Annonse

Oppdaterte trafikklys:

Åpner for ytterligere vekst i oppdrettsnæringen

Fem av tretten produksjonsområder har fått grønt lys i den oppdaterte trafikklysmodellen for bærekraftig vekst i havbruksnæringen.
Seks av tretten produksjonsområder har fått grønt lys i den oppdaterte trafikklysmodellen for bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

Regjeringen åpner for økning i seks av tretten produksjonsområder for oppdrettsfisk. – Positivt at sjøørreten er med i vurderingene, men totalbildet er fortsatt trist, sier NJFF.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uken la fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) fram de oppdaterte fargene for hvert av landets produksjonsområder for oppdrett av laks og regnbueørret. Fargene i den såkalte trafikklysmodellen ble brukt første gang juni 2022, og modellen skal ifølge regjeringen selv «sørge for forutsigbar og bærekraft vekst i havbruksnæringen.»

Ved å sette grønt lys på seks av landets tretten produksjonsområder, kan den totale produksjonen av oppdrettsfisk øke med 21 000 tonn fisk.

– Den nye fargeleggingen i trafikklyssystemet vil sørge for flere arbeidsplasser, mer norsk matproduksjon, større verdiskaping og økte eksportinntekter for Norge, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth på regjeringens egne nettsider. 

Penger i kassa

En økning på 21 000 tonn fisk vil, basert på eksportprisen for laks i forrige uke (uke 9), gi en økt inntjening på vel 2.3 milliarder for oppdrettsnæringen. Men også staten tjener penger på at næringen kan øke sin produksjon.

Tildelingen av økt produksjon innenfor rammen av seks prosent, løses i år ved at én prosent av økningen selges til fastpris pålydende 170 000 kroner per tonn. Det gir rett i underkant av 600 millioner kroner i statskassa. Tillatelsen til de ytterligere fem prosentene økt produksjonskapasitet skal selges på auksjon.

Sjøørreten delvis med

– Det er positivt at sjøørreten for første gang er tatt med i vurderingene bak trafikklysmodellen i to av produksjonsområdene. Dette har vi i NJFF jobbet i mange år for å få inn som vurderingskriterium. Vi får håpe det er et frampek om hva som kommer i neste toårsperiode. Det gjenstår å se hvorvidt det er tilstrekkelig både for sjøørret og laks, og sjørøye i nord, sier rådgiver Øyvind Fjeldseth i NJFF.

Han frykter at politikerne likevel ikke vil ta nok hensyn til sjøørreten.

– Kampen for sjøørreten er ikke over selv om den tas inn som indikator i trafikklyssystemet. Den lakselusinduserte dødeligheten på arten er så dramatisk stor, at svært mange produksjonsområder ville gå i rødt om forvaltningen skulle tatt hensyn til den arten spesielt. Trolig vil politikerne derfor ikke være helt på sjøørretens side, og heller benytte arten «på vippen» når et produksjonsområde grunnet laksens situasjon står mellom to farger, sier Fjeldseth.

Kan øke mer

Regjeringen skriver selv, at fargen på et produksjonsområde bestemmes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i det angitte området. Dette avgjør om oppdretterne i området får lov til å øke sin produksjonskapasitet, holde på samme nivå eller må redusere den. Så lenge påvirkningen regnes som akseptabel, kan produksjonen øke.

– Det gjøres årlige ekspertvurderinger av påvirkningen i produksjonsområdene. Så lenge de viser at påvirkningen er akseptabel, kan det gis vekst, sier statssekretær Even Tronstad Sagebakken til Jakt & Fiske.

Ekspertgruppen statssekretæren refererer til, er forskere fra henholdsvis Sintef Ocean, Norsk institutt for naturforvaltning (Nina), Veterinærinstituttet (Vi) og Havforskningsinstituttet (Hi).

Endringer i trafikklysmodellen fra 2022 til 2024:

Produksjonsområde Trafikklys, jun. i 2022 Trafikklys, mars 2024
Produksjonsområde 1 – Svenskegrensen til JærenGrøntGrønt
Produksjonsområde 2 – RyfylkeGultGult
Produksjonsområde 3 – Karmøy til SotraRødtRødt
Produksjonsområde 4 – Nordhordland til StadtRødtRødt
Produksjonsområde 5 – Stadt til HustadvikaGultGult
Produksjonsområde 6 – Nordmøre og Sør-TrøndelagGrøntGult
Produksjonsområde 7 – Nord-Trøndelag med Bin-dalGultGult
Produksjonsområde 8 – Helgeland til BodøGrøntGult
Produksjonsområde 9 – Vestfjorden og VesterålenGrøntGrønt
Produksjonsområde 10 – Andøya til SenjaGrøntGrønt
Produksjonsområde 11 – Kvaløya til LoppaGrøntGrønt
Produksjonsområde 12 – Vest-FinnmarkGrøntGrønt
Produksjonsområde 13 – Øst-FinnmarkGrøntGrønt

Powered by Labrador CMS