Annonse

Lavlandssaken:

VKM bekrefter NOAH-tilknytning hos sentralt komitemedlem

Fasanen letter fra jordet med blå himmel.
Advokatfirmaet Dehn DA, som representerer FKF, stiller spørsmål ved VKM-rapportens betydning som uavhengig, faglig kilde.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) fikk i fjor i oppdrag å utrede mulige negative konsekvenser rundt utsetting av fasan og rapphøns. Nå har VKM bekreftet at et sentralt komitemedlem også var støttemedlem i NOAH da prosjektet skulle settes i gang.

Publisert Sist oppdatert

Organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter har i en årrekke jobbet intenst for å få slutt på oppdrett og utsetting av fasan og rapphøns.

I april i fjor fikk VKM i oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet å utrede mulige negative konsekvenser rundt virksomheten. Rapporten, Utsetting av fasaner og rapphøns for trening av fuglehunder – konsekvenser for biologisk mangfold, dyrevelferd og dyrehelse, var klar i november. 

Nå viser det seg at prosjektleder for prosjektgruppen, Maria G. Asmyhr, var støttemedlem i NOAH da prosjektet skulle settes i gang. Dette går fram av et varsel om inhabilitet Advokatfirmaet Dehn DA har oversendt Klima- og miljødepartementet (KLD), på vegne av FKF.

Sa opp medlemskap

I en e-post til advokatfirmaet, skriver Administrasjonssjef Gisle Solstad i VKM at Asmyhr selv tok opp støttemedlemskapet «uformelt» med sekretariatet i april 2022, da hun ble aktuell som prosjektleder for arbeidet med rapporten. Ifølge Solstad sa hun da opp støttemedlemskapet på eget initiativ. 

Aasmyhr opplyste ikke om NOAH-tilknytningen i sin habilitetserklæring. 

Kritisk rapport

VKMs rapport er kritisk til utsetting av fasan og rapphøns. Det vises til at dette utgjør en risiko for biologisk mangfold, og for helsen og velferden til fuglene.

Basert på det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget i rapporten, varslet Miljødirektoratet tidligere i år at det ikke kunne påregnes at det ville bli gitt tillatelse til oppdrett eller utsetting i 2023.

Følgende klubber valgte likevel å søke: Vestfold Fuglehundklubb, Østfold Fuglehundklubb, Hedmark og Oppland FK og Tjølling Jeger- og Fiskerforening. Samtlige søknader ble avslått av Miljødirektoratet.

Ønsker ikke å kommentere

Advokatfirmaet Dehn DA har påklaget vedtak om avslag til KLD. I sitt varsel om inhabilitet oversendt KLD, skriver de blant annet at:

«Når ett av sju medlemmer i VKM-prosjektgruppen er medlem i en organisasjon som har tatt et så tydelig standpunkt i saken, begrenses VKM-rapportens betydning som en uavhengig, faglig kilde i saken. Dette er ikke forenlig med Miljødirektoratets forutsetninger for vektleggingen av rapporten som kom fram i avslaget»

Verken VKM eller Miljødirektoratet ønsker nå å kommentere saken overfor Jakt & Fiske, de henviser begge til KLD, og vurderingene de gjør i klagebehandlingen. 

Annen konklusjon

I mars kom Høgskolen i Innlandet avdeling Evenstad med egen rapport om temaet, laget på oppdrag fra FKF. Her var konklusjonen en noe annen enn hos VKM: 

«Studier som fokuserer fauna- og floraeffekter har hva vi kjenner til kun blitt utført i Storbritannia, der 47 millioner fasaner slippes ut årlig. Det norske utsettingsprogrammet er forsvinnende lite i forhold, og det finnes for øyeblikket ingen informasjon som støtter hypotesen om at rapphøns og fasaner som er satt ut i Norge de siste ti årene, har hatt negative effekter på norske økosystemer eller det biologiske mangfoldet.»
Powered by Labrador CMS