Annonse

Drivende hund

Prøv en jaktprøve

Alle hunder trenger øvelse for å utvikle sine medfødte egenskaper. Når det begynner å svinge av jakta, og hunden jevnlig kan vise til lostider som ville gitt premie, er det på høy tid å komme seg på jaktprøve.

Har du fortsatt til gode å stille på prøve? Det er slett ikke så skremmende som mange tror. Og har først deltatt en gang, vil garantert få lyst til å gjøre det igjen. Her får en innføring i hva en jaktprøvestart med drivende hund går ut på.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Jaktprøver gir spenning, læring og nytte. Du og håpet ditt får flere timer i skogen med en erfaren jeger med dommerutdannelse. Dere skal sammen forsøke å få det beste ut av hunden. I løpet av dagen vil dere oppleve mye og få anledning til å utveksle erfaringer. Du går forhåpentligvis klokere hjem enn da du dro ut, med eller uten premie på dyret.

Jaktprøver for de drivende hundene krever store arealer og mye mannskap. Hver hund skal ha et så stort terreng at man helst ikke havner utenfor lovlig område i løpet av dagen. Det kan være behov for flere kvadratkilometer, og det skal ikke være andre som jakter med drivende hund i samme terreng.

For å bedømme hundene trengs det en dommer per hund, og prøven tar det meste av dagen. I tillegg kan det være behov for kjentmann.

Reglene som dekker de forskjellige typene drivende hunder, er litt ulike, men grunntrekkene er de samme. Støvere, drever og beagle har et felles regelverk, dachshundene og bassetrasene et annet, men det er ikke så mye som skiller.

I denne artikkelen er det ikke et mål å komme inn på detaljer i regelverkene eller dekke alle nyanser for den enkelte rase, men å gi en kortfattet innføring i hva en jaktprøve med drivende hund går ut på.

Les også: Gjør hunden startklar - unngå skader.

En jaktprøve er først og fremst trivelig og lærerik, og slett ingen skremmende affære. Her ser vi Elvar Aune (dommer) og Kjell Grimestad under NM støvere i 2013.

Krav for å stille
Ettersom det krever såpass store ressurser å gjennomføre en jaktprøve for drivende hunder, både for eieren og arrangøren, er det et krav at hunden må være premiert på utstilling før den kan starte. Dette for ikke å bruke ressurser på hunder som har et avlsmessig uegnet eksteriør.

Og da er vi inne på formålet med jaktprøvene; å få en vurdering av hundenes egenskaper på jakt. Dette primært for å få vite noe om foreldrenes verdi som avlshunder, men også hundens egenskaper, med tanke på framtidig avl.

Kravene for å starte på jaktprøve med de forskjellige rasene varierer noe. Bruker vi reglene til Norske Harehundklubbers Forbund som eksempel, så er ikke det så langt fra standarden for de andre rasene også. Hunden må være:

  • Registrert i NKK, eller register som er anerkjent av NKK.
  • ID-merket.
  • Fylt 15 måneder seinest på prøvedagen (9 mnd. for dachs og basset).
  • Premiert på utstilling.
  • Eier må være medlem i en harehundklubb eller klubb/forening med samarbeidsavtale med NKK.
En jaktprøve gjennomføres mest mulig likt en vanlig jaktdag for fører og hund, og vær- og forhold vil alltid variere. Her har haren passert på en islagt grusvei, og finskstøver RG Tara har fått noe å bryne seg på.

Gjennomføring

Det heter seg at prøven skal gjennomføres mest mulig likt en vanlig jaktdag for fører og hund, bortsett fra at man ikke har med seg våpen. Mange vil nok likevel oppleve en del forskjeller fra hvordan de jakter med hunden til vanlig. Hunden skal slippes i et vanlig jaktterreng med noenlunde normal vilttetthet. Dommer og hundefører beveger seg vanligvis sammen hele dagen.

Hunden skal søke ut, finne vilt og føre en best mulig los. Dommeren skal bevege seg slik at losen ikke forstyrres, men bør samtidig høre så mye som mulig, og ha mulighet til å vurdere hundens arbeid. Man skal tilstrebe visuell kontakt med losdyr og hund (i los), helst flere ganger.

Når eller hvis hunden oppnår nok lostid til 1. premie, skal den kobles. Hvis det er prøvetid igjen, skal den slippes på nytt i nytt terrengavsnitt, og jobbe løs til prøvetida er slutt. Det blir gjerne flere loser i løpet av dagen.

Når bør du starte?
De fleste setter for store krav til sine hunder før de vil starte dem på prøve. En fin rettesnor kan være at når hunden fungerer så godt i skogen at det er morsomt å jakte, da er det også på tide å komme seg på prøve!

Hunden bør jevnlig prestere gode premieloser (se oversikt). I jaktprøvesammenheng er det verdt å merke seg at korte tap (under fem minutter) regnes med i lostiden. Det gis også lospoeng for en del los ute av hørehold.

En jaktprøve kan være fysisk krevende. Hunden bør derfor være i ganske god form. Hvis hunden blir sliten synker prestasjonsevnen. En annen ting du som eier kan trene på, er lydighet. Det er en stor fordel, og gir mest mulig effektiv jakt, hvis hunden er såpass lydig at den kan kalles inn fra los når det er nødvendig.

Bortsett fra kondisjon og lydighet, er momentene som bedømmes på prøven i stor grad arvelige. Men hunden trenger selvsagt masse øvelse for å utvikle sine medfødte egenskaper.

Les også: Slik lykkes du med positiv trening.

Ved å starte din hund på jaktprøve, bidrar du til å utvikle rasen i en positiv retning. De fleste velger å begynne med bevegelige prøver. Her ser vi en drever i søk.

Forskjellige prøvetyper

Regelverket for bedømmelsen av hunden er det samme for de forskjellige prøvetypene for hver rase. Det er likevel litt variasjon i måten man gjennomfører prøvene.

Bevegelig prøve
Kalles også åpen prøve, og arrangeres i en tidsperiode, f.eks. fra 10. september til 23. desember. Hundeeier melder på hunden noe tid før man tenker å starte på prøven. Arrangøren tildeler en dommer, mens prøvedagen og hvilket terreng man skal benytte avtales direkte mellom hundeeier/fører og dommer.

Med andre ord en smidig måte å arrangere prøve på, som åpner for at man kan sikte seg inn på en dag med gunstig værmelding. Dommermøtet for prøven holdes etter at tidsperioden er over. Det er på dommermøtet den endelige premien fastsettes.

Les også: Den viktige innlæringsveien.

Terminfestet prøve
Tidspunktet for de terminfestede prøvene er satt allerede når terminlista for hele året fastsettes. Alle hunder som starter på prøven skal da ut samme dag, uansett vær og føre.

På disse prøvene har man ofte et felles samlingssted som base. Ettersom det er et begrenset antall dager man kan starte på denne prøvetypen, vil deltakerne gjerne komme langveis fra. Mange overnatter på samlingsstedet, noe som gjør dette til sosiale arrangement.

Det er gjerne felles middag og en liten «seremoni» rundt trekking av dommer og terreng til hundene. For alle rasene utenom basset, kreves det at minst en av de tre 1. premiene som kreves for å bli jaktchampion må være oppnådd på terminfestet prøve.

På veien til sitt jaktchampionat må støverne oppnå 1. premie på såkalt eliteprøve (terminfestet), der hver hund prøves over to påfølgende dager. Det er kun hare som er godkjent losdyr på disse prøvene, og for å delta må hundene tidligere ha oppnådd minst 2 x 1. premie på åpen prøve.

Den vanlige framgangsmåten er at man først starter sin hund på noen bevegelige prøver. Skulle det ikke gå så bra første gang, er det bare å satse på en ny start med håp om bedre lykke. Terreng, vær og føre vil variere, så man kan ikke regne med å lykkes hver gang. Skulle man få til et par 1. premier på bevegelig prøve, er terminfestet prøve neste skritt.

Lostidskravene øker generelt sett med størrelse og fysisk styrke på hunderasene. Her er en korthåret dachs i godt driv.

Prøvetid

Hvor lang prøvedagen blir, avgjøres ut fra når dommeren har sett/hørt nok og når hundeeier mener hunden har fått vist det den er god for den aktuelle dagen. De forskjellige rasene har litt forskjellige tidsrammer til disposisjon. Dachshundene og bassetrasene prøves mellom tre og fire timer, mens harehundrasene skal jobbe løs i fem til åtte timer.

Premiekrav

Premien avgjøres både av oppnådd lostid og dommerens vurdering av hundens egenskaper. Egenskapene som vurderes er f.eks. jaktlyst, evnen til å finne vilt, evnen til å føre en god los, arbeid i tap, målets kvalitet, målbruk og samarbeid.

Dachs/Basset

Hare/kanin: 1./2./3. premie: 45*/30/20 minutter.

Rådyr, hjort, rev: 1./2./3. premie: 60**/45/30 minutter.

Drever/Beagle

Hare, rådyr, hjort, rev: 1./2./3. premie: 90/60/40 minutter.

Støvere***

Hare, rev: 1./2./3. premie: 90/60/40 minutter.

Rådyr, hjort, rev: 1./2./3. premie: 60**/45/30 minutter.

*Alternativt sammenlagt 45 minutter.
** Alternativt sammenlagt 60 minutter.
*** Spesielle krav på eliteprøve, der sum av resultat over to dager avgjør.

Mange føler seg i dag nakne uten å ha full oversikt over hvor hunden befinner seg. GPS/peileutstyr kan også benyttes på jaktprøve, men vær oppmerksom at det knytter seg flere restriksjoner til bruken.

Viktig om bruk av peileutstyr

Det er i dag lov å ha peileutstyr/GPS på hunden, men lospoeng skal ikke gis på grunnlag av peileutstyrets losindikator eller på annen måte ut fra peileren. Dommeren kan imidlertid støtte seg på peileutstyret for å gjøre diverse observasjoner under prøvedagen. Reglementet tillater innkalling ved hjelp av tekniske hjelpemidler som vibrasjon, lyd- eller lyssignal, såframt det ikke påfører hunden vesentlig ubehag eller er i strid med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter gitt av Mattilsynet. Strøm-impuls er ved lov strengt forbudt å bruke.

Påmelding og start

Påmelding og betaling skjer i dag fra «Min side» på NKKs hjemmeside. Hvis du ikke er komfortabel med det, så ta kontakt med arrangøren. Når du har meldt på en bevegelig prøve, finner arrangøren en dommer til deg. Du avtaler tid og sted for prøvedagen med dommeren.

Påmelding til de terminfestede prøvene gjøres på samme måte. Men her trekkes både dommer og terreng, og alle startende skal ut samtidig (med noen unntak).

Les også: Her er Norges beste jakthunder 1998-2018.

Powered by Labrador CMS