Annonse

Lavlandssaken

Tingretten stopper utsetting av fasan og rapphøns

Det blir likevel ikke lov å sette ut fasan og rapphøns, etter NOAH ba Oslo tingrett om en midlertidig forføyning. Nå blir det trolig muntlige forhandlinger til uka.

Oslo tingrett stanser utsetting av fasan og rapphøns inntil videre.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Oslo tingrett har utstedt en midlertidig forføyning etter at organisasjonen NOAH tok tillatelsen om utsetting av fasan og rapphøns til retten.

Organisasjonen mener at Klima- og miljødepartementet med sin avgjørelse bryter loven.

Miljødirektoratet avslo som forhåndsvarslet søknader om utsetting fuglene for trening og prøving av fuglehunder for inneværende år. FKF og andre berørte privatpersoner, hundeklubber og lokallag under Norges Jeger- og Fiskerforbund påklaget avslaget.

Tidligere denne uken ga Klima- og miljødepartementet (KLD) klagerne medhold, og omgjorde avgjørelsen fra Miljødirektoratet.

Les mer: Det blir utsetting av fasan og rapphøns i år

Nå er altså utsetting stoppet inntil partene møtes til et forhandlingsmøte. Møte skal etter det Jakt & Fiske erfarer avholdes allerede neste uke.

Mener KLD bryter loven

Dette var NOAHs hovedkrav i tingretten:

NOAH begjærer forføyning for at det ikke skal settes ut fasaner og høns for lavlandsprøver og trening av fuglehunder. NOAHs hovedkrav er at departementets vedtak er ugyldig, da departementet ikke har hjemmel for å treffe det vedtak de har kommet frem til, se punkt 3. Det foreligger med dette kompetansemangel.

Departementet har også utvist uriktig rettsanvendelse i sin fortolkning av naturmangfoldloven § 15. Også dette leder til ugyldighet. Til sist er det tatt usaklige hensyn i departementets skjønnsutøvelse, ved vektleggingen av økonomiske interesser som grunnlag for å sette til side dyrevernlovens regler.

I kjennelsen skriver tingrettsdommeren Rune Klausen at det ikke er utelukket at Noah kan vinne frem med sitt hovedkrav, som oppsummert er full stans i utsetting.

Videre står det i kjennelsen at muntlige forhandlinger skal avholdes i tide til å kunne sette ut fugl dersom NOAHs forføyning ikke blir tatt til følge etter forhandlinger:

Retten legger ved vurderingen betydelig vekt på at slike muntlige forhandlinger kan avholdes i løpet av meget kort tid, og i tide til å at dyrene kan settes ut i naturen innen fristen i departementets vedtak dersom forføyningen ikke blir tatt til følge etter muntlig forhandling.

Har bedt om forhandlinger

Torstein Dehn i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) opplyser at forbundet har bedt om muntlige forhandlinger og vil bestride forføyningen.

Jakt & Fiske følger saken.

Powered by Labrador CMS