Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) frykter at jakthundene får dårligere rettssikkerhet om forslag til ny hundelov blir vedtatt. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke. Hunden på bildet har ikke brutt båndtvangsbestemmelsene, og er kun ment som illustras

NJFF frykter for jakthundens rettssikkerhet

Næringskomiteen på Stortinget har behandlet utkastet til ny hundelov. – Selv om mye er bra, er vi skuffet over at jakthundens rettssikkerhet kommer dårligere ut, sier NJFF.
18. mai 2022

Tidligere denne uken behandlet næringskomiteen på Stortinget forslaget til ny hundelov. 

Selv om Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) stort sett synes lovforslaget er bra, reagerer forbundet på at det kan bli lettere å avlive hunder som jager vilt. 

I forkant av behandlingen i næringskomiteen, kom NJFF med en rekke forslag til endringer. 

Særlig i disse delene av lovforslaget har det vært viktig for NJFF å styrke jakthundens rettssikkerhet: 

  • definisjonen av begrepet «angrep» i lovteksten
  • hvorvidt løse hunder kan være til ulempe for mennesker
  • kommunenes utstrakte bruk av utvidet båndtvang
  • i hvilke tilfeller grunneier eller andre kan agere mot en løs hund som jager vilt 

Les også: NJFF ønsker å styrke jakthundens rettssikkerhet

Dårligere vern for jakthunder

I forslaget som har vært til behandling innstilles det på følgende definisjon av «angrep»:

«angrep: at en hund som ikke er sikret gjør en målrettet bevegelse mot et annet dyr eller et menneske med den hensikt å skade»

NJFF ønsket denne formuleringen:

«angrep: utfall mot et annet dyr eller et menneske som resulterer i nærkontakt eller berøring som er et utslag av aggresjon fra hunden eller nærkontakt eller berøring som innebærer klar fare for betydelig skade på andre dyr». 

Når det gjelder jaging av vilt i § 14 innstiller næringskomiteen på følgende ordlyd:

«Når en hund angriper hjortevilt og båndtvang gjelder, kan grunneier, noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt- og fangstberettigde gjøre det inngrep mot hunden som fremstår som nødvendig, herunder avliving, for å avverge skade, så sant inngrepet ikke går lenger enn nødvendig og ikke utover det forsvarlige. Dette gjelder likevel ikke en hund som er i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller såret vilt.»

– Ser man forslaget til § 14 i sammenheng med definisjonen av begrepet «angrep», får vi en klar innskjerpelse og svekkelse av jakthundens rettigheter. Vi er skuffet over at våre innspill ikke fikk mer gehør, sier jurist Mari Lovise Marum i NJFF. 

Hun sier at forbundet nå frykter at det kan bli enklere for grunneiere å avlive en hund som løper etter et hjortevilt, all den tid formuleringen av ordet «angrep» er vid og gir mye rom for tolkning.

Prøver fortsatt å påvirke

Etter at næringskomiteen har gitt sin innstillingen til revidert hundelov, skal forslaget opp til debatt og endelig behandling i Stortinget. Det skjer 24.05.2022.

– Det skal mye til for å få inn endringer i ordlyden nå, men vi skal prøve å påvirke så godt vi kan til siste slutt, sier Marum.

Les også: Flere kommuner trosser hundeloven

Forbundet er også skuffet over at det verken i den foreslåtte lovteksten eller i merknadene fra komiteen gis tydeligere føringer for når og i hvilket omfang kommunene kan fastsette forskrift om utvidet båndtvang.

– NJFF har lenge vært opptatt av at flere kommuner har forskrifter om bruk av utvidet båndtvang, som i flere tilfeller bryter intensjonene i hundeloven, sier hun.


Båndtvang: Alt du må vite om båndtvangen


 

Siste fra Hund

Fuglehundklubbens forbund fikk avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns over fem år. Nå ligger klagesaken hos klima- og miljødepartementet. Foto: Andyworks / iStockphoto
Utsetting av fasan og rapphøns:

Nå må klima- og miljødepartementet avgjøre om det blir utsetting

Miljødirektoratet avslo FKFs søknad om å sette ut fasan og rapphøns over fem år. Nå ligger klagesaken hos departementet. – Blir helt feil å bruke naturmangfoldloven mot oss når vi prøver å skaffe mer kunnskap, sier leder.
Arbeiderpartiets Sverre Myrli mener hundens rettssikkerhet er styrket i den nye hundeloven. Foto venstre: Stortinget / Foto høyre: Jo Straube
Hundeloven:

Mener NJFF kom med gode innspill til ny hundelov

Sverre Myrli (Ap) mener jakthundens rettssikkerhet er styrket i den nye hundeloven.
Rasmus Hansson (MDG), fremmet forslag om å presisere at kommunene må holde seg innenfor lovverket når det skal lages en veileder til den nye hundeloven. Forslaget, som ble fremmet etter innspill fra NJFF, ble sablet ned i Stortinget. Foto venstre: Jo Stra

Fremmet NJFF-forslag – ble sablet ned i Stortinget

Etter innspill fra NJFF, fremmet Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Venstre (V) forslag som skulle få kommunene som hyppigst bruker utvidet båndtvang til å skjerpe seg.

På forsiden nå