutspill, sier han.

Og legger til:

– Det slår jeg fast en gang for alle. Jeg kommer ikke til å akseptere at noen sier det.

Fiskeriministeren mener at vi nå trenger å få vite mer om dødsalgen.

– Vi vet ikke hva som utløste det. Vi er nødt til å forske på det, sa han i sin tale til de hardt rammede oppdretterne.

Powered by Labrador CMS