Annonse

Pukkellaks:

Klare for pukkelinvasjon – til tross for startproblemer

Pukkellaksfella i Storelva i Lebesby kommune ble montert ferdig onsdag 5. juli
Pukkellaksfella i Storelva i Lebesby kommune ble montert ferdig onsdag 5. juli

Til tross for startproblemer i Tana og forsinkede feller i Lakselv og Porsanger, ser det ut til at forberedelsene før det anslåtte storinntoget av pukkellaks er i rute.

Publisert

Problemer i Panamakanalen og streik i både England og Tyskland, har skapt problemer for montering av feller i Stabburselva og Børselva. 

Containerne med fellene har rett og slett ikke funnet veien til Finnmark.

I disse elvene er det brukt feller fra forrige inntok av pukkellaks i 2021, forbedret med deler som er skrapt sammen her og der. 

– Om dette funker kan det bli stående, ellers må vi ta det ned. Vi kan ikke tillate at arbeidet mot pukkellaksen går utover den andre fisken. Om Statsforvalteren, grunneier eller fiskeforeninga mener det er uforsvarlig, tar vi den ned, sier Eirik Frøiland. 

Han leder Nasjonal kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks på vegne av Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Fellene for Lakselva og Storelva i Kunes, kom derimot fram som de skulle og er for lengst montert.  

Uttak av pukkellaks i felle i Lakselva i Finnmark, 5. juli 2023.
Uttak av pukkellaks i felle i Lakselva i Finnmark, 5. juli 2023.

Utfordringer i Tana

I Tanaelva er det for første gang forsøkt å sperre av med ledegjerder og en felle som skal slippe lokal fisk videre og stoppe den uønskede pukkellaksen fra å ta seg opp elva for å formere seg.

Etter at fella ble satt i drift 29. juni, viste det seg vanskelig for fisken å finne fram til fangstkammeret. Den ene siden ble derfor åpnet 4. juli, da det stod mye fisk nedenfor fella, både atlanterhavslaks og pukkellaks. 

Pukkellaksfelle tana
Utbedringer av inngangspartiet til pukkellaksfella i Tanaelva 4. juli 2023.

De første tolv timene etter åpningen, svømte om trent 130 villaks og omtrent like mange pukkellaks forbi. Åpningen er nå stengt igjen, og inngangen til fangstkammeret er trukket bakover slik at åpningen går i flukt med resten av ledegjerdet mot fella. 

Det skal også gjøres tiltak for å øke vannstrømmen ved inngangen til fella.

– Vi håper det vil gjøre det lettere for fisken å finne frem til inngangen, og til området der pukkellaks skal sorteres ut fra annen fisk som får svømme videre, sier Roy M. Langåker fra Miljødirektoratet.

Inne i kammeret blir fiskene sortert manuelt etter art. Atlanterhavslaksen slippes forbi, pukkellaksen skal forsøksvis bli menneskemat, dyrefor eller destruert.

Tana pukkellaks
Roy Malvin Langåker i Miljødirektoratet leder arbeidet med pukkellaksfella i Tanaelva, sammen med Veterinærinstituttet.

Pukkellaks ovenfor fella

Tre mil ovenfor fella, som står ved Tana bru, har LUKE, det finske forskningsinstituttet (tilsvarende norske NINA), en sonar som overvåker elva. Den har registrert rundt 1500 fisk, både atlanterhavs- og stillehavslaks, i døgnet i månedsskiftet juni-juli.

Finske forskere har foreløpig estimert at noen få tusen pukkellaks gikk opp i Tanaelva før fella ble stengt 29. juni. Ennå er det for tidlig å se effekten av fella på sonaren på grunn av den geografiske avstand.

– Om noen dager forventer vi å se om antall fisk som går forbi sonaren harmonerer bedre med antallet fisk som slipper forbi fella. Det er i teorien, så gjenstår det å se i praksis, sier Langåker til Jakt & Fiske.

Ennå tidlig

Marsjokelva, som har sitt utløp i Tanaelva nedenfor Tana bru, er også utstyrt med en fiskefelle. Der er det til nå sluppet forbi en del atlanterhavslaks, og kun fanget noen få pukkellaks.

De fleste elvene har hatt lite oppgang av pukkellaks i skrivende stund. Det store innsiget av pukkelaks kommer trolig snart, forteller flere kilder Jakt & Fiske har snakket med. 

Tidligere anslag har antydet at så mye som 1 million pukkellaks kan forsøke seg opp i elvene for å gyte i sommer. 

Det er kun Munkelva og Neiden i Sør-Varanger kommune og Repparfjordelva i Hammerfest kommune som har begynt å merke pukkellaksens inntog i skrivende stund.

I Kongsfjordelva, Vestre Jakobselv, Skallelv  og Komagelv, har det blitt dykket og snorklet etter pukkellaks. 

– Bortsett fra i Komagelv, der det ble talt 15 pukkellaks, var det ellers ingen å se. Sånn sett tyder det på at vi har fått sperret elvene i tide de fleste stedene, sier Frøiland, som mener sommeren startet godt på tross av enkelte problemer.

Powered by Labrador CMS