Annonse

Lavlandssaken:

Evenstad kommer snart med egen «lavlandsrapport»

Om noen uker kommer Høgskolen i Innlandet avdelingen Evenstad med sin egen kunnskapsoppdatering om konsekvensene ved utsetting av fasan og rapphøns. Rapporten er bestilt av Fuglehundklubbenes forbund (FKF).

Høgskolen i Innlandet er få uker unna å publisere sin egen rapport om konsekvensene ved utsetting av fasan og rapphøns.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Som kjent publiserte Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) 30.11.2022 sin mye etterlengtede rapport om konsekvensene ved utsetting av fasan og rapphøns.

Fuglehundklubbenes forbund (FKF) varslet tidlig at de kom til å bestille en alternativ rapport om temaet, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet avdeling Evenstad. Nå skal rapporten være klar i løpet av få uker.

Positive følger?

I bestillingen til VKM, ba Miljødirektoratet om følgende:

  • Vurdere risiko for negative følger for biologisk mangfold ved utsetting av oppdrettet fasan og rapphøns.
  • Vurdere om det er andre aktiviteter ved utsettingen som kan ha negativ effekt på naturmangfoldet. Eksempelvis utstrakt foring.

– Vår bestilling til Evenstad er tilnærmet identisk. Men der Miljødirektoratet ber VKM kun om å fokusere på negative konsekvenser, ber vi Evenstad også om å se på eventuelle positive konsekvenser ved utsetting, sier leder Torstein Dehn i FKF til Jakt & Fiske.

– Publiseringen nærmer seg. Hva tror du Evenstad kommer til å konkludere med?

– Det er avgjørende for oss at forskerne ved Evenstad kan dra sine konklusjoner uten spekulasjoner i mediene i forkant. Derfor vet vi heller ingen ting om hva konklusjonen i rapporten blir.

Evenstad skal, på samme måte som VKM, gjøre en sammenfatning av tilgjengelig kunnskap.

Kunnskapsgrunnlaget

Grunnen til at det har vært knyttet mye forventinger til den omtalte VKM-rapporten, er at Klima- og miljødepartementet gjorde det klart at rapporten vil inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurderingen av fremtidige søknader om utsetting av fasan og rapphøns.

Som vi skrev i vår oppsummering av «lavlandssaken», er noe av stridens kjerne hvorvidt et direktorat eller et departement kan endre etablert forvaltningspraksis før det foreligger endringer i kunnskapsgrunnlaget.

Seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet sier at direktoratet per i dag har et godt kunnskapsgrunnlag til å fatte avgjørelser vedrørende utsetting av fasan og rapphøns.

– Vil den kommende rapporten fra Evenstad inngå i kunnskapsgrunnlaget for beslutningen om årets søknader om utsetting?

– På bakgrunn av det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget fra VKM, vurderer vi at det ikke er mulig å fortsette med innførsel, oppdrett og utsetting av fasaner og rapphøns for fuglehundtrening. Hvis det kommer ny kunnskap på dette feltet i tiden som kommer, vil dette også inngå i det samlede kunnskapsgrunnlaget, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet til Jakt & Fiske.

Powered by Labrador CMS