Annonse
Stålhagl er egentlig små klumper av jern som er valset runde. Er du usikker på innholdet i en slitt patron, så sjekk med en magnet.

Tema: Stålhagl på jakt

Er stålhagl bedre enn sitt rykte?

Haglpatroner med stålhagl møtes ofte med skepsis her hjemme. Danskene har på sin side levd greit med materialet i pipa i en årrekke. 

Publisert Sist oppdatert

I Danmark har jegerne skutt med stål i nær tretti år etter at et totalt forbud mot blyhagl ble innført i 1996, omtrent samtidig fikk USA og Canada blyforbud mot våtmarksfugl. 

I forbindelse med innføringen av disse forbudene, ble det utført svært mange undersøkelser av stålhaglenes effekt. 

Mange av undersøkelsene sammenliknet effekten av stålhagl og blyhagl. De viste at haglmaterialet har en underordnet betydning for treffprosent og effekt i viltet, og at skyteferdigheter og patronens skuddbilde (spredning) er langt viktigere for gode fellinger.

Jern

Stålhagl er egentlig laget av jern, som har en egenvekt på ca. 7,9 gram per cm³. De er altså lettere enn blyhagl, som har en egenvekt på rundt 11,3 gram per cm³. Stålhagl har derfor større volum og overflate enn blyhagl med samme vekt. 

Et blyhagl med diameter 2,41 mm (US nr. 7,5) veier det samme som et stålhagl med diameter 2,8 mm (US nr. 6). Anslags- energien er den samme ved lik hastighet, men stålhaglene taper litt mer fart både i lufta og i viltet på grunn av større overflate.

Hagler i god stand, kan bruke standard stålpatroner selv om de ikke er stemplet med stålgodkjenningsmerker.

Trangboring

Stålhagl er veldig mye hardere enn bly. For å unngå slitasje, vil man unngå at haglene kommer i kontakt med løpet. En filtforladning er derfor helt utelukket bak stålhagl. I stedet brukes en egen haglkopp av plastikk som omslutter haglene. 

Koppen har sjelden støtdempende sone i bunnen, fordi stålhagl ikke deformeres av den voldsomme akselerasjonen i skuddet. Stålhaglene trenger dessuten mer plass enn samme vekt med blyhagl. 

En dypere haglkopp med kraftige vegger er derfor bedre egnet. Pipene kan ta skade av trykkbølgen når stålladningen skal gjennom en trang choke. Det kan i verste fall forårsake både løs sikteskinne og buler i løpene bak trangboringen. 

Derfor anbefales maksimum halv trangboring. Stålhagl vil ofte sette noe trangere skuddbilder enn bly og vismut. En åpen choke er derfor også gunstig for å få god nok spredning.

Bruk av kraftige stålpatroner i hagler med trange choker kan skape en trykkring rett før trangboringen slik som på denne gamle sideliggeren.

To typer

Europeiske patroner med stålhagl kommer i to kategorier, «standard» og «high performance», etter krav fastsatt av C.I.P. som er en internasjonal avtale om ammunisjon. Det som skiller kravene, er ytelsen etter spesifikke maksgrenser for fart, vekt, haglstørrelse og trykk. 

En standard stålpatron skal ikke overstige 375 meter per sekund med 32 gram hagl, eller 400 m/s med 30 gram hagl. Haglstørrelsen må ikke overstige 3,25 mm, og kammertrykket må ikke overstige 740 bar. 

Standardpatroner holder seg under disse kravene, og kan brukes i alle vanlige hagler i god stand med maksimum halv trangboring. Hvis hagla di har 65 mm kammer, kan du ikke bruke 70 mm patroner! 

Er noen av parameterne høyere enn maksgrensen, skal patronpakken være tydelig merket med «high performance». Da kan de bare brukes i hagler som er stemplet med den franske lilje, «steel shot», eller 1370 bar. 

USA har sin egen ordning, SAAMI, der kun kammertrykk styrer begrensningene. Trykknivåene deres er gjerne litt høyere enn standardpatroner innen C.I.P, og det er greit å bruke dem i hagler med stålgodkjenning.

Effekt

Det kan være vanskelig å sammenlikne effekten av ulike hagl på levende vilt. Jeg har skutt en del med både stål og andre haglmaterialer i ballistisk gelatin. Generelt har stålhagl noe mindre (ca. 10 %) inntrengning enn blyhagl av samme vekt. 

Til gjengjeld lager hvert hagl en større sårkanal. Dessuten har forsøk vist at blyhagl bremses mer av fjærdrakten enn stålhagl. I Danmark jakter man fremdeles i stor grad med stålpatroner. 

Det brukes fortsatt eldre hagler, men ofte med trangboringene brotsjet opp. Hardheten til stålhagl kan skape en utfordring med rikosjetter fra treff i stein. Likevel er det ikke registrert noen økning i slike skader i Danmark etter blyforbudet. 

Det er mer røys i Norge, og det kan være en fordel å la fuglen få litt høyde før du sender et dobbeltskudd med stålhagl etter den.

En europeisk hagle som er stålgodkjent, har gjerne et liljestempel, som denne gamle Franchien. Andre godkjenningsstempler er «Steel shot» eller «1370 bar»

Hold

Er du usikker på hva hagla di tåler, velger du «standard stål- patroner». La gjerne en børsemaker vurdere hagla. Er de faste chokene trange, er det lurt å få dem brotsjet opp. Det gir samtidig bedre treff på normale jakthold. 

Det anbefales ofte kortere skyteavstander for stålhagl. Jeg mener at dette bør gjelde for alle patroner! Vanskelighetsgraden øker dramatisk når holdet passerer 30 meter, så hold igjen de lange skuddene uansett hagl. 

Om du føler at kraftige ladninger er viktig, trenger du «High Performance»-patroner. Det samme gjelder der store hagl må til, som ved jakt på rådyr og gås. Da må du ha en moderne hagle som er godkjent for stål. 

Med vårt relativt ferske forbud mot blyhagl i våtmark, er mange jegere litt i villrede om hva de skal bruke under jakta. Det finnes etter hvert mange gode alternativer til blyhagl. Utvalget varierer, og det gjør også prisene. 

Valget er opp til jegeren, men ikke ha dårlig samvittighet for å velge stålpatroner. Og ikke glem å ta noen runder på leirduebanen før jakta. Den hagltypen som feller fuglen mest effektivt, er den som treffer!

Powered by Labrador CMS