Annonse

Staten vant ankesak om ulvefelling - NOAH anker ikke

Staten og Utmarkskommunenes Sammenslutning vant ankesaken i lagmannsretten. Dermed er det duket for lisensfelling av ulv.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Staten og Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) vant frem i ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Dermed er det fritt fram for lisensfelling av ulv i de tre grenserevirene Kockohonka, Ulvåa og Juvberget.

Lagmannsretten tar ikke begjæringen om midlertidig forføyning til følge.

Det var like før at organisasjonen Noah – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen våre rovdyr ba om midlertidig forføyning for å hindre gjennomføringen av Klima- og miljødepartementets fellingsvedtak.

Argumentet til organisasjonen har vært at det først må foreligge en rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet.

Oslo tingrett ga i januar organisasjonene medhold. Tingretten mente departementets vedtak bygget på uriktig rettsanvendelse.

– Lagmannsretten kom til at det ikke var sannsynliggjort at vedtaket er ugyldig. Det forelå heller ikke fare ved opphold. Vilkårene for midlertidig forføyning var derfor ikke oppfylt, skriver lagmannsretten i en pressemelding.

– Må handle raskt

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er fornøyd med avgjørelsen i lagmannsretten.

– Det er bra at det endelig åpnes for lisenfelling av ulv. Jegerne gjør seg klare for å utføre sin forvaltningsjobb, som de har god erfaring med. Nysnøen daler ned i grenseland, og det kan bli gode forhold for årets lisensjakt, sier leder Knut Arne Gjems i NJFF.

Han påpeker videre at det nå er viktig at Statsforvalteren åpner for jakt raskt, i tråd med Stortingets fastsatte bestandsmål.

– Det er gjenværende ulv i grenserevirene også etter jakten som er gjennomført i Sverige. Hensikten med uttakene er å få tømt revirene for ulv, så nå må det skje handling raskt, sier Gjems.

Lisensfellingen kan bare utøves frem til 15.02.2023.

Anker ikke

Leder Siri Martinsen i NOAH opplyser til nyhetsbyrået NTB at avgjørelsen ikke ankes.

– Vi vet at erfaring at når det åpnes for jakt, så skytes ulvene i løpet av helgen, Det har ingenting for seg å bringe dette videre, for i en forføyningssak må det være ulver som kan reddes, sier Martinsen.

For Høyesterett

I slutten av april skal Høyesterett behandle ankesaken om felling av ulver i Letjenna-reviret. I den saken ga Borgarting lagmannsrett NOAH medhold, og kjente vedtaket gjort av Klima- og miljødepartementet ugyldig.

Letjenna-saken er relatert til årets lisensfelling fordi NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr begrunnet ønsket om midlertidig stans i årets lisensfelling med at det kan hende at fjorårets vedtak om felling i Letjenna-saken blir kjent ugyldig i Høyesterett.


Powered by Labrador CMS