Birdlife Norge mener at man må finne andre måter å trene fuglehunder på enn å sette ut fasan og rapphøns. – Skal man ha en levedyktig bestand av sistnevnte art, er det andre tiltak enn utsetting som må til, sier generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken. Fot
Birdlife Norge mener at man må finne andre måter å trene fuglehunder på enn å sette ut fasan og rapphøns. – Skal man ha en levedyktig bestand av sistnevnte art, er det andre tiltak enn utsetting som må til, sier generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken. Foto: iStockphoto / DamianKuzdak

– Rapphøna kunne klart seg

Birdlife Norge mener utsetting er feil vei å gå om man ønsker en levedyktig bestand av rapphøns i Norge.
01. april 2022

Birdlife Norge, tidligere Norsk Ornitologisk Forening, er imot utsetting av fasan og rapphøns både med tanke på dyrevelferd og at de regnes som fremmede arter.  

– Fasanen klarer seg ikke i Norge når vinteren blir streng. Kanadagås er også en uønsket art som er satt ut i Norge, men den er fra naturens side utrustet til å klare seg på våre breddegrader. Det gjelder ikke fasanen, selv om enkelte individer overlever vinteren, sier generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken.  

Les også: Miljødirektoratet har forhåndsvarslet at søknader om utsetting ikke blir godkjent

Følger saken

Foreningen kommer til å følge årets søknader om utsetting av fasan og rapphøns tett.  

– Fremmede arter har ikke noe å gjøre i Norge. Man må finne andre måter å trene fuglehunder på. Rapphøna er en art som har eksistert i Norge tidligere, selv om det er noe usikkerhet om forekomsten på 1800-tallet og frem til den ble utryddet, og om det var utsettinger da også, sier Solbakken. 

Han påpeker at det i utgangspunktet ikke er feil å ønske seg en levedyktig bestand av rapphøns i Norge, men at det i første omgang ikke er utsetting som må til.  

– Det er grunn til å tro at arten ble utryddet delvis på grunn av tap av habitat i takt med at landbruket ble mer industrialisert. Skal vi ha rapphøns i Norge, må miljømyndighetene først legge en plan for å etablere gode habitater, sier han. 


Mer å lese

Siste fra Hund

NJFF håper den nye hundeloven gir gode rammebetingelser for alle sider av et hundehold. Foto: Jo Straube
Revidert hundelov:

NJFF ønsker å styrke jakthundens rettssikkerhet

– Selv om vi stort sett er fornøyd med utkastet til ny hundelov, håper vi den endelige lovteksten gir gode rammebetingelser for alle deler av et hundehold, sier jakhundkonsulent.
Spordommer Jørn Veidahl ønsker å prioritere ekvipasjer som vil bli gode i ettersøk, til det beste for dyrevelferden. Han er ikke alene i sitt syn. Foto: Alexander Schindler
Viltsporchampionat

NKK innførte championatendringer tross massiv mostand

Norsk Kennel Klub fikk omfattende motbør fra en rekke ettersøksdommere for innføringen av dagens viltsporchampionat. Nå ønsker flere av dem å reservere seg mot å gå fersksporprøver for ekvipasjer som kun jakter titler.
Dekan ved Høgskolen i Innlandet avdelingen Evenstad Maria Hörnell Willebrand bekrefter at et nytt forskningsprosjekt vedrørende fasan og rapphøns er på trappene i samarbeid med FKF. Foto: Torgeir W. Skancke
Forskningsoppdatering:

Skal forske i samarbeid med FKF

Høgskolen i Innlandet avdeling Evenstand skal forske på fasan og rapphøns i samarbeid med FKF. VKM på sin side bekrefter at det ikke er komiteens oppgave å forske.

På forsiden nå