Slik bedømmer du råbukkens alder

Å bli dyktig på å bedømme råbukkens alder, krever mye tid i felt. Du må ha som vane å granske dyra svært nøye.
28. juli 2021
Rolf Svensson, tekst og illustrasjoner
 

Bukkens karakter kan gi en viss pekepinn når den skal klassifiseres som ung, voksen eller gammel.

 

Det gir god trening å studere rådyra om våren, når de fremdeles går samlet på innmarka. Da er det muligheter for å studere forskjeller mellom individene. Observer hode, hals, bogparti og helhetsinntrykk. Til slutt vurderer du geviret.

Fjorårets bukk

Bukk fra to år og eldre

Fire aldersgrupper

Bedøm bukkens hode

  1. Denne bukkens ansikt er slående ensfarget. Den hvite neseflekken er uklar, halsen er smal og fysikken umoden. Gevirene viser en svak sekstakker, svakt perlet, små rosenkranser med tydelig mellomrom. Helhetsinntrykket kan avgjøre om dette er en fjorårsbukk eller toåring.
  2. Denne bukken har en mørkere panne enn bukken over, med klar hvit neseflekk som blir svakt grå opp mellom øynene. Den har en smal hals og ungdommelig fysikk. Gevirene er relative kraftige, med noe fremtredende perling. Rosenkransene er små med mellomrom. Det generelle inntrykket taler for en ettåring. Det er imidlertid den endelige totalvurderingen av bukken som avgjør om han er ett eller to år.
  3. Her er hodet stort sett ensfarget, med framtredende hvit neseflekk, smal hals og ungdommelig oppsyn. Det firetakkers geviret er like langt som ørene. Rosenkransen er svakt utviklet, med et klart intervall. Alt taler for en ettåring.
  1. Disse tre bukkene er i alderen tre – fem, med varierende sjatteringer i ansiktet. Bukken til venstre har den mest ungdommelige utstrålingen, men det største geviret av de tre. Rosenkransene er godt utviklet, med klare intervaller. Gevirene er fint perlet. Vurderingen blir at han er den yngste av de tre bukkene. De to råbukkene til høyre er vanskelige å bedømme. Begge er svake sekstakkere, med beskjeden perling og sammenvokste rosenkranser. Den høyre bukkens fysikk og noe grovere hals, taler for at det er den eldste.
  1. Disse bukkene er tre – fem år pluss. Bukken til venstre har et ensfarget gråaktig ansikt, eldre fysikk og meget grov hals. Et kraftig sekstakkers gevir, fin perling og store rosenkranser, viser at bukken er den eldste av de tre. Å skille alderen hos de to bukkene til høyre er ikke mulig. Hodets utseende, halsens tykkelse, og gevirsettene viser ikke at en av bukkene er eldre enn den andre. Vurderingen vil være at begge dyr er middelaldrende.

Vurder helhetsinntrykket

Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Siste fra Jakt

Flest felte rådyr på 20 år

Det ble skutt 34.300 rådyr i løpet av jaktåret 2020/2021. Det er det største utbyttet siden 1999/2000. Flest ble skutt i Indre Østfold og Lindesnes.

Kraftig økning i felte villsvin i Norge

Det ble felt 450 flere villsvin i løpet av forrige jaktsesong. Det er hele 140 flere enn året før. Nesten alle ble felt i Halden og Aremark.

Lovende rypeutsikter i Sør-Norge

Den første oversikten fra fjellstyrene over årets bestandssituasjon i statsallmenningene i Sør-Norge er klar.

På forsiden nå