Annonse

Lavlandssaken:

Blandet respons på «lavlandssertifikat»

Fuglehundklubbenes forbund ønsker NJFFs ønske om oppdrettssertifikat velkommen. Miljødirektoratet er mer avmålt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

I forrige uke vedtok Norges Jeger- og Fiskerforbund å jobbe for å videreføre muligheten til å bruke fasan og rapphøns for trening og prøving av jakthunder, under forutsetning at dyrevelferden til fuglene blir ivaretatt.

NJFF ønsker derfor at man utreder mulighetene for en sertifiseringsordning for alle som driver med oppdrett og utsetting av fasan og rapphøns.

Vil bidra

Fuglehundklubbenes forbund (FKF) ønsker initiativet velkommen.

– Det organiserte fuglehundmiljøet er kanskje det miljøet i Norge som har mest kunnskap om forvaltning av rapphøns og fasan i norsk natur. Vi håper vår kompetanse er til hjelp i dette arbeidet, og vil bidra så godt vi kan, sier leder Torstein Dehn i FKF.

I FKFs egen lavlandsinstruks, står følgende:

«Instruksen skal bidra til å sikre at aktivitet med fuglehund med involvering av utsatt fugl skjer i transparente former som på en god måte ivaretar dyrevelferden og naturmangfoldet.»

– Vi har samarbeidet med både Mattilsynet og Miljødirektoratet om utarbeidelsen av FKFs instruks for lavland, der nettopp god dyrevelferd er et tema, sier Dehn.

Dette er vedtaket fra NJFF i sin helhet:

«NJFF vil arbeide for å videreføre muligheten til å bruke fasan og rapphøns til trening og prøving av jakthunder forutsatt at dyrevelferdsmessige forhold blir ivaretatt. Vi ønsker derfor en utredning av en sertifiseringsordning for godkjenning av de som skal drive med slik virksomhet, slik at lavlandsaktiviteten kan fortsette innenfor gode rammer.»

Avmålt direktorat

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) publiserte et oppdatert kunnskapsgrunnlag om utsetting av fasan og rapphøns i norsk natur den 30.11.2022. Rapporten, som var grovt forsinket, ble bestilt av Miljødirektoratet og Mattilsynet på oppdrag fra sine respektive departement.

Både kunnskapen om velferden til de utsatte fuglene og påvirkning av naturmangfoldet der fugler settes ut, vurderes i VKM-rapporten. Dette er hovedbudskapet:

«Utsetting av fasaner og rapphøns i norsk natur fører med seg risiko for biologisk mangfold, dyrehelse og dyrevelferd»

På spørsmål om en sertifiseringsordning vil kunne bidra til å utgjøre en forskjell på de negative konsekvensene VKM anfører i sin rapport, svarer seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet følgende:

– VKM-rapporten underbygger og styrker våre vurderinger av at utsetting av fasan og rapphøns ikke er dyrevelferdsmessig forsvarlig, og den negative påvirkningen slik utsetting har på naturmangfoldet. Vi kan i utgangspunktet ikke se hvordan en sertifiseringsordning kan bedre disse forholdene, sier Vangen.

Powered by Labrador CMS