Annonse

Havbruk

Ønsker oppdrettsvekst på alle kanter

Etter at hav- og fiskeriministeren lovte å jobbe for økt eksport av norsk sjømat, bekrefter nå statssekretæren at også næringa skal vokse.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Nylig satte Norge eksportrekord for sjømat. Aldri før har det vært eksportert så mye oppdrettslaks som i juni.

Hav- og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) lovte i den forbindelse å jobbe for vekst i eksporten i samarbeid med havbruksnæringen.

Etter at Jakt & Fiske ba nærings- og fiskeridepartementet om en forklaring på hvordan eksporten skal økes, fikk vi til svar fra statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen at det ikke bare er eksporten, men hele havbruksnæringen som skal vokse.

– Regjeringen ønsker vekst i havbruksnæringen for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping, økte eksportinntekter og aktivitet i kystsamfunnene. Veksten skal skje innenfor kontrollerte, forutsigbare og bærekraftige rammer, sier hun.

Les også: Norge eksporterer sjømat som aldri før – NJFF roper varsku

Offshore og fjordopprett hånd i hånd

– Hvordan skal veksten i havbruksnæringen gjennomføres?

– Vi vurderer nå hvordan vi i skal følge opp den forrige regjeringens forslag om miljøteknologitillatelser som var skreddersydd for lukket/semilukket teknologi. Vi ser også at det er stor interesse for å etablere landbasert oppdrett. Jeg tror fremtidens havbruksnæring vil bestå av alle disse fire hovedområdene, der havbruk til havs og tradisjonelt kystnært oppdrett vil stå for de store volumene, sier Hansen.

Statssekretæren fremhever at veksten skal skje på en bærekraftig måte, og at det nå er viktig å finne ut av hvordan man kan håndtere utfordringene knyttet til blant annet oppdrettsnæringa.

Les også: Frykter konsekvensene av ytterligere oppdrettsvekst

– Departementet sendte derfor i vinter på høring et forslag til eget konsesjonsregime for havbruk til havs, med strenge krav til bærekraft og sameksistens. Vi går nå grundig igjennom høringssvarene, slik at vi kan legge best mulig til rette for bærekraftige rammer for havbruket.

Høringen statssekretæren referer til, fikk inn 42 høringssvar. Du kan lese alle høringssvarene her.

Betviler kunnskapsgrunnlaget

Norges Jeger- og Fiskerforbund bidro til et felles høringssvar i samarbeid med Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Sabima, Reddvillaksen, WWF Verdens naturfond og Norske Lakseelver.

Organisasjonen konkluderer slik i sitt høringssvar:

Vi (red. anm) mener det er uansvarlig å basere et tillatelsesregime for oppdrett til havs på et svært usikkert og mangelfullt kunnskapsgrunnlag, og før miljø- og velferdsutfordringene knyttet til konvensjonelt oppdrett er løst.

Det svært store antallet fisk som er planlagt i disse enhetene utgjør en stor risiko for store miljøpåvirkninger og dyretragedier i anleggene. Vi advarer mot at ønsket om rask vekst går på bekostning av miljø, bærekraft og dyrevelferd.

Denne høringen bærer preg av at myndighetene ønsker å tilrettelegge for industriens milliardinvesteringer med flere store ukjent variabler. Den teknologiske utviklingen må hvile på biologisk kunnskap. Denne kunnskapen er mangelfull innenfor både miljø, velferd, helse og smittespredning.

Fikk du med deg at 1 av 3 undersøkte sjøørret har dødelige mengder lakselus?

Powered by Labrador CMS