Annonse

Guide

Fem steder for stor sjøørret

Etter snart 20 år på jakt etter Skandinavias største sjøørreter, var det meste oppdaget, trodde jeg. I seinere tid har det vist seg at jeg har gått over bekken etter vann. Her er fem feite sjøørretdestinasjoner vel verdt et besøk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Norge er spekket med varierte fjordsystemer og kyststrekk. Etter utallige fisketurer og innsamling av informasjon fra dyktige sportsfiskere og forskere, har jeg litt overraskende kunnet konstatere at flere områder leverer jevnt med sjøørret fra 2 til 8 kilo. Enkelte steder ligger snittvakta på over fire kilo.

Det lønner seg som regel å utforske potensielle storfiskarenaer. Og de som loffer mest rundt, får gjerne mest storfisk. Forflytter du deg med båt eller bil, vil du fiske over så mange og varierte områder at det nesten kun er et tidsspørsmål når du finner neste godplass. Mange «landstrykere» gjør dette, og får etter hvert flere smier hvor de kan hente blankt sølvtøy år etter år.

Det kan være mange årsaker til at noen områder er bedre enn andre. Først og fremst må det være flere friske elver og et nettverk at optimale bekker som produserer fisk med gode gener. Gode sjøørretplasser som plutselig mister sin magi, har gjerne fått gyrodactylus i elvene, eller industri, tyvfiske eller oppdrettsnæring i fjorden.

Tiden vil vise hvor lang tid det tar før bevaring av arter og økosystemer blir viktigere enn raske penger. Enn så lenge finnes det heldigvis en del perler som beviselig leverer.

Listas strender er nærmest som en portal til sjøørretfisket mange drømmer om – fullt på høyde med det beste utenlandske.

1. Lista-landet (Vest-Agder)

Områdene fra Vigeland til Lista Fyr i Vest-Agder har alt en sjøørretfisker kan begjære. Her får du et mylder av fiskemuligheter fra dype fjorder med egne brislingstammer, til flate sandflats. På våren fylles de opp av livredde tobis, som prøver å unnslippe sjøørretgapene langs Listas uendelige strender.

Fiskemetode

I det varierte området fungerer alle fiskemetoder. Kastefiske fra båt eller dorging er populært, men det er fisket fra land som er mest anvendt, og som gir flest storfisk i dette området. Sesongen er endeløs. Variasjonen mellom åpent hav, terskelfjorder og brakkvannsområder gir unike mulighet for å variere fisket etter forventet fangst.

Sesong

Beste fiske etter storfisk er vinter/vår når det er lite mat i havet, og fram til tobisen kommer inn mot land. Sommer og høst er det dorging som er best, i hvert fall hvis du jakter storfisk på dagtid. Nattfiske fra strendene gir også ofte gode resultater. Høsten gir bra med fisk innerst i de store fjordene, og nær elvene.

Gode områder

 • Sniksfjorden, hvor Audna renner ut, er viden kjent for sine store ørreter i havgapet.
 • Lenefjorden er en terskelfjord med egen brisling- og makrellstamme, noe som gir unikt fiske året igjennom.
 • Vanse og Listas strender er som magneter på stor sjøørret, og alt som bryter de endeløse strendene er hotspots.
May Liza Johansen viser fram en av mange flotte sjøørreter hun har fanget i Nordfjorden. Hun fisker mest med kastewobblere fra land, og blir ikke overrasket om det biter på skikkelig storfisk på kroken.

2. Nordfjord og fjordene rundt (Sogn og Fjordane)

I vest er det enorme mengder med stor sjøørret som jager brisling og sild i de store fjordene. I idylliske omgivelser kan man fiske sjøørret (og laks) fra land eller fra båt, og det er gode sjanser for hyppig innslag av fisk på over 3 kilo. Mange fjorder sliter med oppdrettsnæring og har blitt redusert. Jeg har plukket ut Nordfjord og Innvikfjorden. Her er fisket fortsatt godt, og samtidig veldig variert. Her fanges det stadig fisk over 5 kilo, og hvert år fisk opp mot 10 kilo.

Fiskemetode

Det dorges mye, og det er dette som gir mest storfisk i disse fjordsystemene. Brisling i agnskalle sammen med wobblere er populært. Utenom dorgesesongen er fisket fra land formidabelt. Klassisk fiske gjelder. Ingen hokus pokus her.

Sesong

Dorgesesongen går fra mai til september, med mai som den beste måneden. Fiske fra stilleliggende båt med dupp og brisling eller kastefiske fra båt eller fra land, er en helårsaktivitet, men best sesong fra november til mai.

Gode områder

 • Områdene på utsiden Ålfoten er gode plasser for dorging.
 • Lote (nordsiden av fergeovergangen på E39) har flotte sjøørretbiotoper for fiske fra land.
 • Innerst i Innvikfjorden renner det ut tre elver som sørger for mye brakkvann og et jevnt sig av storfisk året igjennom. Pass på fredningssoner, og sett farget fisk tilbake.
Terråk: Dorging på vårparten kan gi overraskende værskifte. De fleste som dorger har suksess fra mai og utover sommeren. Kastefiske fra båt har også vist seg å være svært effektivt, da man lettere når større fisk.

3. Bindalsfjorden og Terråk (Nordland)

Nordland er et evig sjøørretparadis – som knapt blir utnyttet eller besøkt av sjøørretturister. Et av unntakene er Bindalsfjorden og Terråk. Områdene er varierte og har en optimal miks av sjøørretbiotoper med mengder av storfisk. 

Flere store og mindre fjordsystemer møtes i området nær Terråk. Her skapes det mengder av spennende områder hvor øyer, odder og sund danner magiske hotspots i takt med tidevannet.

Mageinnholdet i en vårsjøørret fra Terråk viser hva som står på menyen: Krill!

Fiskemetode

Klassiske fiskemetoder fungerer bra. Litt artig er det at krillen har vist seg å være en særdeles viktig del av føden på våren og sommeren. Det gjør flue- og kasteduppfiske med passende imitasjoner tidvis overlegent. Dorging gir også gode resultater, nærme land og ute i fjordene. Klassiske dorgemetoder fungerer bra.

Sesong

Fisket i dette området følger vanlig sesongen slik vi er vant med. Når krillen er nær, kan den forlenge fisket langs land, men fisket fra land er som regel godt gjennom hele vinteren/våren og fram til forsommeren. Man dorger helst fra mai og ut sommeren. Fiske (med fiskekort) i elvemunningene er flere steder legendarisk fra juni til august.

Gode områder

 • Områdene rundt Terråk er spesielt gode. Her er det logget mange flotte fangster.
 • Hjartøya ligger perfekt til. Nås fra båt og har et rått fiske.
 • Urdeidet er et unikt område. Den lille elva og Urdvollvatnet har en av Norges tetteste gytebestander av sjøørret. (Fiskekort i vann og elv).
Skjærstadfjorden er mest kjent for sitt eventyrlige dorgefiske. Allikevel er den største fisken jeg har hørt om, tatt fra land her på Mjønes.

4. Skjærstad- og Fauskefjorden (Nordland)

Området som anses av flest i Norge for å være Skandinavias beste, er Skjærstadfjorden. Det begynte å bli kjent rundt årtusenskiftet. Gjennomsnittsvekta på fisken ligger i overkant av fire kilo. Selv har jeg fått min største sjøørret på over 7 kilo her – knapt noen har blitt imponert.

Fiskemetode

De aller fleste dorger med to stenger og store wobblere (14–18 cm), dorgeskjeer eller agnfisk i vannskorpen, eventuelt litt ned i vannet med dyprigg, søkke eller paravan.

Sesong

Fisket fra land er godt fra mars til mai når silda kommer. Etter dette bytter sjøørreten ut reker, kutlinger og småfisk i taren med stor sild i de frie vannmassene. Dorgefisket er fra mai til august, og iblant også september. Oktober og november kan igjen gi fisk nær land.

Gode områder

 • Det mest populære området for dorging er fra Naurstad til Straumnes. Både nær land og ute på fjorden.
 • Fisket fra land på våren er godt overalt i fjorden, men mange fisker innerst i Saltdalsfjorden, og flere plasser lang riksveien fra Fauske til Naurstad.
På tross av sin unge alder, har Tobias en rekke store sjøørret på samvittigheten. Her med et flott eksemplar på ca. 4

5. Tanafjorden (Finnmark)

Norges største urørte naturlige elvedelta er helt i verdenstoppen hva angår stabile og store sjøørretfangster. Her svømmer skamfert sjøørret som beiter aktivt hele våren og ut mot høsten. Mange får fisk på mellom 3 og 4 kilo etter en dags fiske, men snittet på fangsten er langt lavere. De fleste fisker både i og utenfor den lakseførende delen, og må følge fiskesesong, regler og betale for å fiske. Fisket utenfor betalingssonen er trolig en nærmest urørt skatt som snart kommer til å bli oppdaget.

Fiskemetode

Kastefiske eller dorging fra båt er vanligst, men kastefiske fra land gir også godt fiske. Siden hovedføden i sesong er tobis og storsild, bruker mange avlange wobblere eller sluker.

Sesong

Innenfor sjømerkene strekker sesongen seg fra 26. juni til 31. august, og innebærer kjøp av fiskekort og fiske kun fra lokalt godkjent båt. Alt fiske utenom disse tidene foregår i sjøen. Les mer på: www.tanafisk.no

Gode områder

 • Det enorme deltaet er over en kilometer bredt, og består av en rekke sandbanker, elveløp og marbakker på begge sider av sjømerkene. De fleste fisker i nærheten av litt dypere vann, og gjerne ut mot åpen sjø.
Powered by Labrador CMS