Annonse
Kjetil Skogens svarer på kritikken fra Fredrik Braathen i et nytt leserinnlegg.

Leserinnlegg

Nødvendig å følge med på skogbruket

Ketil Skogen svarer på kritikken fra Fredrik Braathen.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Ketil Skogen, sosiolog og forsker

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I forrige nummer av Jakt & Fiske skriver skogeier Fredrik Braathen at NJFF burde begynne å snakke positivt om skogbruket, ellers kan det bli vanskelig for medlemmene å få tilgang til jakt.

Han viser i den forbindelse til en av mine kommentarer, der jeg oppfordret leserne til å melde fra om mulige brudd på skogbrukslovens bærekraftfor- skrift og PEFC-standarden.

Skogens kommentar som startet debatten: Avslørende satellittbilder

Selv om både forskriften og standarden både er tøyelige og etter min mening svake, er det liten tvil om at brudd på begge forekommer ganske ofte. Det er sjelden at saker som rapporteres ikke resulterer i anmerkninger, men dessverre like sjelden at avvikene får konsekvenser for den som er ansvarlig.

Braathens kritikk av Skogen: Jakten på jakta – og skogeierne

Derfor er det i høy grad behov for at NJFFs medlemmer og allmennheten ellers holder trykket oppe, og viser at ikke bare skogbruket selv følger med på det som skjer i skogen.

Det er særlig viktig å huske på at det ofte er skogandelslag og ikke den enkelte skogeier som gjennomfører hogst og andre tiltak. Kritikk retter seg derfor ikke nødvendigvis mot skogeierne, som også er en mangfoldig gruppe med ulike syn på skogbruk.

Uansett, Braathens dulgte trusler bidrar neppe til å bedre jegeres oppfatning av skogbruk og skogeiere.

Powered by Labrador CMS