Annonse

Lavlandssaken

Vil avvikle videre arbeid for utsetting av fasan og rapphøns

Inn-Trøndelag Fuglehundklubb foreslår at FKF skal avvikle arbeidet med å få tillatelse til å sette ut fasan og rapphøns for trening og prøving av fuglehund i framtiden.

Fuglehundmiljøet er splittet i spørsmål om lavlandsaktiviteten. – Et videre arbeid setter FKF og fuglehundnorge i et svært dårlig lys, mener Inn-Trøndelag Fuglehundklubb.

Publisert Sist oppdatert

Lørdag avholdes årets Fuglehundting, landsmøtet for klubbene tilsluttet Fuglehundklubbens forbund (FKF).

Ett av forslagene på årets ting, er hvorvidt FKF skal fortsette å jobbe for å få tillatelse til å sette ut fasan og/eller rapphøns for trening og prøving av jakthunder. Det var bladet Fuglehunden som først omtalte saken på sine nettsider

– Kan bli aktuelt å vurdere søknader

Lavlandssaken har tatt mange krumspring, og i praksis er synet til Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet at utsetting ikke er forenelig med god dyrevelferd for de utsatte fuglene, og kan utgjøre en risiko for lokale arter og biotoper. 

Også Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har engasjert seg i saken, og foreslått utarbeidelsen av et sertifiseringsordning for oppdrett og utsetting. Forslaget har blitt avvist fra departementet, som samtidig skriver at aktiviteten kan bli godkjent dersom: 

«det tilkommer ny vitenskapelig kunnskap som viser at fuglene har gode muligheter til å tilpasse seg og overleve i det nye miljøet.» 

– Setter oss i et dårlig lys

Inn-Trøndelag Fuglehundklubb (ITFK) ønsker ikke at FKF skal jobbe videre med å få utsettingstillatelser, og har levert inn følgende forslag til landsmøtet:

«FKF avvikler sitt videre arbeid for å få lov til å sette ut rapphøns og fasan til trening eller jaktprøver. Dette gjelder både i regi av FKF, og ved økonomisk eller praktisk støtte til andre organisasjoner eller privatpersoner.»

I sin begrunnelse, skriver styret i fuglehundklubben blant annet at de mener et videre arbeid for å endre forvaltningens syn setter FKF og fuglehundnorge i et svært dårlig lys. Videre mener klubben at dialogen med forvaltningen svekkes dersom man fortsetter å ikke akseptere avslagene som har kommet.

– Handler ikke bare om lavland

Styret i FKF innstiller på å avslå forslaget fra Inn-Trøndelag Fuglehundklubb, med følgende begrunnelse:

«FKF-styret mener forslaget fra ITFK vil slå bena under arbeidet med å sikre våre rammevilkår for jakt og prøver i årene fremover. Utsetting av lavlandsfugl, er den samme debatten som pågår om annet vilt. Skulle FKF nedlegge arbeidet for å argumentere for hvorfor utsetting av fugl som eksponeres for en stående fuglehund kan forsvares, vil det slå bena under diskusjonene om tilsvarende spørsmål for vill fugl.»

Må tenke på framtiden

Leder i Østfold Fuglehundklubb, Pål Pettersen, er én av dem som støtter FKFs syn i spørsmålet om lavland. 

– Dette handler ikke «bare» om lavlandsaktiviteten, men om hvorvidt vi skal ha muligheter til å jakte med stående fuglehunder noen tiår lenger fram i løypa. Jeg håper flere av de stemmeberettigede på årets fuglehundting forstår dette, sier Pettersen til Jakt & Fiske.

Stort engasjement

Norsk Pointerklub har gjennomført en enkel spørreundersøkelse blant sine vel 1000 medlemmer.

– Over 300 medlemmer har svart. Det sier noe om engasjementet i lavlandssaken. Et overveldende flertall ønsker å stemme ned forslaget fra ITFK. Det blir førende for vårt syn i saken, sier styreleder Rune Hoholm.

Stiller med åpent mandat

Flere medlemmer i Norsk Engelsksetterklubb (NESK) har sendt et brev til styret i NESK, der de tar til orde for å avvise innstillingen til FKF.

«Vi ønsker at NESK legger denne saken død og ikke stemme for FKF styrets innstilling, subsidiært at NESK representantene til tinget ikke stiller med bundet mandat».

– Vår representant stiller med åpent mandat på tinget, selv om vi selvsagt lytter til alle innspill fra våre medlemmer inkl. de som vi har mottatt brevs form. Vi forventer at denne saken vil bli diskutert grundig på Fuglehundtinget og at alternative forslag og vedtak vil bli foreslått. Det er da viktig at vår delegat står fritt til å stemme slik det er best for våre medlemmer, sier styreleder Dag Kleven i NESK til Jakt & Fiske.

Powered by Labrador CMS