Fuglehundklubbens forbund fikk avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns over fem år. Nå ligger klagesaken hos klima- og miljødepartementet. Foto: Andyworks / iStockphoto
Det blir likevel ikke lov å sette ut fasan og rapphøns, etter NOAH ba Oslo tingrett om en midlertidig forføyning. Nå blir det trolig muntlige forhandlinger til uka. Foto: iStockPhoto

Tingretten stopper utsetting av fasan og rapphøns

Oslo tingrett stanser utsetting av fasan og rapphøns inntil videre.
13. august 2022

Oslo tingrett har utstedt en midlertidig forføyning etter at organisasjonen NOAH tok tillatelsen om utsetting av fasan og rapphøns til retten.

Organisasjonen mener at Klima- og miljødepartementet med sin avgjørelse bryter loven.

Miljødirektoratet avslo som forhåndsvarslet søknader om utsetting fuglene for trening og prøving av fuglehunder for inneværende år. FKF og andre berørte privatpersoner, hundeklubber og lokallag under Norges Jeger- og Fiskerforbund påklaget avslaget. 

Tidligere denne uken ga Klima- og miljødepartementet (KLD) klagerne medhold, og omgjorde avgjørelsen fra Miljødirektoratet.

Les mer: Det blir utsetting av fasan og rapphøns i år

Nå er altså utsetting stoppet inntil partene møtes til et forhandlingsmøte. Møte skal etter det Jakt & Fiske erfarer avholdes allerede neste uke.

Mener KLD bryter loven

Dette var NOAHs hovedkrav i tingretten:

NOAH begjærer forføyning for at det ikke skal settes ut fasaner og høns for lavlandsprøver og trening av fuglehunder. NOAHs hovedkrav er at departementets vedtak er ugyldig, da departementet ikke har hjemmel for å treffe det vedtak de har kommet frem til, se punkt 3. Det foreligger med dette kompetansemangel. 

Departementet har også utvist uriktig rettsanvendelse i sin fortolkning av naturmangfoldloven § 15. Også dette leder til ugyldighet. Til sist er det tatt usaklige hensyn i departementets skjønnsutøvelse, ved vektleggingen av økonomiske interesser som grunnlag for å sette til side dyrevernlovens regler.

I kjennelsen skriver tingrettsdommeren Rune Klausen at det ikke er utelukket at Noah kan vinne frem med sitt hovedkrav, som oppsummert er full stans i utsetting. 

Videre står det i kjennelsen at muntlige forhandlinger skal avholdes i tide til å kunne sette ut fugl dersom NOAHs forføyning ikke blir tatt til følge etter forhandlinger:

Retten legger ved vurderingen betydelig vekt på at slike muntlige forhandlinger kan avholdes i løpet av meget kort tid, og i tide til å at dyrene kan settes ut i naturen innen fristen i departementets vedtak dersom forføyningen ikke blir tatt til følge etter muntlig forhandling. 

Har bedt om forhandlinger

Torstein Dehn i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) opplyser at forbundet har bedt om muntlige forhandlinger og vil bestride forføyningen.

Jakt & Fiske følger saken.

Siste fra Hund

Oddbjørn Nordhagen kan smile bredt, han er nordisk mester for tredje gang. I tillegg er hunden Ludde finsk, svensk og norsk jaktchampion. Vi gratulerer! Foto: Privat

Han er nordisk mester for tredje gang

Oddbjørn Nordhagen fra Elverum og finsk spets Fort gjort Ludde (6 år), gikk sist helg til topps i det nordiske mesterskapet for spetshunder i Arvidsjaur i Norrbotten i Sverige.
Tom Lund fra Lørenskog kunne juble da norrbottenspetsen Boss ble utropt til Årets jakthund i Norge under kåringen på Jakt- og Fiskesenteret på Flå. Førstepremien er en Garmin Alpha 200i T5X til en verdi av drøyt 13 000 kroner. Jakt & Fiske gratulerer! Fot
Helt sjef:

Dette er årets jakthund

– Jeg er overveldet, sa Tom Lund da norrbottenspetsen Brattvolls Boss ble utropt til Årets jakthund på Flå 1. september.
Klima- og miljødepartementet gir tillatelse til å sette ut fasan og rapphøns i inneværende år, men advarer samtidig om at praksisen må avvikles dersom en rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) viser uholdbare påvirkninger på naturmangfold e
Lavlandssaken:

Det blir utsetting av fasan og rapphøns i år

Klima- og miljødepartementet omgjør vedtaket og gir tillatelse til å sette ut fasan og rapphøns for prøving og trening av stående fuglehund – men bare ut året.

På forsiden nå