Annonse

Lavlandssaken

Det blir utsetting av fasan og rapphøns i år

Klima- og miljødepartementet gir tillatelse til å sette ut fasan og rapphøns i inneværende år, men advarer samtidig om at praksisen må avvikles dersom en rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) viser uholdbare påvirkninger på naturmangfold eller dyrevelferd.

Klima- og miljødepartementet omgjør vedtaket og gir tillatelse til å sette ut fasan og rapphøns for prøving og trening av stående fuglehund – men bare ut året.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Det blir lov å sette ut fasan og rapphøns for inneværende år. Det er klart etter at Klima- og miljødepartementet (KLD) har omgjort Miljødirektoratets vedtak om avslag fra tidligere i år.

Dermed får en rekke fuglehundklubber og privatpersoner, samt Tjølling Jeger- og Fiskerforening tillatelse til å sette ut fasaner og rapphøns for trening av fuglehunder og lavlandsprøver i 2022.

Har vurdert dyrevelferd

I konklusjonen til departementet står det blant annet:

Departementet legger til grunn at utsetting av fasaner og rapphøns i mindre skala ikke synes å påvirke naturmangfoldet vesentlig negativt. Denne vurderingen er basert på Artsdatabankens risikovurdering av fasaner som en art med lav økologisk risiko, og at forekomstene av rapphøns består av tidligere utsatte fugler, som bare tidvis finnes hekkende i Norge.

Kan avvikles igjen neste år

Miljødirektoratet og Mattilsynet har bestilt en rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), som skal vurdere eventuelle uheldige følger for naturmangfold, dyrevelferd og dyrehelse ved innførsel, oppdrett, forflytning og utsetting av fasaner og rapphøns i Norge. Rapporten skulle egentlig vært klar i god tid før året søknadsperiode, men ble forsinket. Den nye fristen for rapporten er 31. november i år.

Departementet skriver videre:

Risikovurderingen skal dermed foreligge før neste søknadsperiode. Departementet mener en eventuell avvikling av praksisen med utsetting av fasaner og rapphøns bør avvente denne vurderingen. Departementet understreker at søkerne må innrette seg på at praksisen må avvikles dersom vurderingen viser uholdbare påvirkninger på naturmangfold eller dyrevelferd.

Les også: Nå må klima- og miljødepartementet avgjøre om det blir utsetting

– Avgjørende for fremtiden

Lederen i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) Torstein Dehn er fornøyd med at klagen er tatt til følge. Likevel er han bekymret for at siste ord ikke er sagt i den såkalte «lavlandssaken».

– Vi er klar over at rapporten fra VKM blir helt avgjørende for fremtiden. Vi frykter fortsatt at Miljødirektoratet leser rapporten fra VKM i verste mening når den foreligger, slik vi mener de har gjort tidligere. Derfor vil vi vurdere å sette i gang et eget forskningsprosjekt for å se om funnene her samsvarer med vurderingene fra VKM, sier Dehn.

– Hvem skal dere samarbeide med på forskningssiden?

– Det kan jeg ikke kommentere ennå, da dette fortsatt er under utarbeidelse.

– Miljødirektoratet advarte mot å oppdrette fugl tidligere i år, er det da noe å sette ut nå?

– Det aller meste av fuglene som settes ut blir kjøpt fra Sverige. Det er bare en liten andel som er norsk oppdrettsfugl. Her er det snakk om leverandører som opererer med godkjennelse fra Mattilsynet, sier Dehn.

På linje med NJFF

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) sendte selv et brev til departementet og ba om en hurtig behandling av klagen. I sitt brev til KLD skrev NJFF blant annet:

NJFF mener dette taler for at departementet gir tillatelse til utsetting av fasan og rapphøns der formålet er trening og prøving av fuglehunder for 2022. Når departementene er enige om at det er behov for en vurdering fra VKM, vil det være riktig å videreføre gjeldende praksis med tillatelser til utsetting av rapphøns og fasaner også i år.

Fagsjef Siri Parmann i NJFF kaller vedtaket for fornuftig.

– Dette er i tråd med den anbefalingen som NJFF ga til Klima- og miljødepartementet i forbindelse med departementets behandling av klagene. Så får vi avvente og se hva som kommer i rapporten fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø på senhøsten, og ta det videre derfra, sier hun.

Disse klubbene og personene får lov til å sette ut fugl i tillegg til Tjølling JFF:

 • Hedmark og Oppland Fuglehundklubb
 • Namdal fuglehundklubb
 • Vestfold fuglehundklubb
 • Østfold fuglehundklubb
 • Bjarne Kvale
 • Hanne Fevik
 • Morten Grønn
 • Ole Johnny Hansen
 • Stian Hovbøl Aaserud
 • Terje Jostein Grav
 • Øystein Dahl
 • Lene Marie Borlaug/Knut Gunnar Sørlie
Powered by Labrador CMS