Annonse

Kroken på døra for meite­fiskerne?

Mattilsynet mener sportsfiske etter arter som vederbuk, som er arten det fiskes etter på bildet, er forbudt, så lenge du ikke har tenkt å spise fisken. I praksis innebærer det et forbud mot meitefiske.

Mattilsynet vil rendyrket fang og slipp til livs. Etaten mener meitefiske etter karpefisk, slik det praktiseres i dag, er forbudt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Jakt & Fiske kontaktet Mattilsynet 27. februar for å be om en avklaring av etatens syn på gjenutsetting, spesifikt innenfor meitedisiplinene. Meite etter karpefisk foregår nesten utelukkende med formål å slippe fisken ut igjen.

Bakgrunnen for henvendelsen var at Mattilsynet 15. februar i år fastslo følgende:

«Rendyrket fang og slipp – der målet kun er å oppleve gleden og spenningen i å fiske for så å slippe fisken ut igjen – er i strid med dyrevelferdsloven og forbudt
i Norge.»

Ulovlig og tillatt

Det står også at rendyrket gjenutsetting er ulovlig, men begrenset gjenutsetting av laks og ørret er tillatt.

– Mener Mattilsynet at moderne meitefiske etter arter som normalt ikke spises i Norge er forbudt?

– Mattilsynet mener at rendyrket fang og slipp – der målet kun er å oppleve gleden og spenningen i å fiske, for så å slippe fisken ut igjen – er i strid med dyrevelferds- loven. Dette gjelder uavhengig av hvilken art det er snakk om, sier Elisabeth Wilmann, direktør avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Mattilsynet på tynn is

– Vil et eventuelt tilsyn gjelde andre rettighetshavere enn elveeierne?

– Dette er ikke et prioritert tilsynsområde. Det kan likevel ikke utelukkes at det vil føres tilsyn, for eksempel som følge av bekymringsmeldinger.

Øyvind Fjeldseth i NJFF mener Mattilsynet er på tynn is:

– For det første fordrer Mattilsynets tolkning av loven at man kjenner fiskerens intensjon. Det er jo umulig. I tillegg, hvis man skal dra dyrevelferdstilnærmingen til ytterste konsekvens, så vil det bli et forbud mot alt fiske, og i særdeleshet kommersielt fiske.

Powered by Labrador CMS