Annonse
Bildet viser en ulv i Norge.
Innsenderen av dette leserinnlegget mener Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) bør delta mer aktivt i ulvedebatten. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold)

Leserinnlegg

– Kan NJFF redegjøre for stillheten om ulv?

– Etter å ha fulgt med på vinterens meget betente debatt om ulv i Norge, savner jeg et engasjement fra NJFF.

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meningene står for skribentens egen regning. 


Sosiale medier «koker over» med mer eller mindre seriøse debattanter. Etter dokumentarserien «Ulvekrigen» (Viaplay), har det blitt en voldsom økning av konfliktnivået.

Til tross for at NJFF åpent har gitt sin støtte til ulvens gjeninntreden i Norge, synes det allikevel merkelig at NJFF ikke er en engasjert deltaker i debatten. 

Om andelen tilhengere av ulv fra medlemsmassen viser 70 %, forteller vel dette meg at samtlige må være rypejegere eller fluefiskere.

Norske harehundklubbers Forbund har ca. 3500 medlemmer. Det virker som om vår vanskelige situasjon når det gjelder bruk av løs på drevet, halsende hund (harabikkje) ikke er av interesse for NJFF. 

Er ikke 3500 medlemmer viktig for organisasjonen? 

Flere med meg vurdere utmelding pga. NJFFs unnfallende holdning i ulvesaken. Fint om NJFF kunne enten redegjøre for «stillheten» eller helst støtte medlemmene i elghundklubbene og harehundklubbene. 

Har du sterke meninger?

Jakt & Fiske ser det som sin oppgave å være en arena for debatt og meningsutveksling om forvaltning, jakt, sportsfiske, forskning, naturtap og andre temaer som berører jegere, fiskere og friluftsfolk.

Vi tar imot leserinnlegg og kronikk til vurdering på redaksjon@njff.no.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og avvise innsendte bidrag. Bidrag kan også publiseres i bladet Jakt & Fiske.

Omfang

Kronikk: 4500 tegn

Leserinnlegg, halvside: 1300 tegn

Leserinnlegg, helside: 2500 tegn

Powered by Labrador CMS