Annonse
Fiskekortet i Engerdal gjelder for hele kommunen. Her kveldsstemning fra et vann sør i kommunen.

Reisetips

Engerdal - et sør­norsk fiske­eldorado

Med sine 1,8 millioner mål, er Engerdal landets største statsallmenning. Her kan du ta storfisken nær vei, eller finne bortgjemte fiskeperler. Fjellstyrekontoret deler gjerne sine tips.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Engerdal kan skilte med flest storørretlokaliteter i landet. Storørreten finner du i de store innsjøene, som Femunden, Isteren og Langsjøen. I tillegg er hele kommunen kjennetegnet av små vann med stor fisk – et eldorado i sørnorsk sammenheng, reklamerer fjelloppsyn Tore Stengrundet (38).

Femundsmarka er synonymt med ørret – stor ørret! Her fjelloppsyn Tore Stengrundet med fjellørret på 5,1 kg fra Røavassdraget i månedsskiftet mai-juni, tatt på wobbler.

Mannen har svingt stanga i allmenningen siden barndommen, med ørret og røye som hovedmål. Isfiskerne kan spesielt bite seg merke i legendariske røyevann som Røvolltjønnan, Abbortjønna og Vonsjøene, øst for Femunden.

Stengrundet har Femundsmarka nasjonalpark som favorittområde og nevner spesielt Røavassdraget.

Unike fiskemuligheter
– Du kan finne fine fiskeplasser langs Røa, eller ta avstikkere til småvann. Fra Femund til riksgrensen er det 15 km i luftlinje, men kronglete å ta seg fram. Lengst inne i Femundsmarka kan du finne bortgjemte perler.

En fisketur Stengrundet hadde til indre deler av Røavassdraget i månedsskiftet mai/juni 2015 forteller litt om hva du kan oppleve i Femundsmarka.

Han fisket med wobbler i et artsrikt vann 700 moh. da det plutselig hogg til. Fjellørreten veide hele 6,3 kilo!

– Engerdal statsallmenning har unike fiskemuligheter, forteller fjelloppsyn Jan Nordvålen. Stikker du innom fjellstyrekontoret på Drevsjø, deler han gjerne sine tips!

Også arbeidskollega Jan Nordvålen (59) – som Jakt & Fiske møter på fjellstyrekontoret i Drevsjø – framhever allmenningens unike fiskemuligheter: Her kan du kan fiske i alt fra små bekker til store «innlandshav».

Lange linjers landskap
– Noen fiskevann ligger kloss til vei, andre må du gå i dagevis for å nå. De mest populære fiskedestinasjonene er nok Femundsmarka og Femundselva. Fluefiskesoner finnes ved Isterfossen i Femundselva, i sagnomsuste Galtstrømmen, samt i Engeråa.

– Når er fisket normalt på sitt beste?

– Fra midtsommers til medio august. I tillegg er isfiske populært, med mulighet for virkelig stor røye.

Les også: Lær deg triksene for å fange troférøya.

Engerdal statsallmenning kjennetegnes av de lange linjers landskap, stadig brutt av vann og vassdrag. Det næringsfattige jordsmonnet gir grobunn for glisne furuskoger med kragger og mye død skog, ispedd flekker med frodig kalkoppslag.

– Statsallmenningen er svært variert. Vi har områder som er så å si uframkommelig blokkmark, men også områder som er slette og lettgåtte.

Isfiskedrømmen. Femundsmarka er viden kjent for stor røye.

Rypekrakk
Fjellstyret kan tilby det meste på jaktfronten, men etter årets rypetaksering vedtok fjellstyret å stenge kortsalget. Etter en markant oppsving i rypebestanden i 2018, ble det krakk i år.

– I høst slipper vi bare til de 140 jegerne som vi forhåndssolgte jaktkort til i april. Jaktkortene på rype og skogsfugl er for øvrig særdeles populære hos oss, sier Nordvålen, som forteller at småviltkortene gjelder for hele allmenningen.

De store, skrinne og næringsfattige områdene medfører naturlig nok dårlige beiteforhold for hjorteviltet.

– Vi kan ikke skryte på oss store dyr, men har til gjengjeld jevnt over gode bestander av elg og rådyr. En fjorårsokse veier i snitt 120 kilo. Engerdal har også landets sørligste reindriftsområde, noe som betyr at ulven ikke får etablere seg her.

Siste spørsmål, før vi stryker på dør:

– Hva er dine beste råd og tips for den som ønsker å legge i vei mot allmenningseventyret?

– Stikk innom oss på her på fjellstyrekontoret i Drevsjø, smiler Jan Nordvålen.

Typisk landskap fra Kratlan i Femundsmarka.

Tre utleiehytter

Fjellstyret disponerer tre utleiehytter. To av hyttene ligger midt i smørøyet for fiske (Isterfossen og Sømåkvolvet), og en av hyttene passer bra til rypejakt (Hognsjøbekkbua). Hyttene bør bestilles i god tid. I tillegg restaurerer fjellstyret 10–12 gamle skogkoier, hvorav tre snart er klare for utleie.

Les også: Sømåkvolvet - Femunden for folk flest

Info: inatur.no

Flest elger sør for Drevsjø

- Engerdal har utrolig fin og variert natur. Spesielt setter jeg pris på områdene nord i kommunen, mot Elgå. Der finnes det også svært gode fiskevann.

Det sier Vidar Brenna (32) fra Drevsjø. Brenna startet jaktkarrieren som 16- åring. Da var det harejakt med lånt hund som falt i smak. Deretter ble det revejakt med støvere før storviltjakta tok overhånd.

De siste årene har Brenna jaktet elg i et lag på sju på Risbakken sørvest for Drevsjø.

– Elgtettheten er størst sør for Drevsjø. I 2018 fylte vi kvota på fire dyr pluss tilleggsdyr. I høst kan vi felle ku og tre kalver, opplyser Brenna, som støtter fjellstyrets bestemmelse om å spare storoksene.

Les også: Skrekkens jaktfelt

Elgtettheten er størst sør for Drevsjø. Her Vidar Brenna og vestsibirsk laika Kirr med en okse felt i terrenget Jotholla.

Fakta om Engerdal statsallmenning

Areal: 1,8 millioner dekar. Norges største statsallmenning.

Atkomst: Statsallmenningen ligger langs svenskegrensa mellom Trysil og Røros med store deler av Femundsmarka. RV 26 fra Trysil og Røros, RV 217 fra Rendalen.

Terreng: Variert, fra skogsområder til snaufjell.

Fiske: Fiskekortområdet dekker hele 2,2 millioner dekar, med ca. 900 sjøer, tjern og bekker.

Ett fiskekort for hele kommunen (unntatt Isteren, Ormutusjøen, Svalsjøen, Sylens private område, Hundsjøen og Store Hyllsjøen).

Fiskekortområder: Femundsmarka, Sømådalsområdet, Galtsjøen, Femundselva m/ omkringliggende områder, Engeråvassdraget, Røa og Rødalen, Kvisleflået, Hognsjøen og Blakksjøen, Drevsjøområdet, Jyltingsmarka, Sorken- Elgå, Femund.

Fiskeanlegg på Snerta: Fjellstyret produserer settefisk til eget bruk. Utsetting skjer kun i stille vann der reproduksjon er fraværende eller veldig svak, gjerne i kombinasjon med andre tiltak. I 2015 ble det satt ut 14250 røye og 3225 ørret, fordelt på 90 lokaliteter.

Øvrig kultiveringsvirksomhet: Biotoptiltak i Femundselva, Hyttelva og Engeråa. I tillegg driver fjellstyret med småskala biotoptiltak i gytelokaliteter og bekker/mindre åer, gjerne i samarbeid med lokale JFF- foreninger.

Storviltjakt: Elgjakt: 31 jaktfelt, hvor 28 felt er forbeholdt innenbygds. Utleie på fireårskontrakter. Jaktfeltene ligger rundt innsjøene Femunden, Isteren, langs Femundselva og mot den private delen av Engerdal. Bra utbygd skogsbilveinett i mange områder. Etter bestandsplanen legges det opp til en høyere okseandel, samt uttak av små kalver.

Rådyrjakt: I 2019 selges det 50 jaktkort i den ordinære rådyrjakta.

Småviltjakt: Forhåndssalg via inatur.no. (140 jaktkort i år). Søknadsfrist 1. april. Halvparten forbeholdt innenbygdsboende. Kvoter/ytterligere kortsalg bestemmes etter augusttaksering. Populære jaktområder i Guttulia, Sømådalsområdet og rundt Kvitvola. Eget smårovviltkort, og skuddpremie. Det selges også kort for trening av hare-, fugle- og elghunder (inatur.no).

Opplæringsjakt/småvilt (14–16 år): Fjellstyret tilbyr gratis opplæringsjakt på småvilt. Kontakt: post@engerdal-fjellstyre.no

Fiske- og jaktkort: www.inatur.no NB! Kjøp fiskekort på forhånd. I Femundsmarka er store områder uten dekning.

Mer info: www.engerdal-fjellstyre.no

Følg oss på Facebook for siste nytt fra Jakt & Fiske.

Powered by Labrador CMS