I kraft av det du gir hunden av trygghet, oppmerksomhet, ros, jakt og vilt, blir du også den viktigste belønningen.

Slik lykkes du med positiv trening

Positiv trening, også kalt belønningsbasert metode, er noe annet enn å overøse hunden med godbiter og unngå korreksjon.
31. juli 2019
“Positiv forsterkning er et gode som vil øke sannsynligheten for at hunden gjentar den atferden vi ønsker”

Hundeklubber, raseklubber og private hundeinstruktører annonserer ofte metoden sin som positiv. «Vi trener positivt», kan vi lese nesten overalt der det skrives om hundeopplæring. Metoden skal gi raskere innlæring, høyere intensitet og bedre måloppnåelse enn andre dressurmetoder.

Mange som anvender belønningsbasert metode, mener at metoden innebærer å unngå korreksjoner, og i stedet la godbiter nærmest drysse uhemmet over hunden når den gjør riktig. Jo mer desto bedre.

“Det er avgjørende at hunden opplever deg som en ressurs”

Neste gang du ser annonsert at noen trener positivt, kan du huske på at dette er noe annet og mer enn å drysse godbiter og unngå korreksjon. Prøv deg fram med hvilken forsterkning hunden din setter høyest. Kanskje det er deg?

Liv Anine Imset driver oppdrett av jaktcocker under navnet Bannockfield, er dressurinstruktør (alle jakthundraser) og medforfatter i NJFFs nye jakthundbok, Dressur av jakthunder.

Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Siste fra Hund

NJFF håper den nye hundeloven gir gode rammebetingelser for alle sider av et hundehold. Foto: Jo Straube
Revidert hundelov:

NJFF ønsker å styrke jakthundens rettssikkerhet

– Selv om vi stort sett er fornøyd med utkastet til ny hundelov, håper vi den endelige lovteksten gir gode rammebetingelser for alle deler av et hundehold, sier jakhundkonsulent.
Spordommer Jørn Veidahl ønsker å prioritere ekvipasjer som vil bli gode i ettersøk, til det beste for dyrevelferden. Han er ikke alene i sitt syn. Foto: Alexander Schindler
Viltsporchampionat

NKK innførte championatendringer tross massiv mostand

Norsk Kennel Klub fikk omfattende motbør fra en rekke ettersøksdommere for innføringen av dagens viltsporchampionat. Nå ønsker flere av dem å reservere seg mot å gå fersksporprøver for ekvipasjer som kun jakter titler.
Birdlife Norge mener at man må finne andre måter å trene fuglehunder på enn å sette ut fasan og rapphøns. – Skal man ha en levedyktig bestand av sistnevnte art, er det andre tiltak enn utsetting som må til, sier generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken. Fot
Birdlife Norge

– Rapphøna kunne klart seg

Birdlife Norge mener utsetting er feil vei å gå om man ønsker en levedyktig bestand av rapphøns i Norge.

På forsiden nå