Siste nytt

25.01.2019
Den tørre og varme sommeren i fjor resulterte i det laveste elvefisket på 30 år. Fangsten av stor laks var hele 42 prosent lavere enn i 2017.
24.01.2019
Jakt- og fiske i statens skoger kan ikke ilegges moms på lik linje som i private skoger, mener Finansdepartementet. NORSKOG er uenig og har klaget til ESA.
26.11.2018
I tillegg til Norge støtter Canada, Sverige, Danmark, Island, Frankrike, Tyskland og EU-kommisjonen det nye havfondet mot marin forsøpling som etableres mandag.
26.11.2018
Fra august i fjor til juli i år har 790.000 hektar skog gått tapt i Brasil, melder landets myndigheter. Det er den største avskogingen i landet siden i 2008.
13.11.2018
Flere store rømminger dominerer rømmingsstatistikken i 2018. I tilegg har Fiskeridirektortatet i år opplevd flere hendelser der det er ukjente kilder til innrapportert rømt oppdrettsfisk.
05.11.2018
Flere arter som er viktige matkilder for fugl, fisk og pattedyr, trues nå av havforsuring. Mer karbondioksid (CO2) i atmosfæren gjør at havets pH-nivå blir lavere. Enklere sagt: Vannet blir surere. Og mer nedbør, mer issmelting og mer avrenning fra elver som følge av klimaendringer, kan gjøre havene enda mer sårbare for ytterligere forsuring. Det kan gi store konsekvenser, skriver forskning.no.
01.11.2018
To ulver ble skutt onsdag i Stor-Elvdal i Hedmark. Ulvene gikk sammen, opplyser rådgiver Ståle Sørensen i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark til Nationen onsdag formiddag. Kvoten for lisensfelling i Hedmark er på seks dyr. I tillegg ble det skutt en ulv i skadefelling i samme område i september (NTB).
24.10.2018
Funn av død fisk i flere elver på Agder vekker oppsikt. Både politiet og fiskeforvalteren hos Fylkesmannen mener fiskedøden er en konsekvens av ulovlige miljøutslipp. – På grunn av antallet fisk som er funnet døde, er dette mest sannsynlig ikke naturlig, men utslipp som ikke burde ha skjedd, sier miljøkrimkoordinator i Agder politidistrikt, Torvild Selås, til NRK.
23.10.2018
Fylkesmannen i Finnmark har gitt skadefellingstillatelse på én ulv i området Sjuosjávre i Kautokeino og Karasjok. Årsaken er at det er dokumentert at minst 19 sauer og fem reinsdyr er blitt skadd eller drept av ulv i området den siste tiden.
23.10.2018
En mann i 50-årene er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i 30 dager for å ha skremt to isbjørner på Svalbard i april i år. Mannen kjørte bil på en islagt fjord på Svalbard, da han passerte isbjørnene på bare 50 meters avstand.
23.10.2018
Ulv herjer i Finnmark. For hver dag som har gått, har antallet drepte dyr økt. Det er svært uvanlig med ulveangrep i Finnmark. Ulven som i forrige uke drepte over 20 sau i Karasjok, herjer nå trolig også i en reinflokk i nærheten, skriver NRK.
23.10.2018
Resultater fra tidkrevende podingsforsøk viser at skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) i Norge ikke er identisk med CWD i Nord-Amerika. Da skrantesjuke ble påvist hos villrein i Nordfjella mars 2016 viste analyser at dette var tilsvarende sykdom som hos hjortevilt i Nord-Amerika. Testene som blir brukt til å undersøke for smitte kunne ikke skille norske funn fra nordamerikanske.
23.10.2018
Lensmann Birger Håpnes er svært fornøyd med resultatet etter ukas kontroll av elgjegere i Namsskogan. 18 jegere ble kontrollert og det var ingenting å sette fingeren på. I tillegg måtte åtte bilførere blåse i alkometeret. Resultat 0,00. – Alle steder var alt i sin skjønneste orden, forteller lensmannen.
07.10.2018
Tiltak for villaksen blir tilgodesett med rundt 33 millioner i statsbudsjettet for 2019, som er det internasjonale villaksåret. Brorparten av pengene går til en genbank for laksefisk fra Hardanger.
07.10.2018
To ulv skal ha gått til angrep på en jakthund på Eidsvoll i Akershus søndag. Den ene ulven ble skutt. Ulveangrepet skjedde øst for Minnesund i Eidsvoll kommune, skriver Eidsvoll Ullensaker Blad.