Vomming av villsvin for prøvetaking for afrikansk svinepest.
Harald Sørlie har jaktet villsvin i en årrekke. Er svenskegrensa fronten mot den fryktede sykdomnen?

Reportasje || Afrikansk svinepest

Svinefloke

Grisefort har det ikke gått. Men nå nærmer den fryktede sykdommen seg Norge. Blir svenskegrensa fronten i kampen mot svinepesten?

Publisert Sist oppdatert

1921. Kenya, et sted i bushen: 

At svinet lider, er det liten tvil om. Kroppen herjes av høy feber, det renner utflod fra nese og øyne. Det er ikke usannsynlig at det kaster opp, har diaré og blødninger i huden. En eller annen gang i løpet av de neste to til ti dagene, dør det.

2023, september. Sverige, Fagersta:

I skogene utenfor byen med drøyt 11 000 innbyggere, rapporteres det om døde villsvin. Svenske myndigheter undersøker. 102 år etter første dokumenterte tilfelle av afrikansk svinepest, har virussykdommen vandret fra kontinentet som gir den sitt navn og, hele veien til Sverige.

Mange spørsmål

Nærmest umiddelbart etableres det en smittesone i samband med svært restriktive regler. Kort fortalt er det full stans i all aktivitet i området.

Erika Chenais, svensk statsveterinær.
Erika Chenais, svensk statsveterinær.

– I starten visste vi ikke hva vi sto overfor. Vi ante ikke hvor mange dyr som var smittet, eller over hvor stort område smitten kunne ha spredd seg. Den aller viktigste oppgaven var å gjennomsøke området etter flere kadavre, forklarer den svenske statsveterinæren Erika Chenais.

Smittesonen som etableres er så vidt litt mindre enn hele Jotunheimen nasjonalpark, vel 1000 kvadratkilometer. Innenfor der, er det et kjerneområde på 100 kvadratkilometer. Lokale jegere får unntak fra ferdselsforbudet for å bidra i søket etter døde villsvin.

– På det meste var det 150 personer i aktivitet om dagen. Hele kjerneområdet har vært gjennomsøkt to til tre ganger, hele smittesonen én gang. Nå kjenner vi at vi har god kontroll på utbruddet, sier Chenais.

I skrivende stund er det påvist 60 villsvin som har dødd av afrikansk svinepest, samtlige er funnet innenfor et område på drøyt 20 kvadratkilometer.

Et villsvinkadaver pakket i plastikk løftes ut av prøvetakingsteltet. Neste stopp er forbrenningsovnen.
Et villsvinkadaver pakket i plastikk løftes ut av prøvetakingsteltet. Neste stopp er forbrenningsovnen.
Etter at nødvendige prøver er tatt, forbrennes kadavrene i Fagersta i denne ovnen.
Etter at nødvendige prøver er tatt, forbrennes kadavrene i Fagersta i denne ovnen.

Ei dårlig pølse?

Nøyaktig hvor smitten kom fra, er fortsatt uklart. Trolig får svenske myndigheter aldri et svar med to streker under. Én sannsynlig teori, er at et eller flere av villsvinene ble smittet fra søppeldynga utenfor Fagersta, via matavfall som inneholdt viruset. Samtidig er det ikke påvist smitte i ett eneste kjøttprodukt du får kjøpt i butikken i hele EU.

– Det betyr at smitten enten har kommet via ikke-kommersielt slakt, eller fra smittet villsvinkjøtt noen har tatt med seg fra utlandet, sier Chenais.

Lever lenge, smitter sakte

Utsatt for sollys, dør viruset i løpet av en uke. Fryst eller beskyttet av organisk materiale, lever det derimot lenger. Ei fryst pølse kan ha levende virus etter 1000 dager. Et ferskt kjøttstykke har fått påvist virus etter 105 dager. Jegere og andre som har gjennomsøkt karanteneområdet, trenger likevel kun å vaske eller desinfisere støvlene sine for å unngå å bære med seg smitte fra terrenget til nye området.

2023, november. Norge, Skjetten:

Mattilsynet. Norges Jeger og Fiskerforbund. Veterinærinstituttet. Skogkurs. Lista over bidragsytere og tilhørere ved statusoppdateringen fra Villsvinsprosjektet er lang. Så å si alle som beskjeftiger seg med jakt på villsvin og frykten for at afrikansk svinepest skal komme til Norge, er stuet sammen i et relativt stort konferanserom på Olavsgaard hotell.

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) har akkurat snakket om at nullvisjonen han frontet (poserende med et gevær i landets største avis) bare dager tidligere under overskriften «– Skyt de svina», kanskje ikke er så lett å få til i praksis.

– Får vi til en halvering i første omgang, og kanskje en ytterligere halvering etter det, så er det bra, sier han.

Allerede før møtet på konferansehotellet, har landbruksministeren økt satsene for felling av villsvin. En grunneier som jakter på egen eiendom, kan få utbetalt 25 000 kroner om han eller hun skyter to sugger og en råne.

Nå håper Pollestad at svenske myndigheter kan bidra til å holde villsvinet, som alltid har vært en uønsket art i Norge, borte fra grensene. Overvåkingen av dyrene som allerede er i landet, viser at det trolig er en ønskedrøm. Allerede er det observert villsvin fra Halden i sør til Rondane, Tynset og Dovre i nord.

Det finnes mange ulike syn og interesser knyttet til hvorfor man ønsker eller ikke ønsker å ha villsvin. Jeg vet ikke hvilke argumenter landbruksministeren mener veier tyngst

Erika Chenais, svensk statsveterinær

– Ingen økt risiko

– Vi har ingen planer om å utrydde villsvinene i Sverige. Det er ingen økt smitterisiko i Norge selv om det har vært et utbrudd i Fagersta. Studier fra kontinentet viser at smitten kan spre seg to til tre kilometer per måned gjennom kontinuerlige villsvinbestander, men det er det ikke mellom Fagersta og den norske grensen, forklarer Chenais.

– Har norske myndigheter overreagert?

– Det finnes mange ulike syn og interesser knyttet til hvorfor man ønsker eller ikke ønsker å ha villsvin. Jeg vet ikke hvilke argumenter landbruksministeren mener veier tyngst. Mange jegere synes villsvinet byr på gode jaktmuligheter året rundt, noen grunneiere ser det som en inntektskilde, mens andre ser det svinet som et problem og skadedyr.

2023, november. Norge, Aremark:

Et villsvin rusler gryntende inn på en åteplass i det stummende nattemørket. i stummende nattemørket. Et rør fylt med mais ligger på bakken, blant brødskalker og gammel kål. Når svinet dunker borti røret med trynet, triller maisen ut gjennom små hull. Men svinet er ikke alene om å være våken denne natta. Noen titalls meter lenger bort, er nattevakta på sin post i den kamuflerte jaktbua.

BANG!

– Her er det skutt mange villsvin gjennom årene, sier Harald Sørlie (74) et par timer seinere.

Han har jaktet på arten i over femten år. Hvor mange han har felt, har han ikke oversikt over. Sørlie er mer opptatt av at skuddet satt der det skulle, også denne gangen.

– Villsvina er seige dyr, selv med gode treff. Det er en krevende øvelse for både hund og jeger dersom det blir et ettersøk. Et såret villsvin er ikke å spøke med, sier han.

Det er tungt arbeid å trekke en gris ut av skogen på egenhånd. Harald har gjort jobben i femten år.
Det er tungt arbeid å trekke en gris ut av skogen på egenhånd. Harald har gjort jobben i femten år.
Den trofaste Fordsliteren må ut av låven for å lage plass før den unge rånen kan vommes.
Den trofaste Fordsliteren må ut av låven for å lage plass før den unge rånen kan vommes.
Flåing av villsvin.
Med vante grep får Harald «frakken» av svinet.
Med vante grep får Harald «frakken» av svinet.
En blodprøve, samt to avføringsprøver, en muskel og haletippen pakkes i hvert sitt rør eller pose. Alt sendes til Mattilsynet og videre til Veterinærinstituttet for kontroll av trikiner og eventuelle andre sykdommer.
En blodprøve, samt to avføringsprøver, en muskel og haletippen pakkes i hvert sitt rør eller pose. Alt sendes til Mattilsynet og videre til Veterinærinstituttet for kontroll av trikiner og eventuelle andre sykdommer.

Prøveregime

Han fant igjen grisen liggende i bekken, snaue 50 meter fra skuddplassen. Nå gjelder det å få dyret fram til slakteplassen for å vomme ut, flå og ta alle

prøvene Mattilsynet og Veterinærinstituttet trenger for å undersøke dyret for både trikiner og andre sykdommer. Antatt friske villsvin skutt under ordinær jakt i Norge, undersøkes ikke for afrikansk svinepest. Mattilsynet skal alltid varsles dersom villsvin blir drept i trafikken eller funnet døde i naturen. Disse dyrene undersøkes alltid for sykdommen.

– Jeg har stor forståelse for grunneiere som vil ha vekk svina, de roter opp bakken noe voldsomt der det drives forproduksjon til tamdyr.

– Landbruksministeren vil helst ikke ha villsvin i landet i det hele tatt?

– Det er helt umulig å få til uten at noen setter opp gjerder langs grensa.

Vel framme på låven, blir grisen gjort klar for prøvetaking av erfarne hender. Haletupp, blod, to avføringsprøver og en muskel, alt sendes inn.

– Jeg pleier å bruke en muskel fra kjeven, den er utrolig sterk, sier Harald.

Om grisen er frisk og fri for trikiner, blir det pølser og koteletter.

– Selv om arten er uønsket, er det viktig å tenke etisk jakt, og å bruke mest mulig av dyret. Det er mye god mat i et villsvin.

Villsvina er seige dyr, selv med gode treff. Det er en krevende øvelse for både hund og jeger dersom det blir et ettersøk.

Harald Sørlie, villsvinjeger

2023, november. Norge, Stavanger:

– Jeg er vanligvis ikke så vanskelig å få tak i altså, det har vært noen hektiske dager og uker.

Når han endelig har tid til å ta telefonen, er forsker og veterinær Carl Andreas Grøntvedt på vei inn på et fly på Sola flyplass. Han har akkurat holdt foredrag om nettopp svinepest for kolleger i Rogaland. Mannen er internasjonalt anerkjent ekspert på svinehelse, og deler flittig av sin kunnskap om afrikansk svinepest.

Carl Andreas Grøntvedt, ekspert på svinehelse.
Carl Andreas Grøntvedt, ekspert på svinehelse.

– Jeg er enig i svenskenes vurdering av at det på nåværende tidspunkt ikke er økt risiko for smitte i Norge grunnet utbruddet i Fagersta, men det forutsetter at svenske myndigheter lykkes med å begrense og bekjempe sykdommen. Det er den menneskelig faktor som er avgjørende. Vi må ha tydelig klart for oss at det aldri har vært flere forekomster av sykdommen i verden enn nå, forklarer Grøntvedt mens flypersonalet oppfordrer passasjerene til å trekke egen oksygenmaske over hodet før de hjelper andre i tilfelle av trykkfall i kabinen.

– Landbruksministeren har tidligere snakket om å utrydde alle villsvin i Norge. Det høres litt voldsomt ut?

– Å minke villsvinbestandene er helt på linje med anbefalingene European Food Safety Authority (EFSA) har gitt for å minke smitterisikoen. Det er helt klart den menneskelige faktoren som er skummel her. Dyrene er smittebærene noen dager før de blir klinisk syke. Du kan ta med deg villsvinkjøtt fra jakt i utlandet, eller noen pølser laget av hjemmeslaktet gris til Norge i god tro – og så er skaden skjedd!

Villsvinet er ikke det enkleste fotoobjektet, der det lekende lett suser forbi.
Villsvinet er ikke det enkleste fotoobjektet, der det lekende lett suser forbi.

2023, november. Sverige, Strömstad

Nordmenn valfarter hit, men ikke på grunn av billige alkoholpriser. Et lite stykke utpå bondelandet utenfor Strömstad, tilbyr Magnus Jungström trening av hund på villsvin i et eget hegn. Målet er å gi løshunder erfaring med å snuse opp og lose på svinet, helst i form av en stålos.

Et halvt år etter oppstarten har 200 ekvipasjer allerede vært innom. Halvparten av dem er norrbaggar. Hegnet hans er ett av rundt 20 i hele Sverige.

– Vi ser mye elghunder her, både jämter og norsk elghund grå. Og karelsk bjørnehund. Ja, også tysk jaktterrier da, sier mannen som i dag slipper egen hund i hegnet i håp om at undertegnede skal lykkes med noe vanskelig: å fange et villsvin på kamera i dagslys.

Av frykt for smittespredning, må også her alle støvler desinfiseres før det er lov å gå inn i hegnet. Regnet pisker oss i trynet der vi går gjennom terrenget. Overalt er det tråkk, groper og spor.

Et halvt år etter åpningen, har Magnus Jungström hatt 200 slipp på svin i sitt hegn utenfor Strömstad. Halvparten av kundene, er norrbaggar.
Et halvt år etter åpningen, har Magnus Jungström hatt 200 slipp på svin i sitt hegn utenfor Strömstad. Halvparten av kundene, er norrbaggar.

Lukta gjør det tydelig at det er villsvin i hegnet.

– Det er ikke så lett å få tak i gode griser. Det er ikke lov å fange viltlevende villsvin og holde de i fangenskap. Våre dyr er avlet i andre hegn et annet sted, og så flyttet hit, forklarer Jungström mens jämten Sörlendskas Frank finner sporet. Det tar ikke lang tid før losen går, og hund og svin turer runde på runde i terrenget.

Svin i farta

– Legg deg her, bak steinen er det trygt. Du trenger ikke bekymre deg for grisen, sier Jungström med et betryggende smil til en smått nervøs journalist.

Liggende på magen snaue 50 centimeter fra tråkket, er det bare å måpe over hastigheten villsvinet demonstrerer der det suser forbi.

Utallige forsøk seinere, er det klart at villsvinet er en luring og lite interessert i å «bjuda på.» Grisekald og våt til skinnet, er det bare én ting som frister på hjemveien: En varm villsvinkorv rett i neven.

Men selv det skal vise seg alt annet enn enkelt å få til.

NJFF: – Viktig å heve kompetansen

Leder Knut Arne Gjems i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) forstår frykten for at afrikansk svinepest kan etablere seg i Norge.

– Jegerne er en viktig del av den norske forvaltningen. Vi forstår ønsket om å dramatisk minke bestanden av villsvin i Norge. En smitte vil få store konsekvenser for jakt, fiske og friluftsliv i berørte områder. Samtidig er det særdeles viktig for NJFF at jegerstanden skal fortsette å sette prinsippene om rettet avskyting, etikk og dyrevelferd først, sa Gjems da landbruksministeren i sist høst tok til orde for å utrydde villsvinet her til lands.

Krevende ettersøk

– Uavhengig av om målet er å utrydde, minke bestanden eller forsøke å holde forekomsten av villsvin i Norge i sjakk, er villsvinet et dyr som har like stor rett på etisk jaktutøvelse som alt annet vilt. En god matressurs er det også. Da må vi øke kompetansen på norske jegere, sier jaktkonsulent Olav Greivstad i NJFF.

Sammen med Eivind Lurås fra Jakt- og Fiskesenteret, har han utarbeidet et treningsopplegg for at norske ettersøksjegere skal være bedre rustet til å gå ettersøk på villsvin. I løpet av januar, skal ti norske ekvipasjer testes i villsvinhegn i Sverige.

– Det er en veldig krevende situasjon for hunden å gå etter et såret villsvin. Det foregår gjerne i mørket, og svinet søker ofte til tette buskas og lignende. Da kan ikke hunden gå i bånd. Den må være mentalt sterk nok til å tørre å få grisen til å stå, men samtidig ikke være for hard, sier Lurås.

Powered by Labrador CMS