Annonse

– Meld inn rovdyrspor

– Alle tjener på at vi får inn meldinger om spor eller sportegn etter store rovdyr, sier SNOs fagkoordinator for ulv, Jan Huseklepp Wilberg.

Om du er enig i rovviltforvaltningen eller ikke: Meld inn vinterens spor til Statens naturoppsyn uansett, oppfordrer fagansvarlig for ulv i SNO, Jan Huseklepp Wilberg.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

I januarutgaven av Jakt & Fiske ser vi nærmere på sporing av store rovdyr. Her finner du 28 tips om hvordan du skiller de ulike artene, og kan få inntrykk av om det er streifdyr, revirhevdende dyr eller familiegrupper det er snakk om.

Uansett bør du alltid dele dine funn med SNO, mener koordinatoren. Dette kan gjøres enten ved å ringe direkte til den lokale rovviltkontakten, eller melde inn via mobilappen Skandobs.

– Noen har kanskje ikke tillit til systemet, og derfor lar være å melde inn observasjonene?

– Vi er oppmerksom på at noen ikke ønsker melde inn spor, på begge sider av rovdyrdebatten. Noen fordi de ikke har tillit til systemet, andre fordi de da tror at dyra automatisk blir skutt. Men desto mer folk melder inn, jo mer korrekte tall får vi, sier Huseklepp Wilberg.

Har tillit
– Opplever du at SNO har tillit blant folk flest?

– Ja, vi får inn meldinger fra veldig mange områder i landet.

– Så du mener at bestandsberegningene er gode nok?

– Ja. I Norge er det ynglinger som ligger til grunn for bestandsmålet. Vi mister ikke mange ynglinger, verken på ulv eller andre arter.

– Men det hender at revirdannende par glipper?

– Ja, vi har hatt et par tilfeller de to foregående vintre. Det var mistanke om revirhevdende par, men disse ble ikke dokumentert etter de gjeldende kriteriene i løpet av sesongen – først sesongen etter, forklarer Huseklepp Wilberg.

Krav til sporlengde
– Noen mener at det skal for mye til for å få dokumentert sikker observasjon av ulv, spesielt revirmarkerende par?

– Ja, men vi må forholde oss til instruksen, som er forskningsbasert og felles for Norge og Sverige (ligger ute på rovdata.no, journ. anm.). Instruksen sier f.eks. at for å dokumentere familiegruppe av gaupe, så må det spores minimum én kilometer, i noen tilfeller tre. For revirmarkerende ulv må det spores minimum tre kilometer, inkludert DNA. For familiegruppe av ulv må det spores minimum tre ganger tre kilometer, eller 15 kilometer sammenhengende, slik at man får fastslått at det er minst fire individer.

Må følge ynglesesongen
– Det er offisiell registreringssesong for gaupe og ulv fra hhv. 1.10 – 30.2/31.3. Hvorfor ikke hele året?

– Vi må følge ynglesesongen for å kunne skille de ulike sesongene. Det gjelder bestandsovervåking for alle arter. Poenget er at du må vite hva du har, og hva som utgår, før nye valper kommer til. Derfor begynner vi fra start hvert eneste år, sier Jan Huseklepp Wilberg.

Les også: 28 tips for bedre sporing av ulv, gaupe, jerv og bjørn.

Powered by Labrador CMS