Annonse

Fotostory || Pukkellaks

I 2021 ble det tatt 1700 pukkellaks i fella i Kongsfjordelva. 300 kom seg forbi for å gyte. I år er målet å stanse alle, ifølge Geir Kristiansen, leder i Berlevåg Jeger- og Fiskerforening.

Kjemper for finnmarkselvene

Rundt 30 elveløp i Finnmark er i sommer blitt sperret av for å for å stanse en uønsket inntrenger.

Publisert Sist oppdatert
Fra fiskefella i Munkelva i juli 2023. I 2021 ble det fanget 13 000 pukkellaks i elva.

Villaksen må håndtere mange menneskeskapte utfordringer på sin vei opp i elvene. Som oppdrettsnæringens mange bieffekter, vannkraft og lakseungedreperen Gyrodactylus salaris – og nå også en konkurrerende og fremmed art: pukkellaksen.

I perioden 1958-1989 ble det satt ut flere hundre millioner pukkellaksegg i elver på Kolahalvøya i Russland. De siste utsettingene skjedde så seint som i 1999. Arten begynte raskt å spre seg, og i dag fanges det pukkellaks i hele Norge.

Men som nærmeste nabo til Russland, er det i Finnmark de merker pukkellaksen mest. Her bekjempes den med alle midler. I forrige pukkellaks-år (2021) ble det fanget 112 000 pukkellaks i norske elver. 110 000 av dem ble fanget i Finnmark.

Tanaelva, Norges største lakseelv, er sperret av med et 120 meter langt gjerde. Rundt 30 personer har i sommer hatt som jobb å røkte den store fella.
Lotte Vollen fra Brønnøysund er en av 30 personer som har som sommerjobb å røkte fella i Tanaelven.

Tusenvis av dugnadstimer tok nær knekken på mange ildsjeler og deres desperate kamp for å redde den norske villaksen.

I år har endelig myndighetene kommet på banen. 35 millioner kroner til feller, lønn og utstyr hjelper. Feller i aluminium sperrer et trettitalls elveløp. Dette er en kamp som ikke er over med det første. Den vil antakelig vare i mange år.

Årets invasjon var forventet å bli langt mer omfattende enn for to år siden. Men fram til slutten av juli, var ikke det totale innsiget så dramatisk som fryktet.

Arbeidet med å luke ut pukkellaks kan likevel virke håpløst. Men Øystein Hansen, i Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening, velger å være optimist.

– Jeg må jo ha trua. Vi trodde aldri at vi skulle klare å fiske ut silda, og uten god forvaltning hadde vi fisket ut torsken. Jeg har tro på at vi har teknologi til å fiske ut pukkellaksen, eller i det minste holde den i sjakk, sier han.

I 2021 tok foreningen alene ut 20 000 pukkellaks i hjemmelagde feller, det meste ble gjort på dugnad.

– Dette er ikke først og fremst en kamp mot pukkellaksen, men kamp for å berge atlanterhavslaksen, sier Øystein Hansen.

I tillegg til å røkte fiskefeller, driver Sør-Varanger også folkeopplysning. Her holder Øystein Hansen foredrag for 60-70 oppmøtte i Karpelva en lørdag formiddag. – Det er viktig at folk forstår at dette ikke er kampen mot pukkellaksen i seg selv, men kampen for å berge atlanterhavslaksen, sier han.
Vestre Jakobselv er den elven fikk mest pukkellaks for to år siden. Over 20 000 ble fanget her i 2021, de fleste ble tatt i not i deltaet nedenfor fella.
Pukkellaks står nedenfor fella i Vestre Jakobselv. Fordi pukkellaksen har mye større grad av feilvandring enn den stedsegne atlanterhavslaksen, er det vanskelig å forutsi hvilke elver som blir hardest rammet.
Med hjelp fra kunstig intelligens håper Berlevåg Jeger- og Fiskerforening at ikke én pukkellaks slipper opp i Kongsfjordelva. Her får den atlantiske laksen svømme videre uten menneskelig berøring.
I Neiden blir pukkellaksen fanget i laksetrapp og med kastenot i det tradisjonsrike Käpälä-fisket.
10 000 pukkellaks ble i løpet av sommmeren 2023 sortert ut i laksetrappa i Neiden.
10 000 pukkellaks ble i løpet av sommmeren 2023 sortert ut i laksetrappa i Neiden.
Over 230 000 pukkellaks ble hindret fra å komme opp norske elver, ifølge innrapporteringer til Miljødirektoratet.. Her fra Munkelva tidlig i juli.
Sivert Bangsund Pedersen (16) brukte sommerferien på å røkte fiskefella i Munkelva i Sør-Varanger.

Powered by Labrador CMS