Annonse

Lavlandssaken

Tingretten opprettholder vedtak – det blir ingen utsetting

Flere tusen fugl må trolig avlives. – Bedre enn å sulte eller fryse i hjel, sa NOAH i retten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Oslo Tingrett har kommet med sin endelige kjennelse vedrørende utsetting av fasan og rapphøns.

For én uke siden fikk NOAH innvilget en midlertidig forføyning som hindret utsetting av fugleartene til prøving og trening av stående fuglehunder.

Etter muntlige forhandlinger tidligere denne uken, har tingretten nå avgjort saken.

Les også: Tingretten stopper utsetting av fasan og rapphøns

Fuglehundklubbenes forbund (FKF) og medlemmene forbys å sette ut fasan og rapphøns til tross for at Klima- og miljøverndepartementet ga tillatelse 12. august.

Les også: Det blir utsetting av fasan og rapphøns i år

Tillatelsen ble gitt etter at Miljødirektoratets avslag ble påklaget av FKF.

Har departementet myndighet?

Et helt sentralt spørsmål i saken er hvorvidt utsetting av fasan og rapphøns vil medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet.

NOAH mener «ja», mens FKF og medlemmene mener «nei».

– Vi lener oss på Artsdatabankens vurderinger av fasan og rapphøns i denne saken, sier Dehn.

Tingrettsdommer Rune Klausen skriver følgende i kjennelsen:

«Samlet sett er det, slik saken er opplyst etter bevisførselen i saken, rettens vurdering at det er en rimelig mulighet for at utsetting av fasaner og rapphøns som omsøkt av de saksøkte, vil medføre vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfold etter naturmangfoldloven § 30 tredje ledd og § 10 annet ledd annet punktum.

Minstevilkåret for utsetting er dermed ikke oppfylt, og departementets vedtak er dermed utslag av feil rettsanvendelse. Feilen har hatt klar betydning for avgjørelsen, og leder dermed til ugyldighet.»

Tusenvis av fugler må trolig avlives

Under de muntlige forhandlingene uttrykte Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter at organisasjonen mener det beste vil være å avlive fuglene som nå ikke kan settes ut.

– Som veterinær kan jeg ikke stille meg bak at det er fordelaktig å sette ut fugler for å dø av sult eller kulde kontra avliving, sa Martinsen under forhandlingene tidligere denne uken.

Anker ikke

Fuglehundklubbens forbund velger å ikke anke avgjørelsen fra Oslo tingrett.

– En eventuell avgjørelse fra lagmannsretten vil nå uansett komme for sent til at vi kan følge våre egne retningslinjer for utsetting. Derfor velger vi å ikke anke, sier leder Torstein Dehn i FKF til Jakt & Fiske.

Forbundet konsentrerer seg nå først om å finne ut nøyaktig hva som skal skje med oppdrettet og importert fugl.

– Vi skal også lage vår egen forskningsrapport parallelt med arbeidet som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal gjøre i løpet av høsten. Dette for å sikre oss at Miljødirektoratet ved neste års behandling av søknader har et best mulig beslutningsgrunnlag, sier Dehn.

Økonomisk tap

I tillegg til trolig avliving av fugl og avlyste treningssamlinger og arrangementer, rammer også avgjørelsen i tingretten fuglehundmiljøet økonomisk. FKF og medlemmene som hadde søkt om utsetting må betale saksomkostninger i underkant av 90.000 kroner til NOAH.

– Østfold fuglehunklubb har utgifter for flere hundre tusen kroner. Om ikke fuglen kan videreselges til andre kjøpere, er disse pengene tapt. Vestfold fuglehundklubb klarer kanskje å selge noe av fuglene de har oppdrettet som matfugl, men det er for tidlig å si noe om, sier Dehn.

Jakt & Fiske følger saken.

Powered by Labrador CMS