Torstein Dehn (til venstre) i FKF mener Miljødirektoretat ikke kan endre praksis så lenge ny kunnskap ikke ligger på bordet, og skulle ønske at NJFF var tydligere på banen. Siri Parmann (til høyre), fagsjef i NJFF, sier at forbundet vil følge søknadsprose
Torstein Dehn (til venstre) i FKF mener Miljødirektoretat ikke kan endre praksis så lenge ny kunnskap ikke ligger på bordet, og skulle ønske at NJFF var tydligere på banen. Siri Parmann (til høyre), fagsjef i NJFF, sier at forbundet vil følge søknadsprosessen nøye. Fotomontasje: Alexander Schindler

– Savner støtte fra NJFF

FKF savner tydligere støtte fra NJFF. Sistnevnte sier de vil følge opp «lavlands»-saken sammen med FKF ved et eventuell avslag på fasanutsetting.
01. april 2022

NJFFs lokallag Tjølling JFF var med på klagen som førte til at Klima- og mijlødepartementet godkjente utsetting av fasan og rapphøns i fjor. Men Fuglehundklubbenes forbund skulle likevel gjerne sett en tettere oppfølging fra NJFF sentralt.

– Praksisendringen hos Miljødirektoratet tyder på at NOAH og Birdlife Norge har fått mye mer gehør enn tidligere. Vi skulle ønske at NJFF var mer på banen. Nå fremstår det mest som om NJFF ikke ønsker å utfordre Miljødirektoratet, sier Torstein Dehn i FKF til Jakf&Fiske.


Miljødirektoratet har forhåndsvarslet at de ikke kommer til å godkjenne søknader om utsetting av fasan og rapphøns i år.
– Forhåndspresedering, mener FKF.


– Ikke ta sorgene på forskudd

– Vi følger med på prosessen. Vi mener Miljødirektoratet først må behandle søknadene som sendes inn. Dersom Miljødirektoratet avslår søknadene om utsetting, tar vi det derfra. Skulle det bli avslag med påfølgende klage, vil det være naturlig å gå sammen med FKF for å følge dette opp overfor departementet, sier fagsjef Siri Parmann i NJFF.

Fugledansen: Den forvirrende historien om utsetting av fasan og rapphøns

NJFF har bedt om et møte med FKF både for å diskutere utsettingssaken, og for å få informasjon om forskningsprosjektet FKF prøver å få istand med Høgskolen i Innlandet. NJFF ser positivt på dette initiativet.

 

Siste fra Hund

NJFF håper den nye hundeloven gir gode rammebetingelser for alle sider av et hundehold. Foto: Jo Straube
Revidert hundelov:

NJFF ønsker å styrke jakthundens rettssikkerhet

– Selv om vi stort sett er fornøyd med utkastet til ny hundelov, håper vi den endelige lovteksten gir gode rammebetingelser for alle deler av et hundehold, sier jakhundkonsulent.
Spordommer Jørn Veidahl ønsker å prioritere ekvipasjer som vil bli gode i ettersøk, til det beste for dyrevelferden. Han er ikke alene i sitt syn. Foto: Alexander Schindler
Viltsporchampionat

NKK innførte championatendringer tross massiv mostand

Norsk Kennel Klub fikk omfattende motbør fra en rekke ettersøksdommere for innføringen av dagens viltsporchampionat. Nå ønsker flere av dem å reservere seg mot å gå fersksporprøver for ekvipasjer som kun jakter titler.
Birdlife Norge mener at man må finne andre måter å trene fuglehunder på enn å sette ut fasan og rapphøns. – Skal man ha en levedyktig bestand av sistnevnte art, er det andre tiltak enn utsetting som må til, sier generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken. Fot
Birdlife Norge

– Rapphøna kunne klart seg

Birdlife Norge mener utsetting er feil vei å gå om man ønsker en levedyktig bestand av rapphøns i Norge.

På forsiden nå