Annonse

Tilsvar

– Kampen vinnes ikke med utestemme i sosiale medier

Svar til Pål-Eivind Kværner angående NJFFs rolle i ulvesaken.

Publisert Sist oppdatert

I dette innlegget svarer NJFFs informasjonssjef på kritikken fra Pål-Eivind Kværner. 


I et leserinnlegg på jaktogfiske.njff.no etterlyser Kværner et engasjement fra NJFF rundt ulv. Han referer til at debatten i sosiale medier «koker over». Nå vet vi at algoritmene i sosiale medier er slik bygget at «i den skogen du roper får du svar».

NJFF bestreber seg på å ivareta våre medlemmers interesser i ulvesaken, basert på det balanserte ståstedet vår organisasjon har inntatt i ulvesaken. Svært kort oppsummert går det i hovedsak ut på å sikre en aktiv forvaltning av ulven, innenfor og utenfor ulvesonen, primært ved bruk av jegere der det skal tas ut ulv.

Vi har inntatt en sentral rolle i arbeidet med lisensfelling av ulv. Som utøvende part er vi med og planlegger, koordinerer og samarbeider med andre aktører som statsforvalter, politiet, SNO og grunneiere, og høster ros for det. 

Ved å ta vår rolle seriøst, har NJFF bidratt til at vi i dag har en aktiv ulveforvaltning både innenfor og utenfor sonen. Vi har også bidratt til en nødvergerett for jakthunder, fått åpnet for lisensfelling av helnorske familiegrupper innenfor ulvesonen og på grenseflokker mot Sverige. Mye av dette var utenkelig for noen år siden, men i dag er dette etablerte rutiner i den daglige forvaltningen av ulven.

NJFF er allikevel ikke i mål med ulveforvaltningen. Vi mener fremdeles at bestandsmålet er satt høyt, at ulvesonen burde vært avviklet, at forholdene for løshundjakta ikke er gode nok, for å nevne noe. 

Vi vil fortsatt arbeide for den politikken organisasjonen har fattet i demokratiske vedtak, men vi er ganske sikre på at den kampen ikke vinnes med utestemme i kommentarfeltet på Facebook.

Har du sterke meninger?

Jakt & Fiske ser det som sin oppgave å være en arena for debatt og meningsutveksling om forvaltning, jakt, sportsfiske, forskning, naturtap og andre temaer som berører jegere, fiskere og friluftsfolk.

Vi tar imot leserinnlegg og kronikk til vurdering på redaksjon@njff.no.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og avvise innsendte bidrag. Bidrag kan også publiseres i bladet Jakt & Fiske.

Omfang

Kronikk: 4500 tegn

Leserinnlegg, halvside: 1300 tegn

Leserinnlegg, helside: 2500 tegn

Powered by Labrador CMS