Annonse

Guide | Gjenutsetting

Slik gjør du korrekt «fang og slipp»

Hvordan skal du behandle fisken, slik at den har best mulig sjanse for å overleve? Her er guiden for sikker gjenutsetting av laksefisk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Sportsfiskere praktiserer fang og slipp i stadig større grad. Sett fra et dyrevelferdsperspektiv, leker man med maten. Tenker man forvaltning, er det gjerne ingen vei utenom. Argumentene er mange, men dersom gjenutsettingen foregår riktig, er overlevelsen høy.

Utallige gjenfangster i populære ørretelver bekrefter dette. Telemetriprosjektet i Hemsila fortalte oss blant annet at ørreten ikke viser noen tegn til atferdsendring etter å ha vært på krok – en ørret ble kroket fire ganger på ni dager.

Ikke gjør dette! Her kan fisken få alvorlige skader i ryggraden.

Synet på fang og slipp har endret seg, og undersøkelser viser at forvaltningspraksisen har økt i omfang blant norske sportsfiskere. Dette kan ha sammenheng med at vi har endret vårt syn på hvilke verdier en fiskebestand representerer, påpekte forsker Morten Kraabøl i Hemsil-prosjektet.

Halvparten bedriver fang og slippI ørretelver med høyt fiskepress har reduserte fiskebestander ført til strengere fangstkvoter. Også i lakseelvene har kvoter og forbud mot å ta opp hunnfisk, gitt økt gjenutsetting.

I en landsdekkende undersøkelse som omfattet 6500 laksefiskere, svarte nesten halvparten at de hadde sluppet ut laks forrige sesong. En tredel hadde gjort dette frivillig.

Undersøkelser foretatt i Altaelva, Otra, Gaula og Lakselva viser om lag sju prosent dødelighet hos gjenutsatt laks. Laksen som overlevde, var på gyteplassene på høsten.

Trolig er dette nokså sammenlignbart med ørretfiske, påpekte forskerne Stian Stensland ved NMBU og Eva B. Thorstad ved NINA, som sto bak undersøkelsen.

Bruk så tjukk fortom som mulig, for å få fisken raskt i land og unngå at fangsten glipper.

Våte hender
Hvordan vi behandler fisken, påvirker om den dør eller overlever gjenutsettingen. Dødelighet etter gjenutsetting skyldes gjerne dyp kroking i gjellene eller svelget, blødninger, langvarig kjøring eller uforsiktig håndtering etter landing.

Dersom fisken skal gjenutsettes, bør den settes raskt tilbake igjen. Fisken bør håndteres mens den er i vannet, og med våte hender. En småmasket håv vil redusere skader på finnene. Den bør også være knuteløs, slik at den ikke skader slimlaget. Tørre hender kan skade slimlaget til fisken, som deretter kan føre til soppdannelse eller død.

IKKE SÅNN! Fisken puster med gjellene. Sportsfiskeren er trolig fornøyd med dette skrytebildet – det er åpenbart ikke ørreten.

Håndteres i vannet
Dersom fisken har store skader eller blør fra gjellene, bør den avlives. Samme praksis gjelder dersom man er i tvil. Slike avgjørelser krever kunnskap blant fiskerne.

Man må huske på at fisken er tilpasset et liv i vann, og bør derfor ikke løftes ut av vannet. Bruk en håv med innebygd vekt eller veienett. Du kan også ta bilde av fisken og måle lengden, mens fisken er i vannet. Det fins tabeller for å bestemme fiskens vekt ut fra lengden på nett. Dersom fisken skal løftes raskt over vannflata, må du ikke dra den etter halen eller gjellene.

Nedklemte kroker og krokløsertang sørger for en mer skånsom gjenutsetting.

Dødsgrepet
Når du skal gjenutsette en fisk, må du sørge for å kjøre fisken så raskt som mulig, slik at den unngår unødig stress. Dette blir enklere dersom du bruker så tjukt snøre som mulig. Hvis du skal fotografere fisken, bør seansen være over i løpet av noen sekunder. Det er nettopp her mange går i fella, og poserer med ørreten med «dødsgrepet».

IKKE SÅNN! Ørretens indre organer er svært utsatt for skade. Hjertet, gjellene og levra ligger like ved fiskens brystfinne. «Dødsgrepet» kan medføre at fisken dør like etter gjenutsetting.

Før fisken løftes opp av vannet, må du vite hvordan du skal holde den uten å påføre fisken unødige lidelser. Gjør du det feil, risikerer man at ørreten dør. Dette kan skje hvis du klemmer for hardt rundt fiskens hjerteregion eller holder ved gjellene. Dette kan skade fiskens indre organer. Sørg for å holde et sikkert, men skånsomt grep rundt halen, mens du lar fisken hvile i den andre hånda.

Dersom du dekker for øya til ørreten, eller lar den ligge med buken opp i vannet, vil den bli helt rolig. Da blir det også enklere å fjerne kroken på en skånsom måte.

Sånn! Unngå unødig løfting av fisken. Bilder kan tas mens den er i vannet.

For å gi ørreten best mulig sjanse, bør den aldri løftes opp av vannet. Jo lengre tid ørreten holdes over vann, desto mindre er sjansen for overlevelse.

Under målrettet fiske etter karpefisk er bruk av knuteløst håvnett og fuktet avkrokingsmatte en fordel.

Fang og slipp – slik gjør du det:

 • Bruk nedklemte eller mothakløse enkeltkroker, sirkelkroker ved meitefiske. Unngå bruk av dobbel- og treblekroker
 • Bruk så tjukk fortom eller fiskesene som mulig
 • Legg hardt press på fisken, og få den raskt til land
 • Bruk knuteløs håv med små nettmasker, gjerne med innebygd vekt. Vei fisken mens den ligger i håven, eller bruk veienett
 • Fukt hendene før du tar på fisken
 • Fjern kroken forsiktig, bruk krokløsertang
 • Ta ikke fisken ut av vannet
 • Unngå unødig løfting
 • Mål fiskens lengde (fra kløft i hale til nesetipp) mens den ligger i vannet
 • Hold fisken forsiktig i strømmen, unngå klemming rundt buk og gjeller
 • Unngå å pumpe fisken fram og tilbake. Drar du fisken i motsatt retning av det den er vant til, vil vannet trenge gjennom gjellene bakfra. Dette hindrer den naturlige pustemekanismen
 • Sørg for at fisken er uskadd og levedyktig før gjenutsetting
 • Vis økt varsomhet eller avstå fra «fang og slipp» ved høy vanntemperatur
Powered by Labrador CMS