Annonse

Villsvin i Norge:

Øker satser for felling av villsvin med tusenvis av kroner

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) styrker vederlagsordningen med flere tusen kroner for felling av villsvin i Norge.  – Gledelig nytt, sier NJFF. 

Publisert Sist oppdatert

Etter forekomsten av afrikansk svinepest i Sverige, har landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) bestemt at bestanden av villsvin i Norge skal utryddes. 

Afrikansk svinepest er en alvorlig og smittsom virussykdom som rammer villsvin og tamgriser, men ikke mennesker eller andre dyr.

På et informasjonsmøte om villsvin og svinepest i Aremark i Østfold, lanserte Pollestad følgende nye vederlag for felling av villsvin:

  • Fra 1000 til 3000 kroner per felte hanndyr.
  • Fra 2500 til 5000 kroner per felte hunndyr.
  • Fra 3000 til 4000 kroner ved melding om funn av påkjørte, syke eller døde villsvin.

I tillegg innføres det et vederlag på 4000 kroner per felte villsvin for grunneiers eiendom.

– Det viktigste fremover er at jegerne skyter enda flere villsvin enn de gjør i dag, og at grunneiere som har villsvin, legger enda bedre til rette for effektiv jakt, sa Pollestad på villsvinmøte i Aremark mandag kveld. 

Møtet kom i stand som et samarbeidsprosjekt mellom NJFF Østfold, Aremark JFF og Østfold og Aremark Bondelag.

NJFF: – Godt og gledelig initiativ

– Jaktutøvelsen har vært en viktig del i arbeidet med å holde villsvinbestanden nede i Norge. At satsene nå heves ytterligere, er svært gledelig, og et godt insentiv til å fortsette det gode arbeidet, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund. 

Han trekker også frem prøveordningen med vederlag til grunneiere som et godt initiativ. 

– Dette kan bidra til enda bedre organisering på grunneierfronten, sier Farstad.

Også regionsekretær Ole-Håkon Heier i NJFF Østfold er fornøyd:

– Det er veldig gledelig at landsbruksministeren styrker vederlagsordningen, og noe vi har snakket mye om, sier Heier.

Viktig for motivasjonen

Også viltforvalter Pål Sindre Svae i Indre Østfold kommune, mener landbruksministerens justering av vederlaget er fornuftig.

– Dette er positivt, og måten å gjøre det på. Skal man oppnå målsettingen om å felle tilstrekkelig antall villsvin, er det helt avgjørende å opprettholde motivasjonen til jegerne. Dette er særlig viktig når bestanden blir redusert ytterligere, noe som krever mye innsats fra jegerstanden, sier Svae.

Oppdaterer nettsider

Mattilsynet er i gang med å oppdatere skjemaer og nettsidene sine med de nye satsene. Dette skal være på plass i løpet av noen få dager.

Det arbeides også videre med flere tiltak. Mattilsynet og Miljødirektoratet skal oppdatere handlingsplanen mot villsvin og se på nye tiltak i lys av målet om utryddelse.

Til nå er den funnet på 49 villsvin i Sverige, ifølge Det svenske veterinærinstituttet (SVA).


NJFF: – Unngå å spre smitte

På sine egne nettsider, har Norges Jeger- og Fiskerforbund samlet gode råd for hvordan jegere kan unngå å spre smitte.

Les mer på NJFFs nettsider

Powered by Labrador CMS