Annonse

Oppdretter får 8 millioner i gebyr for ulovlig vannuttak

Det var settefiskanlegget til Sinkakberg-Hansen som tappet ned Saglivatnet langt under laveste tillatte vannstand. Her ser vi et rognkar hos oppdrettsselskapet.

Settefiskselskapet Sinkaberg-Hansen AS får 8 millioner i overtredelsesgebyr for å ha regulert Saglivatn i Trøndelag under laveste tillate vannstand.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Det er alvorlig når en konsesjonær ikke etterlever kravene som er gitt. De settes for å ivareta allmenne interesser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for miljøtilsyn av vassdragsanlegg i NVE.

I tillegg til å ha regulert vannstanden for lavt har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ilagt Sinkaberg-Hansen milliongebyret for å ikke ha fulgt plikten til internkontroller for vassdragsanlegg.

Sinkaberg-Hansen har konsesjon til å regulere Saglivatn med 1 meter, men på det meste var vannstanden 64 cm under dette.

Fiskeoppdrettsselskapet kunne ikke legge fram vannstandsmålinger for 7 uker tidlig i 2018. Målingen utført i uke 9 viste at vannstanden da allerede var 24 cm under laveste tillatte vannstand.

Det ulovlige vannuttaket ble benyttet til å holde liv i settefisk. NVE har estimert dette til å være i underkant av 900.000 individer noe som representerer en fortjeneste på ca. 6,8 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS