Annonse

Lavlandssaken:

Ønsker sertifisering av oppdrettsfugl til hundetrening

NJFF ønsker seg en sertifiseringsordning for oppdrettere av fasan og rapphøns for å ivareta dyrevelferden i lavlandstreningen på en bedre måte.

NJFF vil jobbe for en sertifiseringsordning for oppdrettere av fasan og rapphøns til trening og prøving av fuglehunder. Aktiviteten slik den har vært gjennomført hittil, har vært svært omdiskutert.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Søknader om hold, oppdrett og utsetting av fasan og rapphøns gått sine runder hos henholdsvis Miljødirektoratet, Klima- og Miljødepartementet og Oslo Tingrett i flere omganger.

I 2021 fikk Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i oppdraget å innhente et nytt kunnskapsgrunnlag. Rapporten, som ble framlagt i november i fjor, konkluderer i korte trekk med at utsetting av fasan og rapphøns i norsk natur fører med seg risiko for biologisk mangfold, dyrehelse og dyrevelferd.

Ønsker sertifiseringsordning

Fagsjef Siri Parmann i NJFF sier de har arbeidet målrettet for å løfte fram samfunnsnytten og verdien av jakt- og ettersøkshunder i alle relevante sammenhenger, og understreker at en god jakthund er et resultat av dressur, trening og bruk.

– Samtidig er det viktig at hensyn til naturmangfold og dyrevelferd blir ivaretatt. Når VKM påpeker utfordringer særlig knyttet til dyrevelferd, må det tas på alvor og ses i sammenheng med hele jakthundvirksomheten. Vi anser det som krevende å skulle videreføre dagens praksis, men mener en sertifiseringsordning med mer profesjonelle aktører kan være en riktig vei å gå, sier hun.

For å unngå dyrevelferdsmessige utfordringer knyttet til transport, mener NJFF det også vil være hensiktsmessig å vurdere om en slik ordning bør ta utgangspunkt i at aktørene selv driver med oppdrett av fuglene som skal settes ut.

Følgende vedtak ble fattet av NJFFs forbundsstyre 26. januar:

NJFF vil arbeide for å videreføre muligheten til å bruke fasan og rapphøns til trening og prøving av jakthunder forutsatt at dyrevelferdsmessige forhold blir ivaretatt. Vi ønsker derfor en utredning av en sertifiseringsordning for godkjenning av de som skal drive med slik virksomhet, slik at lavlandsaktiviteten kan fortsette innenfor gode rammer.

Powered by Labrador CMS