Har du kontroll på våre ti bud for bedre gåsejakt tør vi nesten garantere mer felt fugl. Foto: Torgeir W. Skancke
Har du kontroll på våre ti bud for bedre gåsejakt tør vi nesten garantere mer felt fugl. Foto: Torgeir W. Skancke

10 tips for bedre gåsejakt

Bestandene av grågås og kortnebbgås er større enn noen gang. Rett utført, kan jakta by på skuddsjanser i fleng. Vi gir deg tipsene for bedre og mer effektiv gåsejakt.
01. august 2022

1: Tren slik du jakter

Har du planer om å skyte liggende fra såkalte blinds? Da bør du øve på denne skuddvinkelen på skytebanen også. Klarer du ikke å plukke ned leirdua på vei opp fra kamuflasjen, vil du neppe greie det når det gjelder ute på et jorde heller. Skal du benytte et rødpunktsikte eller andre siktemidler, må du trene med det også.

2: Kjenn din og haglas begrensninger

Gåsa er en stor fugl, og avstandsbedømmelse når gjessene er på vei inn over lokkefuglene, kan være krevende. Skudd utover 20–25 meter øker faren for skadeskyting dramatisk. Trang choke anbefales. Test med den jaktammunisjonen du akter å benytte, slik at du får et godt bilde av haglspredningen.

Les også: Bondelaget og NJFF med opplæringsprosjekt for gåsejegere

3: Hold igjen skuddet

Er dere flere som jakter sammen, bør det på forhånd være avklart hvem som gir kommando for «ild», og skyteretning for den enkelte jeger. Jakta er mest effektiv om man har is nok i magen til å avvente skudd til gjessene er godt innenfor skuddhold (10-15 meter). De fleste bomskudd og skadeskytinger skyldes for lange hold (ut over 25 meter).

Skal du jakte fra blinds, er det viktig at du trener på å skyte fra blinds. Og ja, vi mener at du skal trene fra blinds på haglebanen.
Skal du jakte fra blinds, er det viktig at du trener på å skyte fra blinds. Og ja, vi mener at du skal trene fra blinds på haglebanen.

4: Kjenn dine gjess

Klarer du å se forskjell på grågås og tundragås? Eller skille mellom kanadagås og hvitkinngås? Sikker artskunnskap og vurdering i felt hører med til gåsejegerens basiskunn- skaper.

5: Gi gjessene ro

Det er lurt å samarbeide med andre lokale gåsejegere. Unngå intensiv jakt over flere dager innenfor et begrenset område. Blir jakttrykket for hardt, vil gjessene trekke vekk fra området. God forvaltning betinger at gjessene får friområder, hvor det ikke jaktes. Den enkelte jaktteig bør også få hvile noen dager etter en jakt. Og du? Avsluttet jakta tre til fire timer etter at det første skuddet er løsnet.

6: Bli venn med fløyta

Effektiv lokking med lokkefløyte krever mengdetrening. Tren på de ulike lydene i forkant av jakta.

7: Utplassering av lokkefugl

Effektiv gåsejakt er utstyrskrevende, i den forstand at det forutsetter et solid antall lokkegjess, minimum 15–20 lokkere. Gjessene kommer inn for landing mot vinden, noe du må ta hensyn til ved utplassering av lokkefuglene. Tenk deg at du legger lokkefuglene i en stor J.

Les også: Gåsejakt med en retriever eller to er både humant og effektivt

Plasser deg selv slik at gjessene lander i buen på J-en, maksimalt 10–15 meter fra der du ligger/sitter klar. Det kan også være effektivt å sette lokkerne i en sirkel eller en firkant. Poenget er å ha et åpent felt i midten, hvor fuglene kan lande.

8: Riktig rifleammo

Der forholdene ligger til rette for det, er det ingen ting i veien for å benytte rifle i gåsejakta. Du finner en behagelig, liggende skytestilling, alternativt bruker en såkalt to-fot (skytestøtte). Forutsetning for riflejakt, er fugl som beiter på jordet, eller hviler i utmarka.

NB! En vanlig helmantlet kule blåser rett gjennom gåsa og kan medføre skadeskyting. Sikker bakgrunn, i form av kulefang, er en forutsetning for jakt med rifle. I flate terreng er det en del steder forbud mot bruk av rifle, av sikkerhetsmessige årsaker.

9: Treff riktig

Skyt aldri rett inn i en gåseflokk med hagla! Risikoen for skadeskyting er stor. Plukk ut en fugl i utkanten. Bommer du, hold fokus, og skyt skudd nummer to på samme fugl. Rifleje- geren må selvsagt avvente til gåsa har landet og sitter i ro på jordet. Optimalt treffpunkt for minst mulig kjøttødeleggelse med rifleammo, er vingeknuten.

Guide: Slik jakter du effektivt på urbane gjess

10: Ta vare på gåsa!

En god dag på gåsejakt kan være ensbetydende med felling av et betydelig antall fugl. Behandle fangsten med omsorg og respekt. Er du nøye med felthygienen og rask med å skjære ut bryststykker og lår, har du mye snaddermat i vente.

Siste fra Jakt

Mats Holtmoen og over 50 andre lokale jegere reiser lørdag fra Odda til Geilo for å markere sin motstand mot håndteringen av skrantesjuka på Hardangervidda. Foto: Privat
Skrantesjuke:

Organiserer «opprørsbuss» til reinsmøte

Reinsjeger Mats Holtmoen og over 50 andre lokale jegere reiser til høstmøtet for viddareinen. Målet er å vise motstand mot håndteringen av CWD.
Skrantesjuke:

– Ekstra bukkeuttak er det minste av hardangerreinens bekymringer

Sekretæren i Hardangervidda villreinutval synes det er fint med lokalt engasjement, men mener lokale jegere og fjellstyrer må løfte blikket.
Nå kan du tjene inntil 2500 kroner på revejakta, forutsatt at du blir godkjent deltaker i Veterinærinstituttets overvåkingsprogram og leverer godkjente prøver å av tunge, lever og avføring. Foto: LexussK / iStockphoto

Nå kan du få inntil 2500 kroner for revejakta

Om du registrerer deg hos Veterinærinstituttet, kan du bidra i overvåkingen av parasitten dvergbendelorm – og tjene penger på revejakta.

På forsiden nå