Annonse

Rovfuglguiden

Slik skiller du uglene

I Norge har vi både dagaktive og nattaktive ugler. Slik identifiserer du de ulike artene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Uglene kan grovt sett deles i to: dagaktive og nattaktive. Sistnevnte er de man oftest hører, mens de dagaktive naturlig nok er lettest å få øye på.

I denne delen av Rovfuglguiden har vi tatt med de sju artene man oftest treffer på.

Jordugle.

Jordugle

Delvis dagaktiv, lever ofte nær tregrensa, i åpen fjellskog, samt på heier og brakkmark. Brun med lys underside og under vingene.

Kan oppfattes nærmest hvit når den flyr grasiøst på jakt, lavt over heiene. Svært lange vinger. Smågnagerspesialist. (Les også mer om den nattaktive hornugla.)

Perleugle.

Perleugle

Nattaktiv, lever i barskog og fjellskog nord t.o.m. Troms. Observeres oftest ved sin karakteristiske sang, serier av raske ho-ho-ho-ho-ho. Smågnagerspesialist.

Haukugle.

Haukugle

Dagaktiv, lever i høyere barskog og fjellskog fra det indre Agder t.o.m. Finnmark. Ofte sittende i toppen av et tre.

Karakteristisk lang, haukeaktig stjert, svart «maske» og gule øyne. Spiser hovedsakelig smågnagere. Kan også ta fugl opptil rypestørrelse.

Kattugle.

Kattugle

Nattaktiv, lever i skog og kulturlandskap. Sør-Norge. Vanligst i lavlandet. Observeres oftest ved sine skingrende og trolske rop nattestid.

Spiser klart mest smågnagere, men også noe småfugl, krypdyr og amfibier.

Lappugle.

Lappugle

En stor og ruvende fugl du normalt sett kan treffe i Øst-Finnmark og indre strøk av Østlandet. Lite sky. Dag- og skumringsaktiv.

Sitter ofte godt synlig på «post» i et tre, hvor den speider etter mus på bakken. Smågnagerspesialist.

Spurveugle.

Spurveugle

En svært liten ugle du kan treffe på Sør- og Østlandet, samt Midt-Norge t.o.m. Salten. Dag- og skumringsaktiv.

Hubro.

Hubro

Meget stor ugle med karakteristisk utseende. Gråbrun overside, lys underside og tydelige øretopper. Sjelden utenom Sørvestlandet til Nordland. Byttedyr: Kråkefugl, hare, gnagere, måker og hønsefugl.

Powered by Labrador CMS