Annonse

Ulvesaken:

Oslo tingrett stanser uttak av ulv

Kjennelsen fra Oslo tingrett er klar, det blir foreløpig ingen ulvefelling i Juvberget, Kockohonka og Ulvåa.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Lisensfellingen i tre revirer skulle etter planen starte 1. januar. I dag har dommer Helge Johannessen i Oslo tingrett kommet med sin kjennelse:

– Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak av 20. desember 2022 om felling av ulver på norsk side i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa inntil rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet foreligger, skriver han i kjennelsen.

Frem og tilbake om habilitet

Johannessen erstattet tingrettsdommer Atle Torvud, etter at regjeringen hadde innsigelser på Torvuds habilitet. Årsaken var at han er tidligere lokallagsleder for Miljøpartiet De Grønne.

Johannessens habilitet ble derimot gjenstand for tvil fra NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr sin side, fordi han i en tidligere sak hadde opprettholdt et fellingsvedtak. Tingretten kom fram til at Johannessen var habil, blant annet fordi det rettslige grunnlaget har endret seg siden forrige gang han dømte i en liknende sak.

Dagens kjennelse gjelder altså den midlertidig forføyningen fra 27. desember i fjor. Dermed er uttaket av ulv i grenserevirene stanset frem til det foreligger en endelig rettskjennelse i saken.

Rovviltnemndene har åpnet for å felle 21 ulver i ulvesonen, som tre dyrevernorganisasjoner vil stanse. Jakten skulle egentlig startet 1. januar og pågå til 15. februar, men 27. desember bestemte Oslo tingrett at den måtte stanses inntil videre.

Må betale saksomkostninger

Dette vedtaket forsøkte regjeringen nå å få omgjort, noe retten har sagt nei til. Regjeringen håpet å få jakten i gang før fristen går ut 15. februar.

På den ene siden har man Klima- og miljødepartementet med Utmarkskommunenes Sammenslutning som partshjelp. De ønsker å gjenoppta lisensfelling.

På den andre siden står Foreningen Våre Rovdyr, Noah For Dyrs Rettigheter og stiftelsen WWF Verdens naturfond, som alle vil stanse jakten.

Staten ved Klima- og miljødepartementet og Utmarkskommunenes Sammenslutning er også dømt til å betale 600 000 kroner i sakskostnader til Foreningen Våre Rovdyr, Stiftelsen WWF Verdens naturfond og Noah For Dyrs Rettigheter.

Powered by Labrador CMS