Annonse
Foreløpig er utvalget patroner med blyfrie kuler i 6,5x55 begrenset, men et alternativ er Sako Powerhead Blade i 7,8 gram. Dette er en presis kule som ekspanderer godt. Patronene i bakgrunnen er hjemmeladet med 7,8 gram Barnes TTSX, 8 gram Hasler Ariete og 9 gram Lapua Naturalis.

Guide

Er du klar for blyfrie riflekuler?

EUs kjemikaliedirektiv har allerede satt en stopper for bly i haglpatroner. I løpet av få år vil det trolig også bli forbud mot bly i riflekuler. Er du klar for å bytte ammunisjon?

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

På haglefronten har vi allerede vært gjennom en runde med blyforbud, og kan bare fortsette der vi slapp i 2015. Med riflekuler er det annerledes, de fleste har liten erfaring med kuler i andre metaller enn bly.

En ting er den mentale omstillingen, men gjør blyfrie kuler samme jobben som klassiske og velprøvde blykuler?

Amerikanske Barnes var først ute med sin X-kule i homogent kobber. Siden har en rekke produsenter fulgt etter, med homogene kuler i mange ulike varianter. Dagens utvalg av blyfrie riflekuler er relativt bra. Noen av dem produserer en «sopp» med svært høy restvekt, andre slipper flere av flikene i tuppen av kula som sekundærprosjektiler.

En del har tinnkjerne, som gir rask ekspansjon og høy stoppeffekt. Velg en kule som passer til viltet, enten det er diger elgokse eller et spinkelt rådyrkje.

En god ekspanderende kule er viktig, hvilket materiale den er laget av, er underordnet.

Hastighet

En hører ofte innvendinger om manglende ekspandering hos homogene kuler. Som i blykuler, har enkelte litt uheldige konstruksjoner som gir liten ekspansjon, særlig på lengre hold i lave hastigheter. De fleste av disse eksemplene kommer imidlertid fra land der det er vanlig å skyte vilt på avstander som vil gi bøter for inhuman jakt her til lands.

Standard storviltpatroner har hastigheter som gir pålitelig ekspansjon av de fleste blyfrie jaktkuler på fornuftige skuddhold.

Nordfjella

Da SNO tok ut villreinstammen i Nordfjella i 2018, ble det brukt homogene kuler til jobben. Tilsynsrapporten fra fellingen påpeker enkelte tilfeller der dyrene løp et stykke med flokken før de døde, og uttrykker en viss tvil rundt kulenes effekt. Dette blir ofte brakt fram i debatten om kulevalg.

Rapporten er ikke en undersøkelse av skuddeffekt. Det mangler i så henseende et referansegrunnlag for hvordan en tradisjonell blykule ville oppført seg under samme forhold. Dessuten er det usikkert hvilken kule og kulevekt som faktisk ble brukt, og det sies ingen ting om skuddavstand.

For deg som lader egne patroner, er utvalget av blyfrie kuler relativt godt. I bakgrunnen står en serie ekspanderte kuler.

Bedre ekspansjon med kobberkule

Et langt mer grundig arbeid med fokus på kulemateriale ble publisert i 2019 av Sigbjørn Stokke, Jon M. Arnemo og Scott Brainerd ved Høgskolen i Innlandet. Arbeidet sammenliknet blant annet fluktlengde med bly versus homogene kuler i jaktsituasjoner, hovedsakelig på elg og bjørn.

Data fra 6000 fellinger i Norge, Sverige og Finland ble analysert, og det ble ikke funnet forskjeller i fluktlengde basert på kulemateriale ved gjennomskyting av begge lunger. Dessuten viste kobberkulene større gjennomsnittlig ekspansjonsradius enn blykuler innenfor 150 meter.

Denne omfattende artikkelen, Unleaded hunting: are copper bullets and lead-based bullets equally effective for killing big game?, ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Ambio i 2019, og burde ha fått større oppmerksomhet.

Les også den populærvitenskapelige forskningsartikkelen Hvor langt løper en skadeskutt elg?

Skuddplassering avgjørende

Selv begynte jeg å jakte med homogene kuler på 1990-tallet, da Barnes X kom på markedet. Jeg var allerede ivrig hjemmelader, og etter første pakka med kobber, var jeg frelst. Jeg likte både presisjonen og virkningen. Siden har jeg kun ladet ulike homogene kuler til egen jakt, men også felt en god del klovvilt med lånte våpen og blykuler.

Den viktigste faktoren for fluktlengde etter påskyting, er hvor skuddet sitter. Et godt treff i vitalt område fører til felling. En god ekspanderende kule er viktig, hvilket materiale den er laget av, er underordnet.

Begrensning for 6,5x55

Her er alternativene

Disse patronene med homogene kuler er i handelen:

 • Sako Powerhead Blade
 • Sellier & Belliot Xergy blue
 • Tarvas Lead free
 • Norma Ecostrike
 • Norma Kalahari
 • Federal Trophy Copper
 • Barnes Vor-TX
 • Geco Star
 • RWS Driven Hunt
 • RWS HIT
 • Hornady Superformance CX

Kuler med tinnkjerne for rask ekspansjon:

 • RWS Evolution Green
 • Norma EvoStrike
 • Geco Zero

Den største begrensningen ved bruk av blyfrie riflekuler finner vi i kaliber 6,5x55. Her er utvalget av homogene kuler og blyfrie patroner for storvilt dårlig, fordi etterspørselen er liten. Problemet er at lange kuler trenger mer spinn enn korte, spesielt når diameteren blir liten.

Homogene kuler i vektklasse 9–11 gram er lange, og jaktrifler i kaliber 6,5x55 har ofte for slak riflestigning til å stabilisere disse. Resultatet blir dårligere presisjon og ustabil flukt og anslag. Derfor er det nå tillatt å bruke homogene kuler ned i 7,8 gram for storviltjakt. Disse fungerer bedre i 6,5 mm.

Kaliber 6,5x55 benyttes nesten utelukkende i Skandinavia. Ved et forbud mot blyammunisjon vil dette trolig bli hovedutfordringen. Et blyfritt EU nærmer seg, men produsentene kjenner det store EU-markedet. De vil trolig kunne tilby et visst utvalg blyfri ammunisjon, også for den gamle traveren i kaliber 6,5.

Miljø på alvor

De aller fleste jegere som har tatt i bruk homogene blyfrie kuler er fornøyd med effekten, men enkelte er i tvil om skuddreaksjonen, særlig på voksen elg. Med dagens kuleutvalg vil det trolig være mulig å finne den kule- og kaliberkombinasjonen som passer den enkelte, slik som også har vært nødvendig med blykuler.

EU tar miljø på alvor, og det bør vi være glade for. Så får vi ha lov til å ergre oss over verktøy som blir borte. Stort mer kan vi neppe gjøre nå som EU-lokomotivet er i fart.

Powered by Labrador CMS